Tra cứu 11/2006/TT-BTM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 11/2006/TT-BTM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 306066 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 11/2006/TT-BTM hướng dẫn Nghị định 72/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Thương mại ban hành

11/2006/TT-BTM,Thông tư 11 2006,Bộ Thương mại,Chi nhánh thương nhân nước ngoài,Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài,Thương nhân nước ngoài,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 11

Ban hành: 28/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2006

2

Quyết định 11/2006/QĐ-BTM về việc thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

11/2006/QD-BTM,Quyết định 11 2006,Bộ Thương mại,Thành lập hội đồng,Xúc tiến thương mại quốc gia,2006 - 2010,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ THƯƠNG MẠI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11/2006/QĐ-BTM

Ban hành: 28/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

3

Thông tư 13/2006/TT-BTM hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài tại Nghị định 111/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng do Bộ Thương mại ban hành

13/2006/TT-BTM,Thông tư 13 2006,Bộ Thương mại,Xuất nhập khẩu hàng hóa,Nhà thầu trong nước,Hướng dẫn,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ THƯƠNG MẠI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/2006/TT-BTM

Ban hành: 29/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2006

4

Thông tư 10/2006/TT-BTM sửa đổi Thông tư 08/2006/TT-BTM hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa do Bộ Thương mại ban hành

10/2006/TT-BTM,Thông tư 10 2006,Bộ Thương mại,Xác định xuất xứ hàng hóa,Xuất xứ hàng hóa,Xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu,Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 01/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2006

5

Thông tư 09/2006/TT-BTM hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại do Bộ Thương mại ban hành

09/2006/TT-BTM,Thông tư 09 2006 Bộ Thương mại,Thông tư 09 năm 2006 Bộ Thương mại,Thông tư 09 Bộ Thương mại ban hành 2006,TT 09 Bộ Thương mại còn hiệu lực,TT 09 Bộ Thương mại áp dụng 2006,TT 09 Bộ Thương mại mới nhất,TT số 09 năm 2006 Bộ Thương mại,Thông tư 09/2006/TT-BTM ngày 25/05/2006,Thông tư 09 Bộ Thương mại về Hoạt động nhượng quyền thương

Ban hành: 25/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2006

6

Thông tư 08/2006/TT-BTM về cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa do Bộ Thương mại ban hành

08/2006/TT-BTM,Thông tư 08 2006,Bộ Thương mại,Xuất xứ hàng hóa,Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy,Hướng dẫn,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 08/2006/TT-BTM

Ban hành: 17/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Thông tư 07/2006/TT-BTM hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa do Bộ Thương mại ban hành

07/2006/TT-BTM,Thông tư 07 2006,Bộ Thương mại,Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa,Cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa,Hướng dẫn,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/2006/TT-BTM

Ban hành: 17/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Thông tư 06/2006/TT-BTM hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại do Bộ Thương mại ban hành

06/2006/TT-BTM Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2006 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ CỦA THƯƠNG NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương

Ban hành: 11/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Thông tư 04/2006/TT-BTM hướng dẫn Nghị định 12/2006/ NĐ-CP thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài do Bộ Thương mại ban hành

12/2006/NĐ-CP và Thông tư này có hiệu lực, thực hiện theo thời hạn hiệu lực ghi trong giấy phép hoặc gia hạn của giấy phép đó của cơ quan có thẩm quyền. 2. Bãi bỏ Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18 tháng 4 năm 2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu,

Ban hành: 06/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Thông tư 11/2002/TT-BTM hướng dẫn việc quản lý xuất nhập khẩu kim cương thô do Bộ Thương mại ban hành

11/2002/TT-BTM,Thông tư 11 2002,Bộ Thương mại,Xuất nhập khẩu kim cương thô,Kim cương thô,Hướng dẫn,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11/2002/TT-BTM

Ban hành: 26/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

11

Thông tư 11/2001/TT-BTM hướng dẫn Quyết định 46/2001/QĐ-TTg về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 do Bộ Thương mại ban hành

11/2001/TT-BTM,Thông tư 11 2001,Bộ Thương mại,Quản lý xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu hàng hóa,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11/2001/TT-BTM Hà Nội,

Ban hành: 18/04/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

12

Thông tư 11/1999/TT-BTM hướng dẫn Quyết định 219/1999/QĐ-TTg về Quy chế Khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị do Bộ Thương mại ban hành

11/1999/TT-BTM,Thông tư 11 1999,Bộ Thương mại,Quy chế khu thương mại Lao Bảo,Khu thương mại Lao Bảo,Tỉnh Quảng Trị,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Đầu tư BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11/1999/TT-BTM

Ban hành: 11/05/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

13

Thông tư 11/2024/TT-BGTVT quy định về giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

11/2024/TT-BGTVT,Thông tư 11 2024 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 11 năm 2024 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 11 Bộ Giao thông vận tải ban hành 2024,TT 11 Bộ Giao thông vận tải còn hiệu lực,TT 11 Bộ Giao thông vận tải áp dụng 2024,TT 11 Bộ Giao thông vận tải mới nhất,TT số 11 năm 2024 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 11/2024/TT-BGTVT ngày

Ban hành: 26/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2024

14

Thông tư 11/2006/TT-BTNMT hướng dẫn Quyết định 245/2006/QĐ-TTg về Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

11/2006/TT-BTNMT,Thông tư 11 2006 Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thông tư 11 năm 2006 Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thông tư 11 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 2006,TT 11 Bộ Tài nguyên và Môi trường còn hiệu lực,TT 11 Bộ Tài nguyên và Môi trường áp dụng 2006,TT 11 Bộ Tài nguyên và Môi trường mới nhất,TT số 11 năm 2006 Bộ Tài nguyên và Môi

Ban hành: 20/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2011

15

Thông tư 11/2006/TT-BCN hướng dẫn thực hiện giá bán điện do Bộ Công nghiệp ban hành

11/2006/TT-BCN,Thông tư 11 2006 Bộ Công nghiệp,Thông tư 11 năm 2006 Bộ Công nghiệp,Thông tư 11 Bộ Công nghiệp ban hành 2006,TT 11 Bộ Công nghiệp còn hiệu lực,TT 11 Bộ Công nghiệp áp dụng 2006,TT 11 Bộ Công nghiệp mới nhất,TT số 11 năm 2006 Bộ Công nghiệp,Thông tư 11/2006/TT-BCN ngày 20/12/2006,Thông tư 11 Bộ Công nghiệp về Hướng dẫn 2006,TT 11 Bộ

Ban hành: 20/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2006

16

Thông tư 11/2024/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

11/2024/TT-BTC,Thông tư 11 2024 Bộ Tài chính,Thông tư 11 năm 2024 Bộ Tài chính,Thông tư 11 Bộ Tài chính ban hành 2024,TT 11 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 11 Bộ Tài chính áp dụng 2024,TT 11 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 11 năm 2024 Bộ Tài chính,Thông tư 11/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024,Thông tư 11 Bộ Tài chính về chế độ thu nộp quản lý phí khai thác tài

Ban hành: 05/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2024

17

Thông tư 11/2006/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xếp hạng các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý,người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

11/2006/TT-BLDTBXH,Thông tư 11 2006 Bộ Lao động – Thương binh và X,Thông tư 11 năm 2006 Bộ Lao động – Thương binh và X,Thông tư 11 Bộ Lao động – Thương binh và X ban hành 2006,TT 11 Bộ Lao động – Thương binh và X còn hiệu lực,TT 11 Bộ Lao động – Thương binh và X áp dụng 2006,TT 11 Bộ Lao động – Thương binh và X mới nhất,TT số 11 năm 2006 Bộ Lao

Ban hành: 12/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2006

18

Thông tư 11/2023/TT-BTP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

11/2023/TT-BTP,Thông tư 11 2023 Bộ Tư pháp,Thông tư 11 năm 2023 Bộ Tư pháp,Thông tư 11 Bộ Tư pháp ban hành 2023,TT 11 Bộ Tư pháp còn hiệu lực,TT 11 Bộ Tư pháp áp dụng 2023,TT 11 Bộ Tư pháp mới nhất,TT số 11 năm 2023 Bộ Tư pháp,Thông tư 11/2023/TT-BTP ngày 29/12/2023,Thông tư 11 Bộ Tư pháp về Hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng 2023,TT 11 Bộ Tư pháp

Ban hành: 29/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2024

19

Thông tư 11/2023/TT-BNNPTNT hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

11/2023/TT-BNNPTNT,Thông tư 11 2023 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thông tư 11 năm 2023 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thông tư 11 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n ban hành 2023,TT 11 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n còn hiệu lực,TT 11 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n áp dụng 2023,TT 11 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n mới nhất,TT số 11 năm 2023 Bộ Nông

Ban hành: 15/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2023

20

Thông tư 11/2006/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2002/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành

11/2006/TT-BTC,Thông tư 11 2006,Bộ Tài chính,Thu lệ phí,Quản lý lệ phí,Sử dụng lệ phí,Ngân hàng,Chứng khoán,Bảo hiểm,Sửa đổi,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 21/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!