Tra cứu Công Văn 01/CKTT-CNKD

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 01/CKTT-CNKD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 55492 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 1453/TCT-DNNCN năm 2024 kê khai thuế đối với mẫu 01/CNKD do Tổng cục Thuế ban hành

2024,CV 1453 Tổng cục Thuế về Kê khai thuế 2024,Công văn Kê khai thuế Tổng cục Thuế 2024,Công văn 1453 Tổng cục Thuế về kê khai thuế đối với mẫu 01/CNKD 2024,CV 1453 Tổng cục Thuế về kê khai thuế đối với mẫu 01/CNKD 2024,Công văn kê khai thuế đối với mẫu 01/CNKD Tổng cục Thuế 2024,Công văn 1453 Tổng cục Thuế về quy định kê khai thuế đối với mẫu 01/CNKD

Ban hành: 09/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2024

2

Công văn 5277/TCT-KK năm 2016 xử lý đăng ký thuế và công khai thông tin hộ kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

- Tại Khoản 1 Điều 21 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về tạm ngừng kinh doanh. - Căn cứ Bảng công khai thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán mẫu số 01/CKTT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Theo các quy định nêu trên: 1.

Ban hành: 15/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2016

3

Công văn 15769/CTTPHCM-TTHT năm 2022 hướng dẫn chế độ thuế và quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP cùng với Báng công khai theo mẫu số 01/CKTT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC tới hộ khoán chậm nhất là ngày 20 tháng 01 hằng năm. Trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh thì cơ quan thuế gửi Thông báo nộp tiền mẫu số 01/TB-CNKD ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP cho hộ khoán chậm

Ban hành: 19/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2023

4

Công văn 2626/TCT-DNNCN năm 2021 về giới thiệu một số điểm mới và triển khai thực hiện Thông tư 40/2021/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

nghề kinh doanh thì điều chỉnh theo thực tế; hộ khoán nếu ngừng/nghỉ liên tục trọn tháng dương lịch. Còn các trường hợp khác chưa có hướng dẫn. Điểm mới 15: về việc công khai Bảng công khai thông tin hộ khoán theo mẫu số 01/CKTT-CNKD (điểm c khoản 5 Điều 13 và điểm a.2 khoản 8 Điều 13) Bổ sung quy định trường hợp cơ quan thuế đã thực

Ban hành: 19/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2021

5

Công văn 2558/BTC-TCT năm 2021 xin ý kiến về dự thảo Thông tư do Bộ Tài chính ban hành

126/2020/NĐ-CP và xử lý một số vướng mắc trong thời gian qua. Cụ thể như sau: 1. Mẫu số 01/CNKD - Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh - Bổ sung thêm một số trường thông tin như: “Tên cửa hàng/thương hiệu”, “Ngành nghề kinh doanh chính”, “Kinh doanh tại chợ biên giới”, “Địa chỉ cư trú”. Lý do: để phân loại hộ kinh doanh theo một

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

6

Công văn 01/CV-UBQGNCT triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 do Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam ban hành

01/CV-UBQGNCT,Công văn 01 2024 Ủy ban Quốc gia về người cao t,Công văn 01 năm 2024 Ủy ban Quốc gia về người cao t,Công văn 01 Ủy ban Quốc gia về người cao t ban hành 2024,CV 01 Ủy ban Quốc gia về người cao t còn hiệu lực,CV 01 Ủy ban Quốc gia về người cao t áp dụng 2024,CV 01 Ủy ban Quốc gia về người cao t mới nhất,CV số 01 năm 2024 Ủy ban Quốc

Ban hành: 06/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2024

7

Công văn 01/BCĐĐĐTHN về tăng cường biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 do Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thành phố Hà Nội ban hành

01/BCDDDTHN,Công văn 01 2022,Thành phố Hà Nội,Đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế Hà Nội,Biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế,Tăng cường biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO ĐÔN ĐỐC THU HỒI NỢ ĐỌNG THUẾ, TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT THÀNH PHỐ

Ban hành: 20/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2022

8

Công văn 01/CV-ĐTT năm 2024 yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành

01/CV-DTT,Công văn 01 2024 Thanh tra Chính phủ,Công văn 01 năm 2024 Thanh tra Chính phủ,Công văn 01 Thanh tra Chính phủ ban hành 2024,CV 01 Thanh tra Chính phủ còn hiệu lực,CV 01 Thanh tra Chính phủ áp dụng 2024,CV 01 Thanh tra Chính phủ mới nhất,CV số 01 năm 2024 Thanh tra Chính phủ,Công văn 01/CV-DTT ngày 19/02/2024,Công văn 01 Thanh tra Chính

Ban hành: 19/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2024

9

Công văn 1357/TCT-DNNCN năm 2024 rà soát công tác quản lý thuế đối hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

mức thuế khoán sát với thực tế phát sinh, đảm bảo phù hợp với các địa bàn, các tỉnh, thành phố trong cả nước. - Tổ chức triển khai kiểm tra công tác quản lý thuế đối với HKD, CNKD tại Chi cục Thuế theo kế hoạch và chuyên đề theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 18 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính, cụ thể: (i) kiểm tra

Ban hành: 02/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2024

10

Công văn 01/TANDTC-TĐKT về hồ sơ khen cấp Nhà nước năm 2023 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/TANDTC-TDKT,Công văn 01 2023 Tòa án nhân dân tối cao,Công văn 01 năm 2023 Tòa án nhân dân tối cao,Công văn 01 Tòa án nhân dân tối cao ban hành 2023,CV 01 Tòa án nhân dân tối cao còn hiệu lực,CV 01 Tòa án nhân dân tối cao áp dụng 2023,CV 01 Tòa án nhân dân tối cao mới nhất,CV số 01 năm 2023 Tòa án nhân dân tối cao,Công văn 01/TANDTC-TDKT ngày

Ban hành: 10/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2023

11

Công văn 01/BCT-TTTN năm 2023 về điều chỉnh giá mặt hàng xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

01/BCT-TTTN,Công văn 01 2023 Bộ Công thương,Công văn 01 năm 2023 Bộ Công thương,Công văn 01 Bộ Công thương ban hành 2023,CV 01 Bộ Công thương còn hiệu lực,CV 01 Bộ Công thương áp dụng 2023,CV 01 Bộ Công thương mới nhất,CV số 01 năm 2023 Bộ Công thương,Công văn 01/BCT-TTTN ngày 01/01/2023,Công văn 01 Bộ Công thương về Điều chỉnh giá mặt hàng xăng

Ban hành: 01/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2023

12

Công văn 01/CV-UBQGNCT triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 do Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam ban hành

01/CV-UBQGNCT,Công văn 01 2022,Ủy ban Quốc gia về người cao t,Triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi,Tháng hành động vì người cao tuổi,Triển khai Tháng hành động người cao tuổi 2022,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 21/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2022

13

Công văn 2661/BCA-V01 năm 2023 trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, QH khoá XV do Bộ Công an ban hành

2661/BCA-V01,Công văn 2661 2023 Bộ Công An,Công văn 2661 năm 2023 Bộ Công An,Công văn 2661 Bộ Công An ban hành 2023,CV 2661 Bộ Công An còn hiệu lực,CV 2661 Bộ Công An áp dụng 2023,CV 2661 Bộ Công An mới nhất,CV số 2661 năm 2023 Bộ Công An,Công văn 2661/BCA-V01 ngày 02/08/2023,Công văn 2661 Bộ Công An về trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp 5 QH

Ban hành: 02/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2023

14

Công văn 01/BHXH-TĐKT về phát động phong trào thi đua ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

01/BHXH-TDKT,Công văn 01 2021,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Thi đua ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam,Phong trào thi đua ngành bảo hiểm xã hội,Phát động phong trào thi đua ngành bảo hiểm,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

15

Công văn 01/CV-HĐPHPBGDPL năm 2020 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội ban hành

01/CV-HDPHPBGDPL,Công văn 01 2020,Thành phố Hà Nội,Giáo dục pháp luật liên quan đến dịch COVID-19,Hà Nội phổ biến pháp luật liên quan đến COVID-19,Đẩy mạnh giáo dục pháp luật về COVID-19,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ -------

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

16

Công văn 01/CV-UBQGNCT về triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020 do Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam ban hành

01/CV-UBQGNCT,Công văn 01 2020 Ủy ban Quốc gia về người cao t,Công văn 01 năm 2020 Ủy ban Quốc gia về người cao t,Công văn 01 Ủy ban Quốc gia về người cao t ban hành 2020,CV 01 Ủy ban Quốc gia về người cao t còn hiệu lực,CV 01 Ủy ban Quốc gia về người cao t áp dụng 2020,CV 01 Ủy ban Quốc gia về người cao t mới nhất,CV số 01 năm 2020 Ủy ban Quốc

Ban hành: 21/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

17

Công văn 2994/TCT-TNCN năm 2015 giới thiệu nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Ban quản lý chợ;... ; gửi tài liệu niêm yết công khai như nêu trên đến Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc quận, huyện, xã, phường, thị trấn; đồng thời gửi Bảng công khai theo mẫu số 01/CKTT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư này tới từng cá nhân kinh doanh. Bảng công khai theo mẫu số 01/CKTT-CNKD được lập theo hướng dẫn tại tiết a.1 điểm a khoản

Ban hành: 24/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

18

Công văn 757/BCA-V01 năm 2022 về bộ kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á do Bộ Công an ban hành

757/BCA-V01,Công văn 757 2022,Bộ Công An,Bộ kit xét nghiệm Covid19 của Công ty Việt Á,Vi phạm quy định về đấu thầu Công ty Việt Á,Đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ việc Công ty Việt Á,Vi phạm hành chính,Thể thao - Y tế BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2022

19

Công văn 663/BCA-V01 năm 2022 về điều chỉnh tiêu chuẩn thiết kế phòng cháy, chữa cháy và danh mục công trình thuộc diện phải thiết kế do Bộ Công an ban hành

663/BCA-V01,Công văn 663 2022,Bộ Công An,Tiêu chuẩn thiết kế phòng chữa cháy,Danh mục công trình thiết kế phòng chữa cháy,Điều chỉnh tiêu chuẩn thiết kế phòng chữa cháy,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2022

20

Công văn 4580/BCA-V01 năm 2021 xử lý nghiêm những đối tượng chống đối và không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch để lây lan trong cộng đồng do Bộ Công an ban hành

4580/BCA-V01,Công văn 4580 2021,Bộ Công An,Xử lý nghiêm những đối tượng chống đối phòng chống dịch,Xử lý đối tượng không chấp hành quy định phòng chống dịch,Xử lý đối tượng chống đối phòng chống dịch,Thể thao - Y tế BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!