Loading...

Kiểm toán Nhà nước

Hỏi đáp pháp luật Chuẩn bị triển khai kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước như thế nào?
Chuẩn bị triển khai kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước như thế nào? Công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước? Thực hiện kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước?
Hỏi đáp pháp luật Phát hành báo cáo kiểm tra kiểm toán của Kiểm toán nhà nước như thế nào?
Phát hành báo cáo kiểm tra kiểm toán của Kiểm toán nhà nước như thế nào? Cập nhật kết quả kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán lên phần mềm theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN? Hồ sơ kiểm tra và bàn giao, lưu trữ hồ sơ kiểm tra kiểm toán của Kiểm toán nhà nước như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật Quy định về lập và gửi báo cáo tổng hợp kết quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán nhà nước?

Lập và gửi báo cáo tổng hợp kết quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán nhà nước như thế nào? Trình tự các bước tổ chức kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán nhà nước? Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch kiểm tra, quyết định kiểm tra của Kiểm toán nhà nước như thế nào?

Xin được giải đáp theo quy định mới.

Hỏi đáp pháp luật Quy định như nào về thu thập, tổng hợp thông tin về kết luận, kiến nghị kiểm toán và tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán nhà nước?

Thu thập, tổng hợp thông tin về kết luận, kiến nghị kiểm toán và tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán nhà nước? Đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán nhà nước như thế nào? Tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả, hiệu lực việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán nhà nước?

Xin được giải đáp theo quy định mới.

Hỏi đáp pháp luật Quy định về trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị trong trường hợp thay đổi lĩnh vực, địa bàn kiểm toán nhà nước?

Trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị trong trường hợp thay đổi lĩnh vực, địa bàn kiểm toán nhà nước? Trách nhiệm của các đơn vị tham mưu, Trung tâm Tin học trong theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước? Trình tự tổ chức theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán nhà nước như thế nào?

Xin được giải đáp theo quy định mới nhất.

Hỏi đáp pháp luật Nguyên tắc thực hiện theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước?

Nguyên tắc thực hiện theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước gồm những gì? Trách nhiệm của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán trong theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước? Trách nhiệm của Đoàn kiểm toán và thành viên Đoàn kiểm toán nhà nước trong theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị?

Xin được giải đáp theo quy định mới nhất.

Hỏi đáp pháp luật Quy định về xử lý vi phạm trong việc cấp và sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước?
Xử lý vi phạm trong việc cấp và sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước như thế nào? Xử lý vi phạm đối với việc chọn, cử đối tượng đi học bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước như thế nào? Xử lý đối với trường hợp không hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước như thế nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào