Loading...

Giáo dục

Hỏi đáp pháp luật Nội dung và yêu cầu trong giáo dục môn tin học Chương trình xóa mù chữ học kỳ 4 thuộc chủ đề tổ chức lưu trữ, tìm kiếm trên máy tính được quy định như thế nào?

Quy định về nội dung và yêu cầu trong giáo dục môn tin học Chương trình xóa mù chữ học kỳ 4 thuộc chủ đề tổ chức lưu trữ, tìm kiếm trên máy tính? Quy định về nội dung và yêu cầu trong giáo dục môn công nghệ Chương trình xóa mù chữ học kỳ 4 thuộc chủ đề công nghệ và đời sống? Quy định về nội dung và yêu cầu trong giáo dục môn công nghệ Chương trình xóa mù chữ học kỳ 4 thuộc chủ đề thủ công kĩ thuật?

Mong anh/chị tư vấn!

Hỏi đáp pháp luật Yêu cầu cần đạt trong giáo dục môn lịch sử, địa lý Chương trình xóa mù chữ học kỳ 4 về các vùng miền trên đất nước Việt Nam?
Quy định về yêu cầu cần đạt trong giáo dục môn lịch sử-địa lý Chương trình xóa mù chữ học kỳ 4 về các vùng miền trên đất nước Việt Nam? Quy định về yêu cầu cần đạt trong giáo dục môn lịch sử-địa lý Chương trình xóa mù chữ học kỳ 4 về một số sự kiện tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam?
Hỏi đáp pháp luật Nội dung và yêu cầu cần đạt trong giáo dục môn tự nhiên và xã hội học kỳ 2 Chương trình xóa mù chữ được quy định như thế nào?

Quy định về nội dung và yêu cầu cần đạt trong giáo dục môn tự nhiên và xã hội học kỳ 2 Chương trình xóa mù chữ? Quy định về nội dung và yêu cầu cần đạt trong giáo dục môn tự nhiên và xã hội học kỳ 3 Chương trình xóa mù chữ? Quy định yêu cầu cần đạt về năng lực trong giáo dục môn tự nhiên và xã hội Chương trình xóa mù chữ?

Mong anh/chị tư vấn!

Hỏi đáp pháp luật Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt trong giáo dục môn toán ở kỳ 2 Chương trình xóa mù chữ được quy định như thế nào?

Quy định về nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt trong giáo dục môn toán ở kỳ 2 Chương trình xóa mù chữ? Quy định về nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt trong giáo dục môn toán ở kỳ 3 Chương trình xóa mù chữ? Quy định về nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt trong giáo dục môn toán ở kỳ 4 Chương trình xóa mù chữ?

Mong anh/chị tư vấn!

Hỏi đáp pháp luật Trong đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học quyền của người học được quy định như thế nào?
Quy định về quyền của người học trong đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học? Trách nhiệm của người học trong đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học? Quy định đối với người học trong đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học? Mong được giải đáp!
Hỏi đáp pháp luật Việc đăng ký đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học như thế nào?
Quy định về việc đăng ký đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học? Quy định về xây dựng kế hoạch và tuyển chọn người học trong đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học? Quy định về bảo lưu kết quả tuyển chọn trong đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học? Mong được giải đáp!
Hỏi đáp pháp luật Yêu cầu xét chọn cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học được quy định như thế nào?
Quy định về yêu cầu xét chọn cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học? Quy định về tiêu chí xét chọn cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học? Quy định về trách nhiệm của cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học? Mong được giải đáp!
Hỏi đáp pháp luật Chế độ báo cáo, thanh tra và kiểm tra trong tổ chức thực hiện đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học được quy định như thế nào?
Quy định về chế độ báo cáo, thanh tra và kiểm tra trong tổ chức thực hiện đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học? Quy định về việc quản lý và thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ của đề án đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học? Quy định về việc đăng ký đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học? Mong được giải đáp!
Hỏi đáp pháp luật Người học sẽ không được kiểm tra hoàn thành chương trình tiếng dân tộc thiểu số khi vắng học bao nhiêu buổi?
Người học nghỉ bao nhiêu buổi sẽ không được kiểm tra hoàn thành chương trình tiếng dân tộc thiểu số? Tổng thời gian kiểm tra theo các chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ là bao nhiêu phút? Đạt bao nhiêu điểm mới được cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số? Xin chào ban biên tập, tôi là cán bộ đang công tác tại vùng đồng bào dân tộc được cử đi để học chương trình tiếng dân tộc thiểu số, cho tôi hỏi theo quy định nghỉ bao nhiêu buổi sẽ không được kiểm tra hoàn thành chương trình, kiểm tra chương trình có tổng thời gian kiểm tra bao nhiêu phút?
Hỏi đáp pháp luật Xếp loại khá chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số cần đạt điểm trung bình bao nhiêu?
Điểm trung bình bao nhiêu mới được xếp loại khá chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số? Bài kiểm tra chương trình tiếng dân tộc thiểu số được lưu trữ bao nhiêu năm? Người tham dự kiểm tra tiếng dân tộc thiểu số trao đổi bài làm sẽ bị xử lý kỷ luật ra sao? Xin chào ban biên tập, tôi đang tham dự chương trình học tiếng dân tộc thiểu số và sắp tới sẽ làm bài kiểm tra, vậy cho tôi hỏi tôi phải đạt bao nhiêu điểm trung bình mới được xếp loại khá trong chứng chỉ, bài kiểm tra của tôi sẽ được lưu trữ tại trường bao nhiêu năm? Xin được giải đáp.
Hỏi đáp pháp luật Pháp luật quy định giáo viên chủ nhiệm tiểu học có quyền cho học sinh nghỉ học bao lâu?
Giáo viên chủ nhiệm tiểu học có quyền cho học sinh nghỉ học không? Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm tiểu học được quy định như thế nào? Giáo viên tiểu học phải đáp ứng trình độ đào tạo gì? Chào ban biên tập, em vừa mới nhận công tác chủ nhiệm tại một trường tiểu học ở địa phương. Trong lớp em chủ nhiệm có một bạn vi phạm nội quy lớp. Ban biên tập cho em hỏi, giáo viên chủ nhiệm tiểu học có quyền cho học sinh nghỉ học không? Nhiệm vụ của giáo viên tiểu học được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật Có được học lớp 1 khi đã 10 tuổi không?
Học sinh 10 tuổi có được học lớp 1 hay không? Nhiệm vụ của học sinh tiểu học là gì? Quyền của học sinh tiểu học được pháp luật quy định như thế nào? Chào luật sư, con tôi năm nay 10 tuổi, cháu bị khuyết tật nên chưa nhập học tiểu học. Luật sư cho tôi hỏi, học sinh 10 tuổi có được học lớp 1 hay không? Nhiệm vụ của học sinh tiểu học là gì?
Hỏi đáp pháp luật Giáo viên trung học phổ thông có được giảm tiết dạy khi đang mang thai không?
Giáo viên trung học phổ thông đang mang thai có được giảm tiết dạy không? Giáo viên trung học phổ thông sau khi sinh có được giảm tiết dạy không? Thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên trung học phổ thông được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề cần được giải đáp. Tôi là giáo viên của trường THPT M. Hiện tại, tôi đang mang thai thì không biết là tôi có được giảm tiết dạy nào trên trường không? Và sau khi sinh xong thì tôi có được giảm tiết dạy không?
Hỏi đáp pháp luật Trường mẫu giáo sẽ bị đình chỉ khi không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn bao lâu?
Chào anh chị Luật sư. Em hiện đang là cô giáo tại trường mầm non trên địa bàn huyện, nhưng nơi làm việc của em không hiểu vì sao mà Hiệu trưởng lại không triển khai hoạt động dạy và học cho năm nay. Thì em có thắc mắc là khi trường mẫu giáo không triển hoạt động dạy học sau thời hạn bao lâu thì sẽ bị đình chỉ?
Hỏi đáp pháp luật Người nước ngoài là hiệu trưởng trường phổ thông tư thục có nhiệm kỳ 5 năm?
Hiệu trưởng trường phổ thông tư thục là người nước ngoài có nhiệm kỳ là 5 năm? Hiệu trưởng trường phổ thông tư thục có được biểu quyết trong cuộc họp hội đồng trường không? 65 tuổi có được làm hiệu trưởng trường phổ thông tư thục không? Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề cần được giải đáp. Chồng tôi là người nước ngoài đã làm hiệu trưởng của trường phổ thông tư D được 3 năm. Tôi nghe nói  hiệu trưởng trường phổ thông tư thục là người nước ngoài thì có nhiệm kỳ 5 năm, điều này có đúng không?
Hỏi đáp pháp luật Giáo viên mầm non muốn thi thăng hạng I phải có điểm hồ sơ dự xét thăng hạng bao nhiêu mới được tham dự kiểm tra?
Hồ sơ dự xét thăng hạng lên giáo viên mầm non hạng I phải đạt bao nhiêu điểm mới được tham dự kiểm tra? Giáo viên mầm non không trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng có được bảo lưu kết quả cho kỳ xét thăng hạng sau không? Xin chào ban biên tập, tôi hiện tại là giáo viên mầm non hạng II muốn thi xét thăng hạng lên hạng I, tôi nghe nói điểm hồ sơ dự xét phải đạt bao nhiêu đó mới được tham dự kiểm tra. Vậy cho tôi hỏi mức điểm hồ sơ trên là bao nhiêu?
Hỏi đáp pháp luật Cá nhân được làm hiệu trưởng trường tiểu học mấy nhiệm kì?
Được làm hiệu trưởng trường tiểu học mấy nhiệm kì? Hội đồng trường tiểu học công lập bao gồm các thành viên nào? Chào anh/chị, tôi có ước mơ làm hiệu trưởng trường tiểu học công lập, tôi muốn hỏi là mỗi người có thể làm hiệu trưởng của trường tiểu học công lập trong mấy nhiệm gì ạ? Nhờ anh/chị tư vấn.
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào