Thời hạn của Giấy phép môi trường là bao lâu?

Tôi có thắc mắc: Thời hạn của giấy phép môi trường là bao lâu? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường? (Câu hỏi của anh Hòa - An Giang)

Đối tượng phải có giấy phép môi trường?

Theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020 về đối tượng phải có giấy phép môi trường như sau:

Đối tượng phải có giấy phép môi trường
1. Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.
2. Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.

Như vậy, đối tượng phải có giấy phép môi trường bao gồm:

- Dự án đầu tư nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3 có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

- Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như đối các dự án đầu tư nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3 có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

Thời hạn của Giấy phép môi trường là bao lâu?

Thời hạn của Giấy phép môi trường là bao lâu? (Hình từ Internet)

Thời hạn của giấy phép môi trường là bao lâu?

Căn cứ theo khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về nội dung giấy phép môi trường như sau:

Nội dung giấy phép môi trường
....
4. Thời hạn của giấy phép môi trường được quy định như sau:
a) 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I;
b) 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I;
c) 10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này;
d) Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (sau đây gọi chung là chủ dự án đầu tư, cơ sở).

Theo đó, thời hạn giấy phép môi trường được xác định như sau:

- Đối với dự án đầu tư nhóm 1: Thời hạn của giấy phép môi trường là 07 năm.

- Đối với dự án cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm 1: Thời hạn của giấy phép môi trường là 07 năm

- Đối với trường hợp còn lại: Thời hạn của giấy phép môi trường là 10 năm.

Tuy nhiên, thời hạn giấy phép môi trường tại các trường hợp trên có thể ngắn hơn theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường?

Căn cứ theo Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường 2020, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường bao gồm các cơ quan như sau:

[1] Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau đây, trừ các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh, bao gồm:

- Đối tượng phải có giấy phép giấy phép môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Đối tượng phải có giấy phép giấy phép môi trường nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

[2] Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.

[3] Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau đây, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

- Dự án đầu tư nhóm 2 có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

- Dự án đầu tư nhóm 3 có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức. nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên.

- Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3 có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

[4] Các trường khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép môi trường

Trân trọng!

Dương Thanh Trúc

Giấy phép môi trường
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Giấy phép môi trường
Hỏi đáp Pháp luật
Xử phạt hành chính doanh nghiệp không xin giấy phép môi trường như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Dự án đầu tư không phát sinh khói bụi có cần giấy phép môi trường không?
Hỏi đáp Pháp luật
Đối tượng nào cần có giấy phép môi trường?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời hạn của Giấy phép môi trường là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời điểm cấp giấy phép môi trường đối với đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường là khi nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Biểu mức thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Cửa hàng xăng dầu có phải làm Giấy phép môi trường không?
Hỏi đáp Pháp luật
Dự án đầu tư công khẩn cấp có phát sinh khí thải xả ra môi trường có được miễn giấy phép môi trường hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Giấy phép môi trường là căn cứ để thực hiện hoạt động gì? Thời hạn của giấy phép môi trường được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Nội dung cấp phép môi trường bao gồm những gì? Căn cứ để cấp giấy phép môi trường gồm những gì?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Giấy phép môi trường
119 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Giấy phép môi trường
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào