22:23 | 23/04/2023
Loading...

Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức 2023? Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển công chức TP. Hồ Chí Minh 2023?

Cho tôi hỏi có phải Sở Nội vụ TP.Hồ Chí Minh đang tuyển dụng công chức hay không? Câu hỏi của bạn Điền ở Thành phố Thủ Đức (TP.HCM)

Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức 2023?

Ngày 21/4/2023 Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo 1894/TB-SNV năm 2023 tải về về việc tuyển dụng công chức 2023.

Theo đó, tổng số lượng biên chế công chức cần tuyển làm việc tại các phòng, ban, đơn vị thuộc các Sở - ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện: 142 biên chế.

- Tổng số lượng biên chế công chức cần tuyển tại phường thuộc Ủy ban nhân dân các quận: 240 biên chế.

Xem chi tiết thông báo tuyển dụng công chức tại đây: tải về

Xem chi tiết nhu cầu tuyển dụng công chức tại từng cơ quan tại đây: tải về.

Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức 2023? Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển công chức TP. Hồ Chí Minh 2023?

Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức 2023? Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển công chức TP. Hồ Chí Minh 2023? (Hình từ Internet)

Điều kiện và hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức tại TP. Hồ Chí Minh 2023?

Tại Mục II Thông báo 1894/TB-SNV năm 2023 Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh tải về có quy định về điều kiện và hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức như sau:

ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI TUYỂN
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, được sửa đổi bổ sung tại điểm đ khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019. Cụ thể:
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển công chức:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
b) Đủ 18 tuổi trở lên.
c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.
d) Có văn bằng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng hoặc có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm Thông báo).
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
e) Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.
g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (nếu có) do cơ quan sử dụng công chức xác định, phù hợp với khung năng lực vị trí việc làm nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
a) Không cư trú tại Việt Nam.
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:
2.1. Phiếu đăng ký dự tuyển.
2.2. Bản sao các hồ sơ minh chứng đối với các trường hợp thuộc đối tượng ưu tiên trong thi tuyển công chức và các trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ.

Theo đó, điều kiện đăng ký thi tuyển công chức tại Thành phố Hồ Chí Minh 2023 như sau:

Người đăng ký thi tuyển công chức không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển công chức khi có đủ các điều kiện sau:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

- Đủ 18 tuổi trở lên.

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng hoặc có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (nếu có) do cơ quan sử dụng công chức xác định, phù hợp với khung năng lực vị trí việc làm nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP)

Tải mẫu phiếu đăng ký dự tuyển tại đây: tải về

- Bản sao các hồ sơ minh chứng đối với các trường hợp thuộc đối tượng ưu tiên trong thi tuyển công chức và các trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển công chức TP. Hồ Chí Minh 2023?

Tại Mục VI Thông báo 1894/TB-SNV năm 2023 Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh tải về có quy định về thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển công chức Thành phố Hồ Chí Minh 2023 như sau:

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ
1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25 tháng 4 năm 2023 đến 17 giờ 00 ngày
25 tháng 5 năm 2023.
2. Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy và Chủ Nhật) hoặc gửi theo đường bưu chính đến cơ quan có nhu cầu tuyển dụng vị trí muốn ứng tuyển.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập (nếu có), tổ chức thi tuyển, thông báo kết quả tuyển dụng.... Hội đồng tuyển dụng công chức quyết định và sẽ có thông báo cụ thể sau.
Luru ý:
- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 vị trí tuyển dụng, sau ngày chốt hồ sơ, Hội đồng tuyển dụng công chức Thành phố sẽ kiểm tra dữ liệu hồ sơ trên phạm vi toàn Thành phố, nếu người dự tuyển nộp hồ sơ vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi.
- Đề nghị Thủ trưởng Sở - ngành Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện: đăng tải Thông báo tuyển dụng này trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị trong thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển, đồng thời cử đại diện thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển tại bộ phận một cửa của cơ quan, đơn vị.

Theo đó, thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/4/2023 đến 17 giờ 00 ngày 25/5/2023.

Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy và Chủ Nhật) hoặc gửi theo đường bưu chính đến cơ quan có nhu cầu tuyển dụng vị trí muốn ứng tuyển.

Xem chi tiết Thông báo 1894/TB-SNV năm 2023 Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh tại đây: tải về.

Xem chi tiết nhu cầu tuyển dụng công chức tại từng cơ quan ban hành kèm theo Thông báo 1894/TB-SNV năm 2023 Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh tại đây: tải về.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thi tuyển công chức

Huỳnh Minh Hân

Thi tuyển công chức
Hỏi đáp mới nhất về Thi tuyển công chức
Hỏi đáp Pháp luật
Bao lâu thì tổ chức thi tuyển công chức một lần?
Hỏi đáp Pháp luật
Có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên của Trường chính trị cấp rồi thì khi thi công chức có thi kiến thức chung nữa không?
Hỏi đáp Pháp luật
Khi thi tuyển công chức nếu có hai người điểm bằng nhau thì xác định trúng tuyển như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn thu nộp phí tuyển dụng và chi phục vụ kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thuế 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Bị xử phạt vì mang thiết bị ghi âm vào phòng thi tuyển dụng công chức cấp xã phường thì năm sau có được dự thi lại không?
Hỏi đáp Pháp luật
Đã có kết quả thi tuyển công chức Thư ký viên Tòa án đợt 1 năm 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức là gì? Cơ quan nào thực hiện công tác tuyển dụng công chức?
Hỏi đáp Pháp luật
Kiểm toán Nhà nước tuyển dụng 68 chỉ tiêu công chức năm 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Văn phòng Chính phủ tuyển dụng 30 vị trí đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc năm 2023? Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức 2023? Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển công chức TP. Hồ Chí Minh 2023?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Thi tuyển công chức có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào