Loading...

Chương trình xóa mù chữ

Hỏi đáp pháp luật Định hướng chung phương pháp giáo dục môn lịch sử-địa lí lí trong Chương trình xóa mù chữ được quy định như thế nào?
Quy định về định hướng chung phương pháp giáo dục môn lịch sử-địa lí trong Chương trình xóa mù chữ? Quy định về phương pháp phát triển năng lực chung giáo dục môn lịch sử-địa lí trong Chương trình xóa mù chữ? Quy định về phương pháp hình thành và phát triển năng lực đặc thù trong giáo dục môn lịch sử-địa lí Chương trình xóa mù chữ? Mong anh/chị tư vấn!
Hỏi đáp pháp luật Đánh giá giáo dục môn lịch sử-địa lí trong Chương trình xóa mù chữ được quy định như thế nào?
Quy định về đánh giá giáo dục môn lịch sử-địa lí trong Chương trình xóa mù chữ? Động từ thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực của học viên trong giáo dục môn lịch sử-địa lí Chương trình xóa mù chữ được giải thích như thế nào? Thời lượng thực hiện giáo dục môn lịch sử-địa lí trong Chương trình xóa mù chữ được quy định như thế nào? Quy định về thiết bị dạy học môn lịch sử-địa lí trong Chương trình xóa mù chữ? Mong anh/chị tư vấn!
Hỏi đáp pháp luật Nội dung và yêu cầu trong giáo dục môn khoa học Chương trình xóa mù chữ học kỳ 4 thuộc chủ đề thực vật và động vật được quy định như thế nào?
Quy định về nội dung và yêu cầu trong giáo dục môn khoa học Chương trình xóa mù chữ học kỳ 4 thuộc chủ đề thực vật và động vật? Quy định về nội dung và yêu cầu trong giáo dục môn khoa học Chương trình xóa mù chữ học kỳ 4 thuộc chủ đề con người và sức khỏe? Quy định về nội dung và yêu cầu trong giáo dục môn khoa học Chương trình xóa mù chữ học kỳ 4 thuộc chuyên đề tự chọn? Quy định về nội dung và yêu cầu trong giáo dục môn tin học Chương trình xóa mù chữ học kỳ 4 thuộc chủ đề máy tính và chúng ta? Mong anh/chị tư vấn!
Hỏi đáp pháp luật Yêu cầu cần đạt về năng lực chung của học viên trong đào tạo môn lịch sử-địa lý trong Chương trình xóa mù chữ được quy định như thế nào?

Quy định yêu cầu cần đạt về năng lực chung của học viên trong đào tạo môn lịch sử-địa lý trong Chương trình xóa mù chữ? Quy định yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù của học viên trong đào tạo môn lịch sử-địa lý trong Chương trình xóa mù chữ? Quy định khái quát về nội dung giáo dục môn lịch sử-địa lý trong Chương trình xóa mù chữ?

Mong anh/chị tư vấn!

Hỏi đáp pháp luật Trong Chương trình xóa mù chữ nội dung giáo dục Môn Tiếng Việt học kỳ 5 được quy định như thế nào?
Trong Chương trình xóa mù chữ nội dung giáo dục Môn Tiếng Việt học kỳ 5 được quy định như thế nào? Quy định về chuyên đề học tập trong giáo dục Môn Tiếng Việt của Chương trình xóa mù chữ? Định hướng phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục Môn Tiếng Việt trong Chương trình xóa mù chữ?
Hỏi đáp pháp luật Chương trình xóa mù chữ có yêu cầu cần đạt về năng lực ngôn ngữ trong đào tạo Môn Tiếng Việt như thế nào?
Chương trình xóa mù chữ có yêu cầu cần đạt về năng lực ngôn ngữ trong đào tạo Môn Tiếng Việt như thế nào? Yêu cầu cần đạt về năng lực văn học trong đào tạo Môn Tiếng Việt Chương trình xóa mù chữ? Quy định về nội dung giáo dục Môn Tiếng Việt học kì 1 trong Chương trình xóa mù chữ?
Hỏi đáp pháp luật Chương trình xóa mù chữ nhằm mục tiêu gì?
Mục tiêu Chương trình xóa mù chữ là gì? Biểu hiện của phẩm chất yêu nước đối với học viên Chương trình xóa mù chữ là gì? Biểu hiện của phẩm chất nhân ái đối với học viên Chương trình xóa mù chữ là gì? Mong anh/chị tư vấn!
Hỏi đáp pháp luật Phẩm chất chăm chỉ đối với học viên Chương trình xóa mù chữ được biểu hiện như thế nào?
Biểu hiện của phẩm chất chăm chỉ đối với học viên Chương trình xóa mù chữ là gì? Biểu hiện của phẩm trung thực chỉ đối với học viên Chương trình xóa mù chữ là gì? Biểu hiện của phẩm trách nhiệm chỉ đối với học viên Chương trình xóa mù chữ là gì? Biểu hiện của phẩm chất yêu nước đối với học viên Chương trình xóa mù chữ là gì? Mong anh/chị tư vấn!
Hỏi đáp pháp luật Định hướng phương pháp giáo dục trong Chương trình xóa mù chữ được quy định như thế nào?
Định hướng phương pháp giáo dục trong Chương trình xóa mù chữ? Định hướng mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục trong Chương trình xóa mù chữ? Quy định về định hướng phương thức đánh giá kết quả giáo dục trong Chương trình xóa mù chữ? Định hướng về yêu cầu trong đánh giá kết quả giáo dục Chương trình xóa mù chữ?
Hỏi đáp pháp luật Quy định về khen thưởng học viên học Chương trình xóa mù chữ?
Khen thưởng học viên học Chương trình xóa mù chữ như thế nào? Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo trong đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ? Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có tổ chức thực hiện Chương trình xóa mù chữ như thế nào? Trách nhiệm của giáo viên trong đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào