Tham khảo một số đề thi công chức của các sở ban ngành hiện nay? Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành của công chức là gì?

Cho tôi hỏi: Tôi muốn tham khảo đề thi công chức trước đây thì có thể xem ở đâu, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành cần đạt tối thiểu bao nhiêu điểm? (Câu hỏi từ chị Ánh - Phú Yên).

Tham khảo một số đề thi công chức của các sở ban ngành?

Hiện nay, nhiều sở ban ngành đã ra thông báo thi tuyển công chức cho năm 2024 như Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Tổng cục thuế, Kho bạc Nhà nước,...

Thí sinh dự thi tuyển công chức có thể tham khảo một số đề thi công chức của các sở ban ngành dưới đây:

- Đề thi công chức ngành tài chính:

Câu 1 (30đ): Quy định về khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% theo Nghị định 163/2016/NĐ-CP.

Câu 2 (30đ): Quy định về đơn vị tính sử dụng trong kế toán theo Nghị định 174/2016/NĐ-CP.

Câu 3:

a/ (20đ) Quy định về giám sát của cộng đồng về tài chính công theo luật quản lý

b/ (20đ) Liên hệ thực tiễn tại địa phương (kết quả, hạn chế, nguyên nhân, biện pháp khắc phục).

- Đề thi công chức ngành tư pháp:

Câu 1(30đ): Quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý

Câu 2 (30đ): Hành vi bị nghiêm cấm khi thực hiện Luật hộ tịch

Câu 3:

a/ (20đ) Chính sách của nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật

b/ (20đ) Liên hệ thực tiễn ở địa phương về việc phổ biến, giáo dục pháp luật

- Đề thi công chức ngành công thương:

Câu 1 (30đ): Quyền và nghĩa vụ luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Câu 2 (30đ): Nội dung cấp, thu hồi giấy phép hành nghề xây dựng theo Nghị định 100

Câu 3:

a/ (20đ) Nội dung yêu cầu cơ sở vật chất kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh hoá chất theo luật

b/ (20đ): Liên hệ thực tiễn

- Đề thi công chức ngành giao thông - vân tải:

Câu 1 (30đ): Trình bày các hoạt động khác trên đường bộ theo qui định tại Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH2 được thông qua ngày 13/11/2008

Câu 2 (30đ): Trình bày quy định tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo Nghị định số: 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2019 về Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Câu 3:

a/ (20đ) Nêu trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo theo Nghị định số: 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng?

b/ (20đ) Liên hệ thực tế tại địa phương: trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Đề thi công chức ngành kế hoạch – đầu tư:

Câu 1 (30đ): Luật đầu tư, nêu các ngành nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư

Câu 2 (30đ): Nghị định luật đấu thầu, nêu quy định ưu đãi đấu thầu quốc tế

Câu 3:

a/ (20đ) Nghị định luật đấu thầu, nguyên tắc quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư

b/ (20đ) Đánh giá nguyên tắc quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư ở địa phương

Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo.

Tham khảo một số đề thi công chức của các sở ban ngành hiện nay? Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành cần đạt tối thiểu bao nhiêu điểm để được tuyển dụng trong kỳ thi công chức?

Tham khảo một số đề thi công chức của các sở ban ngành hiện nay? Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành cần đạt tối thiểu bao nhiêu điểm để được tuyển dụng trong kỳ thi công chức? (Hình từ Internet)

Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành cần đạt tối thiểu bao nhiêu điểm để được tuyển dụng trong kỳ thi công chức?

Căn cứ khoản 1 Điều 9 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tối thiểu như sau:

Điều 9. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức
1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. Trường hợp thi kết hợp phỏng vấn và viết thì người dự thi phải dự thi đủ phỏng vấn và viết;
b) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 5 Nghị định này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm
...

Như vậy, người được tuyển dụng trong kỳ thi công chức cần có kết quả điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tối thiểu 50 điểm trở lên. Kết quả tuyển dụng công chức sẽ được xác định theo điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành cộng với điểm ưu tiên và xét từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành của công chức là gì?

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành như sau:

Điều 8. Hình thức, nội dung và thời gian thi
...
2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
...
b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào chức trách, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
...

Như vậy, nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành trong thi tuyển công chức tập trung vào kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng và các kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi còn phải căn cứ vào chức trách, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Trân trọng!

Thi tuyển công chức
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Thi tuyển công chức
Hỏi đáp Pháp luật
Thí sinh thi tuyển công chức vi phạm lỗi gì thì bị hủy kết quả thi?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển thi công chức mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Chi tiết chỉ tiêu thi tuyển công chức Tổng cục thuế và 62 Cục Thuế tỉnh, thành phố năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ thi công chức Tổng cục thuế năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Tham khảo một số đề thi công chức của các sở ban ngành hiện nay? Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành của công chức là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Các bước thực hiện xây dựng thẩm định câu hỏi và đáp án kỳ thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức?
Hỏi đáp Pháp luật
Thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức: 11 quy định thí sinh cần lưu ý?
Hỏi đáp Pháp luật
Có được phúc khảo kết quả thi tuyển công chức đối với bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính không?
Hỏi đáp Pháp luật
Đã có kết quả thi tuyển công chức Thư ký viên Tòa án đợt 1 năm 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức 2023? Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển công chức TP. Hồ Chí Minh 2023?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thi tuyển công chức
Trần Thị Ngọc Huyền
2,686 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Thi tuyển công chức
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào