Có bắt buộc Chủ tịch Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh phải kiêm Giám đốc hay không?

Cho tôi hỏi Có bắt buộc Chủ tịch Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh phải kiêm Giám đốc hay không? (Câu hỏi của anh Quân - Cần Thơ)

Có bắt buộc Chủ tịch Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh phải kiêm Giám đốc hay không?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 182 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về hội đồng thành viên như sau:

Hội đồng thành viên
1. Hội đồng thành viên bao gồm tất cả thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.
2. Thành viên hợp danh có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để thảo luận và quyết định công việc kinh doanh của công ty. Thành viên yêu cầu triệu tập họp phải chuẩn bị nội dung, chương trình và tài liệu họp.
.....

Thông qua căn cứ trên, về nguyên tắc Chủ tịch Hội đồng thành viên do Hội đồng thành viên bầu từ thành viên hợp danh phải kiêm chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. Tuy nhiên, nếu Điều lệ công ty hợp danh có quy định khác thì không nhất thiết Chủ tịch Hội đồng thành viên phải kiêm Giám đốc.

Chính vì vậy, không bắt buộc Chủ tịch Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh phải kiêm Giám đốc nếu Điều lệ công ty có quy định khác.

Có bắt buộc Chủ tịch Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh phải kiêm Giám đốc hay không?

Có bắt buộc Chủ tịch Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh phải kiêm Giám đốc hay không? (Hình từ Internet)

Chủ tịch Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh có nghĩa vụ như thế nào trong điều hành kinh doanh của công ty?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 184 Luật Doanh nghiệp 2020, trong hoạt động điều hành kinh doanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh có nghĩa vụ như sau:

- Quản lý và điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty với tư cách là thành viên hợp danh.

- Triệu tập và tổ chức họp Hội đồng thành viên; ký nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

- Phân công, phối hợp công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh.

- Tổ chức sắp xếp, lưu giữ đầy đủ và trung thực sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu khác của công ty theo quy định của pháp luật.

- Đại diện cho công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án.

- Đại diện cho công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

- Nghĩa vụ khác do Điều lệ công ty quy định.

Chủ tịch Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh triệu tập họp Hội đồng thành viên khi nào?

Theo quy định Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về triệu tập họp Hội đồng thành viên cụ thể như sau:

Triệu tập họp Hội đồng thành viên
1. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể triệu tập họp Hội đồng thành viên khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của thành viên hợp danh. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp theo yêu cầu của thành viên hợp danh thì thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên.
2. Thông báo mời họp Hội đồng thành viên có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định. Thông báo mời họp phải nêu rõ mục đích, yêu cầu và nội dung họp, chương trình và địa điểm họp, tên thành viên yêu cầu triệu tập họp.
Các tài liệu thảo luận được sử dụng để quyết định các vấn đề quy định tại khoản 3 Điều 182 của Luật này phải được gửi trước đến tất cả thành viên; thời hạn gửi trước do Điều lệ công ty quy định

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh triệu tập họp Hội đồng thành viên khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của thành viên hợp danh.

Nếu Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp theo như yêu cầu của thành viên hợp danh thì thành viên đó có quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên.

Bên cạnh đó, thành viên hợp danh còn có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để thảo luận và quyết định công việc kinh doanh của công ty. Thành viên yêu cầu triệu tập họp phải chuẩn bị nội dung, chương trình và tài liệu họp. Đồng thời, cuộc họp Hội đồng thành viên phải được lập biên bản.

Mặt khác, việc thông báo họp Hội đồng thành viên có thể được thực hiện thông qua cuộc họp giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và phải đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Trân trọng!

Công ty hợp danh
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Công ty hợp danh
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty hợp danh có thể thực hiện huy động vốn bằng hình thức nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Tại sao thành viên hợp danh của công ty hợp danh không được đồng thời làm chủ của doanh nghiệp tư nhân không?
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty hợp danh phát hành trái phiếu có được hay không?
Hỏi đáp pháp luật
Thành viên góp vốn có được làm giám đốc công ty hợp danh?
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty hợp danh đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện gì?
Hỏi đáp pháp luật
Giám đốc công ty hợp danh có thể thuê ngoài không?
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty hợp danh có tổng số vốn góp bao nhiêu mới được phát hành cổ phiếu?
Hỏi đáp Pháp luật
Có bắt buộc Chủ tịch Hội đồng thành viên trong công ty hợp danh phải kiêm Giám đốc hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Thành viên góp vốn của Công ty hợp danh có bắt buộc phải là cá nhân không?
Hỏi đáp Pháp luật
Không có khả năng góp vốn thì cá nhân có bị khai trừ khỏi công ty hợp danh không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công ty hợp danh
Dương Thanh Trúc
972 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Công ty hợp danh
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào