Tra cứu 01/CKTT-CNKD

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/CKTT-CNKD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 230930 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 1939/QĐ-TCT năm 2017 về Quy trình quản lý thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thông qua tổ chức được ủy nhiệm thu thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Thông báo về việc nộp thuế của CNKD cho Tổ chức được UNTT 1.1. Gửi Thông báo về việc nộp thuế Bước 1: Đội KK-KTT phát hành Thông báo về việc nộp thuế (mẫu số 01/TBT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC) kèm theo Bảng công khai thông tin CNKD nộp thuế theo phương pháp khoán (mẫu số 01/CKTT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số

Ban hành: 06/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2022

2

Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

tháng 12 hằng năm, Chi cục Thuế gửi cho từng hộ khoán Thông báo về việc dự kiến doanh thu, mức thuế khoán theo mẫu số 01/TBTDK-CNKD kèm theo Bảng công khai thông tin hộ khoán theo mẫu số 01/CKTT-CNKD (sau đây gọi là Bảng công khai) ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó nêu rõ địa chỉ, thời gian Chi cục Thuế tiếp nhận ý kiến phản hồi (nếu có) của

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

3

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

hộ khoán Thông báo về việc dự kiến doanh thu, mức thuế khoán theo mẫu số 01/TBTDK-CNKD kèm theo Bảng công khai thông tin hộ khoán theo mẫu số 01/CKTT-CNKD (sau đây gọi là Bảng công khai) ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó nêu rõ địa chỉ, thời gian Chi cục Thuế tiếp nhận ý kiến phản hồi (nếu có) của hộ khoán chậm nhất là ngày 31 tháng 12.

Ban hành: 24/10/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2022

4

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2024 hợp nhất Nghị định về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

01/VBHN-BKHCN,Văn bản hợp nhất 01 2024 Bộ Khoa học và Công nghệ,Văn bản hợp nhất 01 năm 2024 Bộ Khoa học và Công nghệ,Văn bản hợp nhất 01 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 2024,VBHN 01 Bộ Khoa học và Công nghệ còn hiệu lực,VBHN 01 Bộ Khoa học và Công nghệ áp dụng 2024,VBHN 01 Bộ Khoa học và Công nghệ mới nhất,VBHN số 01 năm 2024 Bộ Khoa học và

Ban hành: 10/06/2024

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2024

5

Công điện 01/CĐ-TCT năm 2024 quyết liệt triển khai hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền do Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế điện

01/CD-TCT,Công điện 01 2024 Tổng cục Thuế,Công điện 01 năm 2024 Tổng cục Thuế,Công điện 01 Tổng cục Thuế ban hành 2024,CĐ 01 Tổng cục Thuế còn hiệu lực,CĐ 01 Tổng cục Thuế áp dụng 2024,CĐ 01 Tổng cục Thuế mới nhất,CĐ số 01 năm 2024 Tổng cục Thuế,Công điện 01/CD-TCT ngày 04/06/2024,Công điện 01 Tổng cục Thuế về triển khai quản lý thuế hoạt động

Ban hành: 04/06/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2024

6

Đề án 01/ĐA-UBND sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Bình Định

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/ĐA-UBND Bình Định, ngày 30 tháng 5 năm 2024 ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023 -

Ban hành: 30/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2024

7

Công điện 01/CĐ-BTC năm 2024 về tăng cường biện pháp quản lý, giám sát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, kinh doanh trái phép vàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính điện

01/CD-BTC,Công điện 01 2024 Bộ Tài chính,Công điện 01 năm 2024 Bộ Tài chính,Công điện 01 Bộ Tài chính ban hành 2024,CĐ 01 Bộ Tài chính còn hiệu lực,CĐ 01 Bộ Tài chính áp dụng 2024,CĐ 01 Bộ Tài chính mới nhất,CĐ số 01 năm 2024 Bộ Tài chính,Công điện 01/CD-BTC ngày 14/05/2024,Công điện 01 Bộ Tài chính về biện pháp quản lý đấu tranh phòng chống buôn

Ban hành: 14/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2024

8

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2024 hợp nhất Thông tư về Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

01/VBHN-BGDDT,Văn bản hợp nhất 01 2024 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Văn bản hợp nhất 01 năm 2024 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Văn bản hợp nhất 01 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 2024,VBHN 01 Bộ Giáo dục và Đào tạo còn hiệu lực,VBHN 01 Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng 2024,VBHN 01 Bộ Giáo dục và Đào tạo mới nhất,VBHN số 01 năm 2024 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Văn bản

Ban hành: 22/04/2024

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2024

9

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2024 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xuất bản do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

01/VBHN-BTTTT,Văn bản hợp nhất 01 2024 Bộ Thông tin và Truyền thông,Văn bản hợp nhất 01 năm 2024 Bộ Thông tin và Truyền thông,Văn bản hợp nhất 01 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2024,VBHN 01 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,VBHN 01 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2024,VBHN 01 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,VBHN số 01 năm

Ban hành: 05/04/2024

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2024

10

Đề án 01/ĐA-UBND năm 2024 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/ĐA-UBND Tuyên Quang, ngày 30 tháng 3 năm 2024 ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ THUỘC TỈNH TUYÊN

Ban hành: 30/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2024

11

Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2024 thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thành phố Hà Nội ban hành

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2024 Thành phố Hà Nội,Nghị quyết 01 năm 2024 Thành phố Hà Nội,Nghị quyết 01 Thành phố Hà Nội ban hành 2024,NQ 01 Thành phố Hà Nội còn hiệu lực,NQ 01 Thành phố Hà Nội áp dụng 2024,NQ 01 Thành phố Hà Nội mới nhất,NQ số 01 năm 2024 Thành phố Hà Nội,Nghị quyết 01/NQ-HDND ngày 29/03/2024,Nghị quyết 01 Thành phố Hà Nội về thông

Ban hành: 29/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2024

12

Nghị quyết 01/NQ-HĐND quyết định bổ sung dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024 và giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định nội dung bổ sung dự toán trong năm 2024 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2024 Tỉnh Tuyên Quang,Nghị quyết 01 năm 2024 Tỉnh Tuyên Quang,Nghị quyết 01 Tỉnh Tuyên Quang ban hành 2024,NQ 01 Tỉnh Tuyên Quang còn hiệu lực,NQ 01 Tỉnh Tuyên Quang áp dụng 2024,NQ 01 Tỉnh Tuyên Quang mới nhất,NQ số 01 năm 2024 Tỉnh Tuyên Quang,Nghị quyết 01/NQ-HDND ngày 27/03/2024,Nghị quyết 01 Tỉnh Tuyên Quang về giao

Ban hành: 27/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2024

13

Chỉ thị 01/CT-UBND thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 do tỉnh Trà Vinh ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2024 Tỉnh Trà Vinh,Chỉ thị 01 năm 2024 Tỉnh Trà Vinh,Chỉ thị 01 Tỉnh Trà Vinh ban hành 2024,CT 01 Tỉnh Trà Vinh còn hiệu lực,CT 01 Tỉnh Trà Vinh áp dụng 2024,CT 01 Tỉnh Trà Vinh mới nhất,CT số 01 năm 2024 Tỉnh Trà Vinh,Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 07/03/2024,Chỉ thị 01 Tỉnh Trà Vinh về Kế hoạch đầu tư công 2024,CT 01 Tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 07/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2024

14

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD năm 2024 hợp nhất Thông tư hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

01/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 01 2024 Bộ Xây dựng,Văn bản hợp nhất 01 năm 2024 Bộ Xây dựng,Văn bản hợp nhất 01 Bộ Xây dựng ban hành 2024,VBHN 01 Bộ Xây dựng còn hiệu lực,VBHN 01 Bộ Xây dựng áp dụng 2024,VBHN 01 Bộ Xây dựng mới nhất,VBHN số 01 năm 2024 Bộ Xây dựng,Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD ngày 26/02/2024,Văn bản hợp nhất 01 Bộ Xây dựng về Xác

Ban hành: 26/02/2024

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2024

15

Chỉ thị 01/CT-UBND đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2024 Tỉnh Đồng Tháp,Chỉ thị 01 năm 2024 Tỉnh Đồng Tháp,Chỉ thị 01 Tỉnh Đồng Tháp ban hành 2024,CT 01 Tỉnh Đồng Tháp còn hiệu lực,CT 01 Tỉnh Đồng Tháp áp dụng 2024,CT 01 Tỉnh Đồng Tháp mới nhất,CT số 01 năm 2024 Tỉnh Đồng Tháp,Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 22/02/2024,Chỉ thị 01 Tỉnh Đồng Tháp về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

Ban hành: 22/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2024

16

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2024 tăng cường công tác thu và chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2024 Tỉnh Bắc Kạn,Chỉ thị 01 năm 2024 Tỉnh Bắc Kạn,Chỉ thị 01 Tỉnh Bắc Kạn ban hành 2024,CT 01 Tỉnh Bắc Kạn còn hiệu lực,CT 01 Tỉnh Bắc Kạn áp dụng 2024,CT 01 Tỉnh Bắc Kạn mới nhất,CT số 01 năm 2024 Tỉnh Bắc Kạn,Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 20/02/2024,Chỉ thị 01 Tỉnh Bắc Kạn về tăng cường công tác thu chống thất thu ngân sách nhà

Ban hành: 20/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2024

17

Chỉ thị 01/CT-UBND phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát kinh tế - xã hội năm 2024 do tỉnh Bến Tre ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2024 Tỉnh Bến Tre,Chỉ thị 01 năm 2024 Tỉnh Bến Tre,Chỉ thị 01 Tỉnh Bến Tre ban hành 2024,CT 01 Tỉnh Bến Tre còn hiệu lực,CT 01 Tỉnh Bến Tre áp dụng 2024,CT 01 Tỉnh Bến Tre mới nhất,CT số 01 năm 2024 Tỉnh Bến Tre,Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 19/02/2024,Chỉ thị 01 Tỉnh Bến Tre về thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát kinh tế xã

Ban hành: 19/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2024

18

Chỉ thị 01/CT-UBND phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do tỉnh Bình Phước ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2024 Tỉnh Bình Phước,Chỉ thị 01 năm 2024 Tỉnh Bình Phước,Chỉ thị 01 Tỉnh Bình Phước ban hành 2024,CT 01 Tỉnh Bình Phước còn hiệu lực,CT 01 Tỉnh Bình Phước áp dụng 2024,CT 01 Tỉnh Bình Phước mới nhất,CT số 01 năm 2024 Tỉnh Bình Phước,Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 10/02/2024,Chỉ thị 01 Tỉnh Bình Phước về thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

Ban hành: 10/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2024

19

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2024 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 01 2024 Bộ Giao thông vận tải,Văn bản hợp nhất 01 năm 2024 Bộ Giao thông vận tải,Văn bản hợp nhất 01 Bộ Giao thông vận tải ban hành 2024,VBHN 01 Bộ Giao thông vận tải còn hiệu lực,VBHN 01 Bộ Giao thông vận tải áp dụng 2024,VBHN 01 Bộ Giao thông vận tải mới nhất,VBHN số 01 năm 2024 Bộ Giao thông vận tải,Văn bản hợp

Ban hành: 07/02/2024

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2024

20

Chỉ thị 01/CT-UBND tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2024 Thành phố Hà Nội,Chỉ thị 01 năm 2024 Thành phố Hà Nội,Chỉ thị 01 Thành phố Hà Nội ban hành 2024,CT 01 Thành phố Hà Nội còn hiệu lực,CT 01 Thành phố Hà Nội áp dụng 2024,CT 01 Thành phố Hà Nội mới nhất,CT số 01 năm 2024 Thành phố Hà Nội,Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 02/02/2024,Chỉ thị 01 Thành phố Hà Nội về Phòng chống thiên tai

Ban hành: 02/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2024

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!