Khi nào hóa đơn điện tử cần phải được chuyển đổi sang hóa đơn giấy?

Khi nào hóa đơn điện tử cần phải được chuyển đổi sang hóa đơn giấy? Hóa đơn điện tử, hóa đơn giấy được bảo quản, lưu trữ đảm bảo thế nào? Nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử?

Khi nào hóa đơn điện tử cần phải được chuyển đổi sang hóa đơn giấy?

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định như sau

Điều 7. Chuyển đổi hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thành hóa đơn, chứng từ giấy
1. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành hóa đơn, chứng từ giấy khi có yêu cầu nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, điều tra và theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra và điều tra.
2. Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thành hóa đơn, chứng từ giấy phải bảo đảm sự khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử và hóa đơn, chứng từ giấy sau khi chuyển đổi.
3. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử được chuyển đổi thành hóa đơn, chứng từ giấy thì hóa đơn, chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này.

Như vậy, hóa đơn điện tử cần phải được chuyển đổi sang hóa đơn giấy khi:

- Theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, cơ quan kiểm toán phục vụ thanh tra, kiểm tra.

- Theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, cơ quan kiểm toán phục vụ điều tra truy thu thuế.

- Khi được các cơ quan chức năng yêu cầu để phục vụ quá trình điều tra.

- Khi có yêu cầu nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

Khi nào hóa đơn điện tử cần phải được chuyển đổi sang hóa đơn giấy?

Khi nào hóa đơn điện tử cần phải được chuyển đổi sang hóa đơn giấy? (Hình từ Internet)

Hóa đơn điện tử, hóa đơn giấy được bảo quản, lưu trữ đảm bảo như thế nào?

Tại Điều 6 Nghị định 123/2020/NĐ-CP có quy định về bảo quản, lưu trữ hóa đơn, chứng từ như sau:

Điều 6. Bảo quản, lưu trữ hóa đơn, chứng từ
1. Hóa đơn, chứng từ được bảo quản, lưu trữ đảm bảo:
a) Tính an toàn, bảo mật, toàn vẹn, đầy đủ, không bị thay đổi, sai lệch trong suốt thời gian lưu trữ;
b) Lưu trữ đúng và đủ thời hạn theo quy định của pháp luật kế toán.
2. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử được bảo quản, lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn và áp dụng hình thức bảo quản, lưu trữ hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử phù hợp với đặc thù hoạt động và khả năng ứng dụng công nghệ. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử phải sẵn sàng in được ra giấy hoặc tra cứu được khi có yêu cầu.
3. Hóa đơn do cơ quan thuế đặt in, chứng từ đặt in, tự in phải bảo quản, lưu trữ đúng với yêu cầu sau:
a) Hóa đơn, chứng từ chưa lập được lưu trữ, bảo quản trong kho theo chế độ lưu trữ bảo quản chứng từ có giá.
b) Hóa đơn, chứng từ đã lập trong các đơn vị kế toán được lưu trữ theo quy định lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán.
c) Hóa đơn, chứng từ đã lập trong các tổ chức, hộ, cá nhân không phải là đơn vị kế toán được lưu trữ và bảo quản như tài sản riêng của tổ chức, hộ, cá nhân đó.

Theo đó, hóa đơn điện tử, hóa đơn giấy được bảo quản, lưu trữ đảm bảo:

- Tính an toàn, bảo mật, toàn vẹn, đầy đủ, không bị thay đổi, sai lệch trong suốt thời gian lưu trữ;

- Lưu trữ đúng và đủ thời hạn theo quy định của pháp luật kế toán.

Nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử theo gồm những nội dung nào?

Căn cứ tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về nội dung hóa đơn. Theo đó, nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 quy định như sau:

(1) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn

(2) Tên liên hóa đơn

(3) Số hóa đơn

(4) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán

(5) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua

(6) Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ, thành tiền chưa có thuế GTGT, thuế suất GTGT, tổng số tiền thuế GTGT theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán đã có thuế GTGT.

(7) Chữ ký của người bán, chữ ký của người mua.

(8) Thời điểm lập hóa đơn

(9) Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử

(10) Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có

(11) Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có) và các nội dung khác liên quan (nếu có).

(12) Tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.

(13) Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn.

Về nguyên tắc, hóa đơn điện tử phải đảm bảo 14 nội dung trên, tuy nhiên, trong một số trường hợp theo quy định tại khoản 14 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP không cần đảm bảo tất cả nội dung này.

Hóa đơn điện tử
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Hóa đơn điện tử
Hỏi đáp Pháp luật
Bán voucher thì khi thu tiền công ty có phải lập hóa đơn không?
Hỏi đáp Pháp luật
Khi nào hóa đơn điện tử cần phải được chuyển đổi sang hóa đơn giấy?
Hỏi đáp Pháp luật
Năm 2024 kê khai hóa đơn trả hàng vào kỳ tính thuế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn xuất hóa đơn trả lại hàng theo Nghị định 123?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu 02TB/PH-HĐG Nghị định 123 thông báo phát hành hóa đơn 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu 01/TB-RSĐT Nghị định 123 thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Khi hoàn trả hàng hóa có phát sinh hóa đơn điều chỉnh thì thực hiện kê khai bổ sung khi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn giấy mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu bảng kê xuất kèm hóa đơn điện tử GTGT cập nhật năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Cách sử dụng hóa đơn cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh với nơi đặt trụ sở chính?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hóa đơn điện tử
Tạ Thị Thanh Thảo
143 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Hóa đơn điện tử
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào