Tra cứu 116/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 116/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 38635 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 116/NQ-CP về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022 do Chính phủ ban hành

116/NQ-CP,Nghị quyết 116 2022 Chính phủ,Nghị quyết 116 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 116 Chính phủ ban hành 2022,NQ 116 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 116 Chính phủ áp dụng 2022,NQ 116 Chính phủ mới nhất,NQ số 116 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 05/09/2022,Nghị quyết 116 Chính phủ về Phân loại tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập 2022,NQ 116

Ban hành: 05/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2022

2

Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp do Chính phủ ban hành

116/NQ-CP,Nghị quyết 116 2021 Chính phủ,Nghị quyết 116 năm 2021 Chính phủ,Nghị quyết 116 Chính phủ ban hành 2021,NQ 116 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 116 Chính phủ áp dụng 2021,NQ 116 Chính phủ mới nhất,NQ số 116 năm 2021 Chính phủ,Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/09/2021,Nghị quyết 116 Chính phủ về Chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi

Ban hành: 24/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2021

3

Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2019 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị do Chính phủ ban hành

116/NQ-CP,Nghị quyết 116 2019 Chính phủ,Nghị quyết 116 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 116 Chính phủ ban hành 2019,NQ 116 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 116 Chính phủ áp dụng 2019,NQ 116 Chính phủ mới nhất,NQ số 116 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 06/12/2019,Nghị quyết 116 Chính phủ về Quản lý sử dụng đất 2019,NQ 116 Chính phủ về Quản lý sử

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

4

Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2018 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao do Chính phủ ban hành

116/NQ-CP,Nghị quyết 116 2018 Chính phủ,Nghị quyết 116 năm 2018 Chính phủ,Nghị quyết 116 Chính phủ ban hành 2018,NQ 116 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 116 Chính phủ áp dụng 2018,NQ 116 Chính phủ mới nhất,NQ số 116 năm 2018 Chính phủ,Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 04/09/2018,Nghị quyết 116 Chính phủ về Đơn giản hóa thủ tục hành chính 2018,NQ 116 Chính phủ về

Ban hành: 04/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2018

5

Nghị quyết 116/NQ-HĐND năm 2023 trợ giúp cho các hộ kinh doanh, buôn bán bị thiệt hại do cháy chợ Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

116/NQ-HDND,Nghị quyết 116 2023 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Nghị quyết 116 năm 2023 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Nghị quyết 116 Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành 2023,NQ 116 Tỉnh Thừa Thiên Huế còn hiệu lực,NQ 116 Tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng 2023,NQ 116 Tỉnh Thừa Thiên Huế mới nhất,NQ số 116 năm 2023 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Nghị quyết 116/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2023

6

Nghị quyết 116/NQ-HĐND năm 2023 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

116/NQ-HDND,Nghị quyết 116 2023 Tỉnh Khánh Hòa,Nghị quyết 116 năm 2023 Tỉnh Khánh Hòa,Nghị quyết 116 Tỉnh Khánh Hòa ban hành 2023,NQ 116 Tỉnh Khánh Hòa còn hiệu lực,NQ 116 Tỉnh Khánh Hòa áp dụng 2023,NQ 116 Tỉnh Khánh Hòa mới nhất,NQ số 116 năm 2023 Tỉnh Khánh Hòa,Nghị quyết 116/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 116 Tỉnh Khánh Hòa về Danh mục

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2024

7

Nghị quyết 116/NQ-HĐND về chấp thuận điều chỉnh danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định

116/NQ-HDND,Nghị quyết 116 2023 Tỉnh Nam Định,Nghị quyết 116 năm 2023 Tỉnh Nam Định,Nghị quyết 116 Tỉnh Nam Định ban hành 2023,NQ 116 Tỉnh Nam Định còn hiệu lực,NQ 116 Tỉnh Nam Định áp dụng 2023,NQ 116 Tỉnh Nam Định mới nhất,NQ số 116 năm 2023 Tỉnh Nam Định,Nghị quyết 116/NQ-HDND ngày 03/11/2023,Nghị quyết 116 Tỉnh Nam Định về Danh mục công trình

Ban hành: 03/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2023

8

Nghị quyết 116/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 89/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

116/NQ-HDND,Nghị quyết 116 2023 Tỉnh Vĩnh Long,Nghị quyết 116 năm 2023 Tỉnh Vĩnh Long,Nghị quyết 116 Tỉnh Vĩnh Long ban hành 2023,NQ 116 Tỉnh Vĩnh Long còn hiệu lực,NQ 116 Tỉnh Vĩnh Long áp dụng 2023,NQ 116 Tỉnh Vĩnh Long mới nhất,NQ số 116 năm 2023 Tỉnh Vĩnh Long,Nghị quyết 116/NQ-HDND ngày 15/06/2023,Nghị quyết 116 Tỉnh Vĩnh Long về sửa đổi Nghị

Ban hành: 15/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2023

9

Nghị định 116/2022/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2022-2027

116/2022/ND-CP,Nghị định 116 2022 Chính phủ,Nghị định 116 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 116 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 116 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 116 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 116 Chính phủ mới nhất,NĐ số 116 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 116/2022/ND-CP ngày 30/12/2022,Nghị định 116 Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi Hiệp định Thương mại tự

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2023

10

Nghị quyết 116/NQ-HĐND năm 2021 về điều chỉnh Phụ lục 9 kèm theo Nghị quyết 02/NQ-HĐND thông qua Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

116/NQ-HDND,Nghị quyết 116 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Điều chỉnh Nghị quyết 02/NQ-HĐND Ninh Thuận,Chương trình phát triển nhà ở Ninh Thuận,Phát triển nhà ở tỉnh Ninh Thuận,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2022

11

Nghị quyết 116/2023/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

116/2023/NQ-HDND,Nghị quyết 116 2023 Tỉnh Hà Tĩnh,Nghị quyết 116 năm 2023 Tỉnh Hà Tĩnh,Nghị quyết 116 Tỉnh Hà Tĩnh ban hành 2023,NQ 116 Tỉnh Hà Tĩnh còn hiệu lực,NQ 116 Tỉnh Hà Tĩnh áp dụng 2023,NQ 116 Tỉnh Hà Tĩnh mới nhất,NQ số 116 năm 2023 Tỉnh Hà Tĩnh,Nghị quyết 116/2023/NQ-HDND ngày 08/12/2023,Nghị quyết 116 Tỉnh Hà Tĩnh về mức hỗ trợ người

Ban hành: 08/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2023

12

Nghị quyết 116/NQ-HĐND năm 2021 về cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

116/NQ-HDND,Nghị quyết 116 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng tỉnh Thừa Thiên Huế,Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Huế,Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG

Ban hành: 14/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2021

13

Nghị quyết 116/NQ-HĐND năm 2021 về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

116/NQ-HDND,Nghị quyết 116 2021,Tỉnh Đắk Nông,Số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân,Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông,Số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân khóa IV,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

14

Nghị định 116/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

116/2021/ND-CP,Nghị định 116 2021 Chính phủ,Nghị định 116 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 116 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 116 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 116 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 116 Chính phủ mới nhất,NĐ số 116 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 116/2021/ND-CP ngày 21/12/2021,Nghị định 116 Chính phủ về Nghị định hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm về cai

Ban hành: 21/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2021

15

Nghị quyết 116/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

116/NQ-HDND,Nghị quyết 116 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Xây dựng nông thôn mới Vũng Tàu năm 2021,Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới Vũng Tàu,Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2021,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

16

Nghị quyết 116/NQ-HĐND năm 2020 phê duyệt Đề án số 14/ĐA-UBND về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025

116/NQ-HDND,Nghị quyết 116 2020 Tỉnh Ninh Bình,Nghị quyết 116 năm 2020 Tỉnh Ninh Bình,Nghị quyết 116 Tỉnh Ninh Bình ban hành 2020,NQ 116 Tỉnh Ninh Bình còn hiệu lực,NQ 116 Tỉnh Ninh Bình áp dụng 2020,NQ 116 Tỉnh Ninh Bình mới nhất,NQ số 116 năm 2020 Tỉnh Ninh Bình,Nghị quyết 116/NQ-HDND ngày 09/12/2020,Nghị quyết 116 Tỉnh Ninh Bình về Đề án số

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

17

Nghị quyết 116/2022/NQ-HĐND bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng

116/2022/NQ-HDND,Nghị quyết 116 2022,Tỉnh Lâm Đồng,Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng tỉnh Lâm Đồng,Bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Lâm Đồng,Bãi bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2022

18

Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm

116/2020/ND-CP,Nghị định 116 2020 Chính phủ,Nghị định 116 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 116 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 116 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 116 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 116 Chính phủ mới nhất,NĐ số 116 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 116/2020/ND-CP ngày 25/09/2020,Nghị định 116 Chính phủ về Hỗ trợ tiền đóng học phí đối với sinh viên sư phạm

Ban hành: 25/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

19

Nghị quyết 116/2021/NQ-HĐND về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2023 theo Nghị quyết 385/2021/NQ-HĐND

116/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 116 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Cơ chế hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu,Chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu,Hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu tỉnh Thanh Hóa HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2021

20

Nghị quyết 116/NQ-HĐND năm 2018 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

116/NQ-HDND,Nghị quyết 116 2018,Tỉnh Thanh Hóa,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 116/NQ-HĐND Thanh Hóa, ngày 13 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!