Tra cứu 14/CT-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 14/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 269967 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Chỉ thị 14/CT-TTg triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô do Thủ tướng Chính phủ ban hành

14/CT-TTg,Chỉ thị 14 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 14 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 14 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,CT 14 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 14 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,CT 14 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 14 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 02/05/2024,Chỉ thị 14 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 02/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2024

2

Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2023 về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

14/CT-TTg,Chỉ thị 14 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 14 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 14 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2023,CT 14 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 14 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2023,CT 14 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 14 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 24/05/2023,Chỉ thị 14 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 24/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2023

3

Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2022 về tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 14/CT-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2022 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HIỆU QUẢ, CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, được ưu

Ban hành: 31/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2022

4

Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 Trong giai đoạn 2011 - 2020, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã được Bộ Giáo

Ban hành: 25/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

5

Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2020 về chính sách hỗ trợ xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

14/CT-TTg,Chỉ thị 14 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chính sách hỗ trợ,Xã An toàn khu ,Vùng An toàn khu,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-TTg

Ban hành: 24/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2020

6

Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2019 về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

14/CT-TTg,Chỉ thị 14 2019,Thủ tướng Chính phủ,Bảo đảm an toàn,An ninh mạng,Xếp hạng ,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm

Ban hành: 07/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

7

Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2018 về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

14/CT-TTg,Chỉ thị 14 2018,Thủ tướng Chính phủ,Phần mềm,Công nghệ thông tin,Biến thể mã độc THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2018

Ban hành: 25/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2018

8

Chỉ thị 14/CT-TTg về tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

14/CT-TTg,Chỉ thị 14 2017,Thủ tướng Chính phủ,Nhiệm vụ tài chính,Nhiệm vụ tài chính ngân sách ,Ngân sách Nhà nước,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-TTg

Ban hành: 19/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2017

9

Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2016 về triển khai thi hành Luật phí và lệ phí do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 14/CT-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ Luật phí và lệ phí đã được Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII đã thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, lĩnh

Ban hành: 10/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2016

10

Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2015 về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 14/CT-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, TẬP TRUNG KHẮC PHỤC YẾU KÉM, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DU LỊCH Thời gian gần đây, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để phát triển du lịch. Với sự nỗ lực của các

Ban hành: 02/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2015

11

Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2014 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

14/CT-TTg,Chỉ thị 14 2014,Thủ tướng Chính phủ,Dự toán ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng

Ban hành: 14/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2014

12

Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2013 tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

14/CT-TTg,Chỉ thị 14 2013 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 14 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 14 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2013,CT 14 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 14 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2013,CT 14 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 14 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 28/06/2013,Chỉ thị 14 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 28/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2013

13

Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2012 chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

14/CT-TTg,Chỉ thị 14 2012,Thủ tướng Chính phủ,Công tác tiếp công dân,Giải quyết khiếu nại tố cáo,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 14/CT-TTg Hà Nội,

Ban hành: 18/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2012

14

Kế hoạch 8027/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số: 8027/KH-UBND Khánh Hòa, ngày 12 tháng 8 năm 2019 KẾ HOẠCH VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14/CT-TTG NGÀY 07/6/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an

Ban hành: 12/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2020

15

Kế hoạch 4952/KH-UBND năm 2023 triển khai Chỉ thị 14/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới do tỉnh Bình Thuận ban hành

nước ngoài 2023,Kế hoạch triển khai giải pháp hiệu quả đầu tư nước ngoài Tỉnh Bình Thuận 2023,Kế hoạch 4952 Tỉnh Bình Thuận về triển khai Chỉ thị 14/CT-TTg đầu tư nước ngoài 2023,KH 4952 Tỉnh Bình Thuận về triển khai Chỉ thị 14/CT-TTg đầu tư nước ngoài 2023,Kế hoạch triển khai Chỉ thị 14/CT-TTg đầu tư nước ngoài Tỉnh Bình Thuận 2023

Ban hành: 18/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2023

16

Kế hoạch 7524/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới do tỉnh Lâm Đồng ban hành

hiệu quả đầu tư nước ngoài giai đoạn mới 2023,KH 7524 Tỉnh Lâm Đồng về nhiệm vụ nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài giai đoạn mới 2023,Kế hoạch nhiệm vụ nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài giai đoạn mới Tỉnh Lâm Đồng 2023,Kế hoạch 7524 Tỉnh Lâm Đồng về thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg hiệu quả đầu tư nước ngoài 2023,KH 7524 Tỉnh Lâm Đồng về thực hiện Chỉ

Ban hành: 29/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2023

17

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới do tỉnh Bình Định ban hành

14/CT-TTg đầu tư nước ngoài giai đoạn mới 2023,KH 110 Tỉnh Bình Định về thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg đầu tư nước ngoài giai đoạn mới 2023,Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg đầu tư nước ngoài giai đoạn mới Tỉnh Bình Định 2023,Kế hoạch 110 Tỉnh Bình Định về nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới 2023,KH 110 Tỉnh Bình Định về nâng cao hiệu

Ban hành: 12/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2023

18

Quyết định 1330/QĐ-LĐTBXH năm 2019 về Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg

Số: 1330/QB-LĐTBXH Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14/CT-TTG NGÀY 07/6/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng

Ban hành: 18/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2019

19

Kế hoạch 254/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg về tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La

--------------- Số: 254/KH-UBND Sơn La, ngày 25 tháng 10 năm 2022 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14/CT-TTG NGÀY 31/8/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HIỆU QUẢ, CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA Căn cứ Chỉ thị

Ban hành: 25/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2022

20

Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2019-2020 do thành phố Cần Thơ ban hành

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14/CT-TTG VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại và Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống

Ban hành: 03/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.176.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!