Tra cứu 123/2008/NĐ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 123/2008/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 266238 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 123/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng

123/2008/ND-CP,Nghị định 123 2008 Chính phủ,Nghị định 123 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 123 Chính phủ ban hành 2008,NĐ 123 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 123 Chính phủ áp dụng 2008,NĐ 123 Chính phủ mới nhất, số 123 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 123/2008/ND-CP ngày 08/12/2008,Nghị định 123 Chính phủ về Hướng dẫn 2008,NĐ 123 Chính phủ về Hướng dẫn

Ban hành: 08/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2008

2

Nghị định 121/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 121/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2008/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT

Ban hành: 27/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2011

3

Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 06/2012/TT-BTC NGÀY 11/01/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2008/NĐ-CP NGÀY 08/12/2008 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2011/NĐ-CP NGÀY 27/12/2011 CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6

Ban hành: 17/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

4

Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2008/NĐ-CP NGÀY 08/12/2008 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2011/NĐ-CP NGÀY 27/12/2011 CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn

Ban hành: 11/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2012

5

Thông tư 129/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 123/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

do - Hạnh phúc --------- Số: 129/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2008/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Ban hành: 26/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2009

6

Nghị định 123/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2022-2027

123/2022/ND-CP,Nghị định 123 2022 Chính phủ,Nghị định 123 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 123 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 123 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 123 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 123 Chính phủ mới nhất, số 123 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 123/2022/ND-CP ngày 30/12/2022,Nghị định 123 Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ASEAN Hồng Kông 2022,

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2023

7

Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng

123/2021/ND-CP,Nghị định 123 2021 Chính phủ,Nghị định 123 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 123 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 123 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 123 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 123 Chính phủ mới nhất, số 123 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 123/2021/ND-CP ngày 28/12/2021,Nghị định 123 Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Ban hành: 28/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2021

8

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

123/2020/ND-CP,Nghị định 123 2020 Chính phủ,Nghị định 123 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 123 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 123 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 123 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 123 Chính phủ mới nhất, số 123 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 123/2020/ND-CP ngày 19/10/2020,Nghị định 123 Chính phủ về Nghị định quy định hóa đơn 2020,NĐ 123 Chính phủ về

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2020

9

Nghị định 123/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

123/2018/ND-CP,Nghị định 123 2018 Chính phủ,Nghị định 123 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 123 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 123 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 123 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 123 Chính phủ mới nhất, số 123 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 123/2018/ND-CP ngày 17/09/2018,Nghị định 123 Chính phủ về Hoạt động đầu tư kinh doanh 2018,NĐ 123 Chính phủ

Ban hành: 17/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2018

10

Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

123/2017/ND-CP,Nghị định 123 2017 Chính phủ,Nghị định 123 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 123 Chính phủ ban hành 2017,NĐ 123 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 123 Chính phủ áp dụng 2017,NĐ 123 Chính phủ mới nhất, số 123 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 123/2017/ND-CP ngày 14/11/2017,Nghị định 123 Chính phủ về Thu tiền sử dụng đất 2017,NĐ 123 Chính phủ về Thu

Ban hành: 14/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2017

11

Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

123/2016/ND-CP,Nghị định 123 2016 Chính phủ,Nghị định 123 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 123 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 123 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 123 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 123 Chính phủ mới nhất, số 123 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 123/2016/ND-CP ngày 01/09/2016,Nghị định 123 Chính phủ về Cơ cấu tổ chức 2016,NĐ 123 Chính phủ về Cơ cấu tổ

Ban hành: 01/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2016

12

Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch

123/2015/ND-CP,Nghị định 123 2015 Chính phủ,Nghị định 123 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 123 Chính phủ ban hành 2015,NĐ 123 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 123 Chính phủ áp dụng 2015,NĐ 123 Chính phủ mới nhất, số 123 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 123/2015/ND-CP ngày 15/11/2015,Nghị định 123 Chính phủ về Luật Hộ tịch 2014 2015,NĐ 123 Chính phủ về Luật Hộ

Ban hành: 15/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2015

13

Nghị định 123/2014/NĐ-CP về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

123/2014/ND-CP,Nghị định 123 2014 Chính phủ,Nghị định 123 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 123 Chính phủ ban hành 2014,NĐ 123 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 123 Chính phủ áp dụng 2014,NĐ 123 Chính phủ mới nhất, số 123 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 123/2014/ND-CP ngày 25/12/2014,Nghị định 123 Chính phủ về Quy chế xét tặng danh hiệu 2014,NĐ 123 Chính phủ về

Ban hành: 25/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2014

14

Nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật luật sư

123/2013/ND-CP,Nghị định 123 2013 Chính phủ,Nghị định 123 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 123 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 123 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 123 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 123 Chính phủ mới nhất, số 123 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 123/2013/ND-CP ngày 14/10/2013 CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 14/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2013

15

Nghị định 123/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi Nghị định 45/2007/NĐ-CP

123/2011/ND-CP,Nghị định 123 2011,Chính phủ,Sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm,Bảo hiểm CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 123/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2011

16

Nghị quyết 123/NQ-CP năm 2021 về ký Hiệp định về Hợp tác phát triển trong Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn 2020-2025 giữa Việt Nam - Đan Mạch do Chính phủ ban hành

123/NQ-CP,Nghị quyết 123 2021,Chính phủ,Ký Hiệp định Hợp tác Đối tác Năng lượng Đan Mạch,Ký Hiệp định về Đối tác Năng lượng Việt Nam Đan Mạch,Đối tác Năng lượng Việt Nam Đan Mạch 2020 2025,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2021

17

Nghị quyết 123/NQ-CP về phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2020 do Chính phủ ban hành

123/NQ-CP,Nghị quyết 123 2020,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ xây dựng pháp luật tháng 8,Chính phủ thống nhất trừ điểm giấy phép lái xe nếu vi phạm,Xây dựng các dự án Luật trong tháng 8,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

18

Nghị định 123/2007/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.

123/2007/ND-CP,Nghị định 123 2007,Chính phủ,Phương pháp xác định giá đất,Khung giá đất,Xác định giá đất,Giá chuyển nhượng thực tế,Sửa đổi,Bổ sung,Bất động sản CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 123/2007/NĐ-CP

Ban hành: 27/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2007

19

Nghị định 123/2006/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển

123/2006/ND-CP,Nghị định 123 2006 Chính phủ,Nghị định 123 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 123 Chính phủ ban hành 2006,NĐ 123 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 123 Chính phủ áp dụng 2006,NĐ 123 Chính phủ mới nhất, số 123 năm 2006 Chính phủ,Nghị định 123/2006/ND-CP ngày 27/10/2006,Nghị định 123 Chính phủ về Khai thác thủy sản 2006,NĐ 123 Chính phủ về Khai

Ban hành: 27/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2006

20

Nghị định 123/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy

123/2005/ND-CP,Nghị định 123 2005,Chính phủ,Xử phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy,Vi phạm trong phòng cháy chữa cháy,Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy,Vi phạm hành chính,Xử phạt vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!