Hiệp định CPTPP là tên viết tắt của hiệp định gì?

Hiệp định CPTPP là tên viết tắt của hiệp định gì? 05 nhiệm vụ chủ yếu được đặt ra nhằm thực hiện Hiệp định CPTPP tại Quyết định 121/QĐ-TTg năm 2019 là gì?

Hiệp định CPTPP là tên viết tắt của hiệp định gì?

Tại Điều 1 Nghị quyết 72/2018/QH14 có đề cập đến nội dung Phê chuẩn điều ước quốc tế đối với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan như sau:

Điều 1. Phê chuẩn điều ước quốc tế
Phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan (tên tiếng Anh là Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, sau đây gọi tắt là Hiệp định CPTPP) được ký ngày 08 tháng 3 năm 2018 tại thành phố San-ti-a-gô, Cộng hòa Chi-lê. Toàn văn Hiệp định CPTPP ghi tại Phụ lục 01 kèm theo Nghị quyết này.

Theo đó, Hiệp định CPTPP là tên viết tắc của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Tên tiếng anh là Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership.

05 nhiệm vụ chủ yếu được đặt ra nhằm thực hiện Hiệp định CPTPP tại Quyết định 121/QĐ-TTg năm 2019 là gì?

Tại Mục 2 Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định 121/QĐ-TTg năm 2019 có quy định về 05 nhiệm vụ chủ yếu. Cụ thể:

Thứ nhất, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định CPTPP và thị trường của các nước tham gia Hiệp định CPTPP

Thứ hai, công tác xây dựng pháp luật, thể chế

Thứ ba, về công tác nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực

Thứ tư, về chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp

Thứ năm, chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Hiệp định CPTPP là tên viết tắt của hiệp định gì?

Hiệp định CPTPP là tên viết tắt của hiệp định gì? (Hình từ Internet)

Công tác xây dựng pháp luật, thể chế nhằm thực hiện Hiệp định CPTPP bao gồm những nội dung nào?

Tại Tiểu mục 2 Mục 2 Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định 121/QĐ-TTg năm 2019 có quy định về công tác xây dựng pháp luật, thể chế. Theo đó,

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả các cam kết và nghĩa vụ khác của Việt Nam khi tham gia Hiệp định CPTPP.

- Tổ chức áp dụng trực tiếp các cam kết đã đủ rõ, đủ chi tiết được quy định trong Phụ lục 2 của Nghị quyết số 72/2018/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP và các văn kiện có liên quan.

- Sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt ban hành theo đúng với lộ trình đã quy định của Hiệp định CPTPP. Trong trường hợp cần thiết để thực hiện các cam kết đúng thời hạn, áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn hoặc trình Quốc hội quyết định áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

- Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để chủ động thực hiện hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với Hiệp định CPTPP.

- Đảm bảo việc thực hiện cơ chế tham vấn, lấy ý kiến các đối tượng có liên quan trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật.

- Tiếp tục phối hợp với các nước thành viên CPTPP để xây dựng, hoàn thiện các thiết chế cần thiết để thực thi Hiệp định (như thành lập và hoạt động của Hội đồng, các Ủy ban chuyên môn, Nhóm công tác, các thiết chế về giải quyết tranh chấp...)

- Chỉ định và thông báo về cơ quan đầu mối của Việt Nam tham gia Hội đồng CPTPP, các Ủy ban chuyên môn, các nhóm công tác theo từng Chương của Hiệp định; thông tin liên lạc; thực thi Hiệp định; đàm phán kết nạp thành viên mới; và điều phối việc tiếp nhận các hỗ trợ kỹ thuật từ các đối tác nước ngoài trong quá trình thực thi Hiệp định.

- Kiện toàn, củng cố các cơ quan phụ trách việc thực thi Hiệp định CPTPP tại các bộ, ngành, cơ quan quản lý nhà nước địa phương để phối hợp chặt chẽ với cơ quan đầu mối quốc gia về thực thi Hiệp định, đảm bảo việc thực thi được hiệu quả và đầy đủ.

Tìm hiểu Pháp luật
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tìm hiểu Pháp luật
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Chỉ thị 30 - CT/TU ngày 19/02/2024 của Thành ủy Hà Nội trong đó có mục tiêu xây dựng công dân như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Chỉ thị 30 của Thành ủy Hà Nội việc tăng cường sự lãnh đạo trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn liền với việc thực hiện các kết luận, chỉ thị, chương trình nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Lịch vạn niên 2024 - Lịch âm 2024: Xem chi tiết, đầy đủ nhất cả năm 2024? Còn mấy ngày nữa đến Tết âm lịch 2025?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án cuộc thi tìm hiểu Quê hương An Giang và anh Bộ đội cụ Hồ năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Quyết định 768/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến diện tích đất xây dựng các khu công nghiệp của Vùng Thủ đô đến năm 2030 đạt bao nhiêu ha?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Quyết định 768/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh nào thuộc phạm vi Vùng Thủ đô Hà Nội?
Hỏi đáp Pháp luật
Nghị quyết 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội, phát triển y tế số gắn kết thông suốt mạng lưới cơ sở khám, chữa bệnh từ thành phố tới cấp xã và với người dân tập trung vào những nhiệm vụ nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Quyết định số 768/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đất xây dựng các công trình y tế trong đó Hà Nội đến năm 2030 đạt bao nhiêu ha?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Nghị quyết 18-NQ/TU năm 2022 của Thành ủy Hà Nội, phát triển theo hướng đẩy nhanh tiến trình thực hiện giao dịch điện tử lĩnh vực lao động.....tập trung các nhiệm vụ trọng tâm nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Chỉ thị 30–CT/TU của Thành ủy Hà Nội việc xây dựng môi trường văn hóa công sở cần các yếu tố nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tìm hiểu Pháp luật
Huỳnh Minh Hân
138 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tìm hiểu Pháp luật
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào