Tra cứu Bảng Giá Đất

Chọn địa bàn:
Mức giá:
Tìm thấy 442178 bảng giá đất

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại
701Huyện Ba BểCác trục đường chính (dọc hai bên đường)Tiếp hết đất nhà ông Mông Văn Thiện - hết đất thị trấn600.0000000Đất SX-KD đô thị
702Huyện Ba BểCác trục đường chính (dọc hai bên đường)Từ đường rẽ vào Lâm trường Ba Bể - cống cạnh nhà ông Dương Văn Duy TK4990.0000000Đất SX-KD đô thị
703Huyện Ba BểCác trục đường chính (dọc hai bên đường)Từ tiếp cống nhà ông Dương Văn Duy TK4 - hết đất nhà ông Doãn Văn Đảm TK41.020.0000000Đất SX-KD đô thị
704Huyện Ba BểCác trục đường chính (dọc hai bên đường)Từ tiếp đất nhà ông Doãn Văn Đảm TK4 - hết đất thị trấn (giáp đất Địa Linh)1.080.0000000Đất SX-KD đô thị
705Huyện Ba BểCác trục đường chính (dọc hai bên đường)Từ tiếp đất nhà ông Doãn Văn Đảm TK4 - cống Phja Sen1.080.0000000Đất SX-KD đô thị
706Huyện Ba BểCác trục đường chính (dọc hai bên đường)Từ tiếp cống Phja Sen - hết đất nhà ông Hoàng Văn La (TK7)1.050.0000000Đất SX-KD đô thị
707Huyện Ba BểCác trục đường chính (dọc hai bên đường)Từ hết đất nhà ông Hoàng Văn La (TK7) - đầu cầu Pác Co1.080.0000000Đất SX-KD đô thị
708Huyện Ba BểCác trục đường chính (dọc hai bên đường)Từ cầu Pác Co - đầu cầu Tin Đồn1.080.0000000Đất SX-KD đô thị
709Huyện Ba BểCác trục đường chính (dọc hai bên đường)Từ cầu Pác Co - ngã tư đường QL279 và đường 258A1.080.0000000Đất SX-KD đô thị
710Huyện Ba BểCác trục đường chính (dọc hai bên đường)Từ ngã tư đường QL279 và đường 258A - cống Loỏng Cại900.0000000Đất SX-KD đô thị
711Huyện Ba BểCác trục đường chính (dọc hai bên đường)Từ cống Loỏng Cại - hết đất thị trấn720.0000000Đất SX-KD đô thị
712Huyện Ba BểCác trục đường chính (dọc hai bên đường)Từ cống ngang đường QL279 (dưới lâm trường Ba Bể) - ngã tư TK2990.0000000Đất SX-KD đô thị
713Huyện Ba BểCác trục đường chính (dọc hai bên đường)Đường QL279 nối từ TK3 - cống ngang đường QL279 (dưới lâm trường Ba Bể)600.0000000Đất SX-KD đô thị
714Huyện Ba BểCác trục đường chính (dọc hai bên đường)Từ ngã tư đường QL279 giao với đường 258A (TK2) - đầu cầu 279 (TK2)900.0000000Đất SX-KD đô thị
715Huyện Ba BểCác trục đường chính (dọc hai bên đường)Từ đầu cầu 279 (qua TK1) - hết đất nhà ông Đồng Minh Sơn TK1720.0000000Đất SX-KD đô thị
716Huyện Ba BểCác trục đường chính (dọc hai bên đường)Từ tiếp đất nhà ông Đồng Minh Sơn (TK1) - hết đất nhà ông Bế Thiện Kiệm (TK11)600.0000000Đất SX-KD đô thị
717Huyện Ba BểCác trục đường chính (dọc hai bên đường)Từ giáp nhà ông Bế Thiện Kiệm (TK11) - hết nhà ông Hoàng Lục Duyện (TK10)1.080.0000000Đất SX-KD đô thị
718Huyện Ba BểCác trục đường chính (dọc hai bên đường)Từ tiếp đất Hoàng Lục Duyện (TK10) - hết đất thị trấn720.0000000Đất SX-KD đô thị
719Huyện Ba BểCác trục đường phụTừ tiếp đất Trung tâm y tế - trường THPT Ba Bể 900.0000000Đất SX-KD đô thị
720Huyện Ba BểCác trục đường phụTừ tiếp đất nhà ông Tạ trương Minh TK8 - tiếp đất nhà ông Nguyễn Đỗ Nhung TK8630.0000000Đất SX-KD đô thị
721Huyện Ba BểCác trục đường phụTiếp nhà ông Nguyễn Đỗ Nhung (TK8) - hết nhà ông Ma Nguyễn Tuấn TK8360.0000000Đất SX-KD đô thị
722Huyện Ba BểCác trục đường phụTiếp nhà ông Nguyễn Đỗ Nhung TK8 - hết nhà ông Hoàng Văn Quyết TK8360.0000000Đất SX-KD đô thị
723Huyện Ba BểCác trục đường phụTiếp đất nhà ông Vũ Minh Khoan TK9 - hết đất thị trấn (đi Bản Pục)510.0000000Đất SX-KD đô thị
724Huyện Ba BểCác trục đường phụTừ nhà bà Hà Thị Viết - đường QL279 dọc hai bên đường 600.0000000Đất SX-KD đô thị
725Huyện Ba BểCác trục đường phụTiếp đường QL279 (đi Nà Săm) - hết đất thị trấn420.0000000Đất SX-KD đô thị
726Huyện Ba BểCác trục đường phụTiếp nhà ông Đinh Anh Giao - hết đất nhà ông Cao Viết Thủ TK4870.0000000Đất SX-KD đô thị
727Huyện Ba BểCác trục đường phụTừ nhà bà Vi Thị Thầm TK2 - hết đất nhà ông Lôi Huy Thục TK2360.0000000Đất SX-KD đô thị
728Huyện Ba BểCác vị trí còn lại chưa nêu ở trên - 270.0000000Đất SX-KD đô thị
729Huyện Ba BểĐất khu du lịchTừ tiếp đất xã Cao Trĩ - hết đất ở nhà bà Hoàng Thị Điểm - thôn Bản Nản, xã Khang Ninh (dọc hai bên đường)1.000.0000000Đất ở nông thôn
730Huyện Ba BểĐất khu du lịchTừ tiếp đất ở nhà bà Hoàng Thị Điểm - hết thôn Nà Mằm xã Khang Ninh (dọc hai bên đường ĐT 258)800.0000000Đất ở nông thôn
731Huyện Ba BểĐất khu du lịchTừ đập tràn Bó Lù - hết thôn Pác Ngòi xã Nam Mẫu750.0000000Đất ở nông thôn
732Huyện Ba BểĐất khu du lịchKhu vực Bến phà (bờ Bắc) - 700.0000000Đất ở nông thôn
733Huyện Ba BểĐất khu du lịchKhu vực nhà nghỉ Vườn quốc gia - 1.800.0000000Đất ở nông thôn
734Huyện Ba BểĐất khu du lịchTừ Trụ sở xã Nam Mẫu xuống bến phà (bờ Nam) - 750.0000000Đất ở nông thôn
735Huyện Ba BểĐất khu du lịchKhu động Hua Mạ từ trung tâm đường rẽ lên động bán kính 100m - 550.0000000Đất ở nông thôn
736Huyện Ba BểĐất ở dọc trục đường ĐT258 (dọc hai bên đường)Từ tiếp đất thị trấn - cống cạnh nhà bà Chiến thôn Nà Mô, xã Địa Linh900.0000000Đất ở nông thôn
737Huyện Ba BểĐất ở dọc trục đường ĐT258 (dọc hai bên đường)Từ tiếp cống cạnh nhà bà Chiến thôn Nà Mô - ngã ba đường rẽ vào Bản Váng, xã Địa Linh450.0000000Đất ở nông thôn
738Huyện Ba BểĐất ở dọc trục đường ĐT258 (dọc hai bên đường)Từ ngã ba đường rẽ vào Bản Váng, xã Địa Linh đi về phía Phủ Thông (dọc hai bên đường ĐT 258) - hết đất huyện Ba Bể270.0000000Đất ở nông thôn
739Huyện Ba BểĐất ở dọc trục đường ĐT258 (dọc hai bên đường)Từ tiếp đất thị trấn - hết đất xã Cao Trĩ380.0000000Đất ở nông thôn
740Huyện Ba BểĐất ở dọc trục đường ĐT258 (dọc hai bên đường)Đường ĐT 258 đoạn qua thôn Pù Mắt - 270.0000000Đất ở nông thôn
741Huyện Ba BểĐường QL279 (dọc hai bên đường)Từ nhà ông Hoàng Văn Thập thôn Bản Mới xã Hà Hiệu - hết nhà ông Đàm Văn Vụ thôn Nà Ma xã Hà Hiệu350.0000000Đất ở nông thôn
742Huyện Ba BểĐường QL279 (dọc hai bên đường)Từ hết đất nhà ông Đàm Văn Vụ - đầu cầu treo sang trường học Hà Hiệu470.0000000Đất ở nông thôn
743Huyện Ba BểĐường QL279 (dọc hai bên đường)Từ đầu cầu treo sang trường học Hà Hiệu - hết đất Ba Bể (Đi TT Nà Phặc)350.0000000Đất ở nông thôn
744Huyện Ba BểĐường QL279 (dọc hai bên đường)Từ hết đất nhà ông Hoàng Văn Thập thôn Bản Mới, xã Hà Hiệu - cầu treo Bản Hon xã Bành Trạch210.0000000Đất ở nông thôn
745Huyện Ba BểĐường QL279 (dọc hai bên đường)Từ cầu treo Bản Hon - tiếp giáp đất thị trấn320.0000000Đất ở nông thôn
746Huyện Ba BểĐường QL279 (dọc hai bên đường)Từ tiếp đất thị trấn qua Phiêng Chỉ xã Thượng Giáo - cầu Kéo Mắt xã Cao Trĩ400.0000000Đất ở nông thôn
747Huyện Ba BểĐường QL279 (dọc hai bên đường)Từ cầu Kéo Mắt xã Cao Trĩ - hết đất nhà ông Hoàng Văn Cường đi Cao Tân300.0000000Đất ở nông thôn
748Huyện Ba BểĐường ĐT 253 (212)Từ ngã ba cầu Bản Mới - hết đất nhà ông Dương Văn Đô (thôn Bản Mới, xã Hà Hiệu)350.0000000Đất ở nông thôn
749Huyện Ba BểĐường ĐT 253 (212)Từ hết đất nhà ông Dương Văn Đô - hết đất xã Hà Hiệu210.0000000Đất ở nông thôn
750Huyện Ba BểĐường ĐT 253 (212)Từ tiếp đất xã Hà Hiệu - hết đất nhà ông Trần Văn Liên (thôn Khuổi Pja, xã Phúc Lộc)200.0000000Đất ở nông thôn
751Huyện Ba BểĐường ĐT 258BTừ đầu cầu Tin Đồn - cống Kéo Ngay (đường đi Pác Nặm)800.0000000Đất ở nông thôn
752Huyện Ba BểĐường ĐT 258BTừ cống Kéo Ngay - nhà ông Hà Văn Thuận (thôn Nà Ché)580.0000000Đất ở nông thôn
753Huyện Ba BểĐường ĐT 258BTừ nhà ông Hà Văn Thuận - hết đất Ba Bể270.0000000Đất ở nông thôn
754Huyện Ba BểCác trục đường phụTiếp đất thị trấn - cầu treo Cốc Phát (theo đường từ ngã ba cầu Toòng)500.0000000Đất ở nông thôn
755Huyện Ba BểCác trục đường phụTừ đất nhà bà Đinh Thị Vĩ TK9 - hết đất nhà ông Triệu Huy Toàn thôn Nà Hán (theo đường vào Bản Pục)300.0000000Đất ở nông thôn
756Huyện Ba BểCác trục đường phụTừ đầu cầu Tin Đồn - hết nhà ông Nguyễn Đỗ Kim (cũ) đi Cao Trĩ800.0000000Đất ở nông thôn
757Huyện Ba BểCác trục đường phụTừ tiếp nhà ông Nguyễn Đỗ Kim (cũ) - cầu Kéo Mắt xã Cao Trĩ270.0000000Đất ở nông thôn
758Huyện Ba BểCác trục đường phụTừ ngã ba rẽ đi Hoàng Trĩ - ngã ba rẽ lên Đồn Đèn, xã Quảng Khê270.0000000Đất ở nông thôn
759Huyện Ba BểCác trục đường khác chưa nêu ở trên - 100.0000000Đất ở nông thôn
760Huyện Ba BểCác khu trung tâm UBND xã, chợ xã, trường học, bưu điện có bán kính 250m - 420.0000000Đất ở nông thôn
761Huyện Ba BểĐất ở nông thôn còn lại - 100.0000000Đất ở nông thôn
762Huyện Ba BểĐất khu du lịchTừ tiếp đất xã Cao Trĩ - hết đất ở nhà bà Hoàng Thị Điểm - thôn Bản Nản, xã Khang Ninh (dọc hai bên đường)800.0000000Đất TM-DV nông thôn
763Huyện Ba BểĐất khu du lịchTừ tiếp đất ở nhà bà Hoàng Thị Điểm - hết thôn Nà Mằm xã Khang Ninh (dọc hai bên đường ĐT 258)640.0000000Đất TM-DV nông thôn
764Huyện Ba BểĐất khu du lịchTừ đập tràn Bó Lù - hết thôn Pác Ngòi xã Nam Mẫu600.0000000Đất TM-DV nông thôn
765Huyện Ba BểĐất khu du lịchKhu vực Bến phà (bờ Bắc) - 560.0000000Đất TM-DV nông thôn
766Huyện Ba BểĐất khu du lịchKhu vực nhà nghỉ Vườn quốc gia - 1.440.0000000Đất TM-DV nông thôn
767Huyện Ba BểĐất khu du lịchTừ Trụ sở xã Nam Mẫu xuống bến phà (bờ Nam) - 600.0000000Đất TM-DV nông thôn
768Huyện Ba BểĐất khu du lịchKhu động Hua Mạ từ trung tâm đường rẽ lên động bán kính 100m - 440.0000000Đất TM-DV nông thôn
769Huyện Ba BểĐất ở dọc trục đường ĐT258 (dọc hai bên đường)Từ tiếp đất thị trấn - cống cạnh nhà bà Chiến thôn Nà Mô, xã Địa Linh720.0000000Đất TM-DV nông thôn
770Huyện Ba BểĐất ở dọc trục đường ĐT258 (dọc hai bên đường)Từ tiếp cống cạnh nhà bà Chiến thôn Nà Mô - ngã ba đường rẽ vào Bản Váng, xã Địa Linh360.0000000Đất TM-DV nông thôn
771Huyện Ba BểĐất ở dọc trục đường ĐT258 (dọc hai bên đường)Từ ngã ba đường rẽ vào Bản Váng, xã Địa Linh đi về phía Phủ Thông (dọc hai bên đường ĐT 258) - hết đất huyện Ba Bể216.0000000Đất TM-DV nông thôn
772Huyện Ba BểĐất ở dọc trục đường ĐT258 (dọc hai bên đường)Từ tiếp đất thị trấn - hết đất xã Cao Trĩ304.0000000Đất TM-DV nông thôn
773Huyện Ba BểĐất ở dọc trục đường ĐT258 (dọc hai bên đường)Đường ĐT 258 đoạn qua thôn Pù Mắt - 216.0000000Đất TM-DV nông thôn
774Huyện Ba BểĐường QL279 (dọc hai bên đường)Từ nhà ông Hoàng Văn Thập thôn Bản Mới xã Hà Hiệu - hết nhà ông Đàm Văn Vụ thôn Nà Ma xã Hà Hiệu280.0000000Đất TM-DV nông thôn
775Huyện Ba BểĐường QL279 (dọc hai bên đường)Từ hết đất nhà ông Đàm Văn Vụ - đầu cầu treo sang trường học Hà Hiệu376.0000000Đất TM-DV nông thôn
776Huyện Ba BểĐường QL279 (dọc hai bên đường)Từ đầu cầu treo sang trường học Hà Hiệu - hết đất Ba Bể (Đi TT Nà Phặc)280.0000000Đất TM-DV nông thôn
777Huyện Ba BểĐường QL279 (dọc hai bên đường)Từ hết đất nhà ông Hoàng Văn Thập thôn Bản Mới, xã Hà Hiệu - cầu treo Bản Hon xã Bành Trạch168.0000000Đất TM-DV nông thôn
778Huyện Ba BểĐường QL279 (dọc hai bên đường)Từ cầu treo Bản Hon - tiếp giáp đất thị trấn256.0000000Đất TM-DV nông thôn
779Huyện Ba BểĐường QL279 (dọc hai bên đường)Từ tiếp đất thị trấn qua Phiêng Chỉ xã Thượng Giáo - cầu Kéo Mắt xã Cao Trĩ320.0000000Đất TM-DV nông thôn
780Huyện Ba BểĐường QL279 (dọc hai bên đường)Từ cầu Kéo Mắt xã Cao Trĩ - hết đất nhà ông Hoàng Văn Cường đi Cao Tân240.0000000Đất TM-DV nông thôn
781Huyện Ba BểĐường ĐT 253 (212)Từ ngã ba cầu Bản Mới - hết đất nhà ông Dương Văn Đô (thôn Bản Mới, xã Hà Hiệu)280.0000000Đất TM-DV nông thôn
782Huyện Ba BểĐường ĐT 253 (212)Từ hết đất nhà ông Dương Văn Đô - hết đất xã Hà Hiệu168.0000000Đất TM-DV nông thôn
783Huyện Ba BểĐường ĐT 253 (212)Từ tiếp đất xã Hà Hiệu - hết đất nhà ông Trần Văn Liên (thôn Khuổi Pja, xã Phúc Lộc)160.0000000Đất TM-DV nông thôn
784Huyện Ba BểĐường ĐT 258BTừ đầu cầu Tin Đồn - cống Kéo Ngay (đường đi Pác Nặm)640.0000000Đất TM-DV nông thôn
785Huyện Ba BểĐường ĐT 258BTừ cống Kéo Ngay - nhà ông Hà Văn Thuận (thôn Nà Ché)464.0000000Đất TM-DV nông thôn
786Huyện Ba BểĐường ĐT 258BTừ nhà ông Hà Văn Thuận - hết đất Ba Bể216.0000000Đất TM-DV nông thôn
787Huyện Ba BểCác trục đường phụTiếp đất thị trấn - cầu treo Cốc Phát (theo đường từ ngã ba cầu Toòng)400.0000000Đất TM-DV nông thôn
788Huyện Ba BểCác trục đường phụTừ đất nhà bà Đinh Thị Vĩ TK9 - hết đất nhà ông Triệu Huy Toàn thôn Nà Hán (theo đường vào Bản Pục)240.0000000Đất TM-DV nông thôn
789Huyện Ba BểCác trục đường phụTừ đầu cầu Tin Đồn - hết nhà ông Nguyễn Đỗ Kim (cũ) đi Cao Trĩ640.0000000Đất TM-DV nông thôn
790Huyện Ba BểCác trục đường phụTừ tiếp nhà ông Nguyễn Đỗ Kim (cũ) - cầu Kéo Mắt xã Cao Trĩ216.0000000Đất TM-DV nông thôn
791Huyện Ba BểCác trục đường phụTừ ngã ba rẽ đi Hoàng Trĩ - ngã ba rẽ lên Đồn Đèn, xã Quảng Khê216.0000000Đất TM-DV nông thôn
792Huyện Ba BểCác trục đường khác chưa nêu ở trên - 80.0000000Đất TM-DV nông thôn
793Huyện Ba BểCác khu trung tâm UBND xã, chợ xã, trường học, bưu điện có bán kính 250m - 336.0000000Đất TM-DV nông thôn
794Huyện Ba BểĐất ở nông thôn còn lại - 80.0000000Đất TM-DV nông thôn
795Huyện Ba BểĐất khu du lịchTừ tiếp đất xã Cao Trĩ - hết đất ở nhà bà Hoàng Thị Điểm - thôn Bản Nản, xã Khang Ninh (dọc hai bên đường)600.0000000Đất SX-KD nông thôn
796Huyện Ba BểĐất khu du lịchTừ tiếp đất ở nhà bà Hoàng Thị Điểm - hết thôn Nà Mằm xã Khang Ninh (dọc hai bên đường ĐT 258)480.0000000Đất SX-KD nông thôn
797Huyện Ba BểĐất khu du lịchTừ đập tràn Bó Lù - hết thôn Pác Ngòi xã Nam Mẫu450.0000000Đất SX-KD nông thôn
798Huyện Ba BểĐất khu du lịchKhu vực Bến phà (bờ Bắc) - 420.0000000Đất SX-KD nông thôn
799Huyện Ba BểĐất khu du lịchKhu vực nhà nghỉ Vườn quốc gia - 1.080.0000000Đất SX-KD nông thôn
800Huyện Ba BểĐất khu du lịchTừ Trụ sở xã Nam Mẫu xuống bến phà (bờ Nam) - 450.0000000Đất SX-KD nông thôn

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »

DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180