Cơ quan nào có thẩm quyền quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư trong phạm vi cả nước?

Cơ quan nào có thẩm quyền quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư trong phạm vi cả nước theo quy định pháp luật? Phân bổ dự toán kinh phí ngân sách nhà nước cho các hoạt động xúc tiến đầu tư đối với các hoạt động xúc tiến đầu tư của các bộ, cơ quan ngang bộ được tiến hành như thế nào?

Cơ quan nào có thẩm quyền quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư trong phạm vi cả nước?

Cơ quan xúc tiến đầu tư được quy định tại Điều 91 Nghị định 31/2021/NĐ-CP như sau:

Điều 91. Cơ quan xúc tiến đầu tư
1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư trong phạm vi cả nước.
...

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư trong phạm vi cả nước.

Lưu ý:

Các cơ quan khác có thẩm quyền trong hoạt động xúc tiến đầu tư bao gồm:

- Các bộ, ngành phân công đầu mối thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư theo ngành, lĩnh vực thuộc chức năng và thẩm quyền.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về công tác xúc tiến đầu tư.

- Tùy thuộc vào nhu cầu và điều kiện cụ thể, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập cơ quan hoặc bộ phận xúc tiến đầu tư trong cơ cấu tổ chức của mình và có trách nhiệm bố trí cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, biên chế và kinh phí hoạt động. Trường hợp thành lập cơ quan xúc tiến đầu tư trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải được sự thống nhất của Bộ Nội vụ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

- Đầu mối xúc tiến đầu tư tại nước ngoài:

+ Đầu mối xúc tiến đầu tư tại nước ngoài trực thuộc và chịu sự quản lý của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

+ Tùy theo yêu cầu cụ thể của từng địa bàn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với Bộ Ngoại giao về số lượng nhân sự xúc tiến đầu tư được bố trí tại cơ quan đại diện. Trường hợp tại một địa bàn có biên chế từ hai cán bộ xúc tiến đầu tư trở lên thì thành lập bộ phận xúc tiến đầu tư trực thuộc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

+ Đầu mối xúc tiến đầu tư tại nước ngoài chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và sự chỉ đạo toàn diện của cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài.

Cơ quan nào có thẩm quyền quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư trong phạm vi cả nước?

Cơ quan nào có thẩm quyền quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư trong phạm vi cả nước? (Hình từ Internet)

Phân bổ dự toán kinh phí ngân sách nhà nước cho các hoạt động xúc tiến đầu tư đối với các hoạt động xúc tiến đầu tư của các bộ, cơ quan ngang bộ được tiến hành như thế nào?

Phân bổ dự toán kinh phí ngân sách nhà nước cho các hoạt động xúc tiến đầu tư đối với các hoạt động xúc tiến đầu tư của các bộ, cơ quan ngang bộ được quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định 31/2021/NĐ-CP như sau:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ tổng hợp dự toán kinh phí cho các hoạt động xúc tiến đầu tư sau khi thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với kế hoạch ngân sách hằng năm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi Bộ Tài chính;

- Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và ý kiến thống nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với các các hoạt động xúc tiến đầu tư, Bộ Tài chính xem xét phê duyệt và bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ dự toán Bộ Tài chính được giao, thực hiện phân bổ dự toán chi tiết cho các đơn vị trực thuộc thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư.

Lưu ý:

- Đối với hoạt động xúc tiến đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 97 Nghị định 31/2021/NĐ-CP của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, căn cứ ý kiến bằng văn bản về việc thống nhất thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương để giao nhiệm vụ và bố trí kinh phí cho các đơn vị thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư.

+ Kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư được bố trí chung trong dự toán ngân sách địa phương hằng năm.

- Đối với hoạt động xúc tiến đầu tư theo quy định tại khoản 4 Điều 97 Nghị định 31/2021/NĐ-CP phát sinh đột xuất theo chương trình công tác của lãnh đạo nhà nước, Chính phủ, trên cơ sở thống nhất ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chủ trì xây dựng dự toán, đề xuất kinh phí, gửi Bộ Tài chính xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Đối với Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia theo quy định tại khoản 5 Điều 97 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí ngân sách hằng năm.

Kinh phí sử dụng cho hoạt động xúc tiến đầu tư được bố trí từ các nguồn nào?

Kinh phí sử dụng cho hoạt động xúc tiến đầu tư được quy định tại khoản 1 Điều 97 Nghị định 31/2021/NĐ-CP như sau:

Điều 97. Kinh phí cho hoạt động xúc tiến đầu tư
1. Kinh phí cho hoạt động xúc tiến đầu tư được bố trí từ các nguồn sau đây:
a) Ngân sách nhà nước;
b) Đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia;
c) Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;
d) Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
...

Theo đó, kinh phí sử dụng cho hoạt động xúc tiến đầu tư được bố trí từ các nguồn sau:

- Ngân sách nhà nước;

- Đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia;

- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Hoạt động xúc tiến đầu tư
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Hoạt động xúc tiến đầu tư
Hỏi đáp Pháp luật
Cơ quan nào có thẩm quyền quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư trong phạm vi cả nước?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hoạt động xúc tiến đầu tư
67 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Hoạt động xúc tiến đầu tư
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào