Loading...

Thị trường giao dịch chứng khoán

Hỏi đáp pháp luật Việc quản quản lý giao dịch chứng khoán niêm yết thực hiện theo quy tắc nào?
Quy tắc chung trong quản lý giao dịch chứng khoán niêm yết? Thời gian và phương thức giao dịch trong quản lý giao dịch chứng khoán niêm yết? Việc xác lập và loại bỏ giao dịch chứng khoán niêm yết được quy định như thế nào? Ký hiệu lệnh giao dịch trong quản lý giao dịch chứng khoán niêm yết? Nhờ anh/chị hướng dẫn!
Hỏi đáp pháp luật Quy định về lệnh giao dịch tại mức giá đóng cửa trong giao dịch chứng khoán niêm yết?
Lệnh giao dịch tại mức giá đóng cửa trong giao dịch chứng khoán niêm yết là gì? Lệnh giao dịch khớp lệnh sau giờ trong giao dịch chứng khoán niêm yết là lệnh như thế nào? Nội dung lệnh giao dịch chứng khoán niêm yết gồm những gì? Nội dung xác nhận kết quả giao dịch chứng khoán niêm yết khớp lệnh có những nội dung gì? Nhờ anh/chị hướng dẫn!
Hỏi đáp pháp luật Quy định về lệnh giới hạn trong giao dịch chứng khoán niêm yết?
Lệnh giới hạn trong giao dịch chứng khoán niêm yết được quy định như thế nào? Lệnh thị trường trong giao dịch chứng khoán niêm yết được quy định như thế nào? Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa được quy định như thế nào? Nhờ anh/chị tư vấn!
Hỏi đáp pháp luật Điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được quy định ra sao?
Điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như thế nào? Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh như thế nào? Quy trình đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh như thế nào? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.
Hỏi đáp pháp luật Hoàn tất thủ tục để chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ra sao?
Hoàn tất thủ tục để chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được quy định như thế nào? Điều kiện niêm yết chứng khoán của công ty hình thành sau quá trình hợp nhất tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh? Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán của công ty hình thành sau quá trình hợp nhất tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.
Hỏi đáp pháp luật Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin khi giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ra sao?
Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin khi giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như thế nào? Thành viên cung cấp các phương thức nhận lệnh cho nhà đầu tư khi giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như thế nào? Yêu cầu đối với nhân viên phụ trách giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như thế nào? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.
Hỏi đáp pháp luật Hướng dẫn hồ sơ kỹ thuật của hệ thống phần cứng giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh?
Hướng dẫn hồ sơ kỹ thuật của hệ thống phần cứng giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh? Khuyến nghị về độ bảo mật của chương trình phần mềm giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh? Tài liệu chứng minh khả năng sẵn sàng hỗ trợ giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.
Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ đăng ký giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?
Hồ sơ đăng ký giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh? Thủ tục chấp thuận đăng ký giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh? Việc Kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm khi giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.
Hỏi đáp pháp luật Tạm ngừng kết nối giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán được quy định ra sao?
Tạm ngừng kết nối giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán được quy định như thế nào? Quyền của tổ chức kết nối giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán được quy định như thế nào? Nghĩa vụ của của tổ chức kết nối giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán được quy định ra sao? Nhờ anh chị giúp đỡ, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.
Hỏi đáp pháp luật Nghĩa vụ của thành viên tham gia giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?
Nghĩa vụ của thành viên tham gia giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh? Hệ thống giao dịch trực tuyến của thành viên tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM phải được xây dựng trên cơ sở nào? Trường hợp nào thành viên giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thực hiện thay đổi đối với hệ thống giao dịch phải nộp các tài liệu chi tiết về các thay đổi liên quan đến hệ thống? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.
Hỏi đáp pháp luật Cơ quan nào có thẩm quyền hủy bỏ niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán hiện nay?

Cơ quan nào có thẩm quyền hủy bỏ niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán? Công ty chứng khoán tại Thành phố Hồ Chí Minh có được xem là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam? Mã chứng khoán của công ty tôi trên thị trường vừa bị thông báo hủy bỏ niêm yết, anh chị cho tôi hỏi cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện vấn đề này? cảm ơn anh chị rất nhiều.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào