08:20 | 07/04/2023
Loading...

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử cần đáp ứng điều kiện nào để có giá trị pháp lý?

Cho tôi hỏi, hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử cần đáp ứng điều kiện nào để có giá trị pháp lý?

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử cần đáp ứng điều kiện nào để có giá trị pháp lý?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 14 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về hình thức hợp đồng lao động như sau:

Hình thức hợp đồng lao động
1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.
2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.

Và tại Điều 12 Luật Giao dịch điện tử 2005 có quy định về thông điệp dữ liệu có giá trị như văn bản như sau:

Thông điệp dữ liệu có giá trị như văn bản
Trường hợp pháp luật yêu cầu thông tin phải được thể hiện bằng văn bản thì thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng yêu cầu này nếu thông tin chứa trong thông điệp dữ liệu đó có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết.

Như vậy, hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản khi đáp ứng được điều kiện là:

- Thông tin chứa trong thông điệp dữ liệu đó có thể truy cập

- Sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết.

Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động có được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động không?

Căn cứ tại khoản 3, khoản 5 Điều 18 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động như sau:

Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động
...
3. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;
b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;
c) Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;
d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.
...
5. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động.

Như vậy, người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động không được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu thì có giá trị như hợp đồng bằng văn bản không?

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu thì có giá trị như hợp đồng bằng văn bản không? (Hình từ Internet)

Nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động của người sử dụng lao động và người lao động được quy định như thế nào?

Căn cứ tại Điều 16 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động như sau:

Nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động
1. Người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin trung thực cho người lao động về công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu.
2. Người lao động phải cung cấp thông tin trung thực cho người sử dụng lao động về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, xác nhận tình trạng sức khỏe và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu.

Theo đó, người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin trung thực cho người lao động về:

- Công việc

- Đia điểm làm việc, điều kiện làm việc

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

- An toàn, vệ sinh lao động

- tiền lương, hình thức trả lương

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

- Quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu.

Người lao động phải cung cấp thông tin trung thực cho người sử dụng lao động về:

- Họ tên

- Ngày tháng năm sinh

- Giới tính

- Nơi cư trú

- Trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề

- Xác nhận tình trạng sức khỏe và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hợp đồng lao động

Võ Ngọc Trúc Quỳnh

Hợp đồng lao động
Hỏi đáp mới nhất về Hợp đồng lao động
Hỏi đáp Pháp luật
Khi nào hợp đồng lao động dưới 01 tháng bằng lời nói không có hiệu lực?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập đi làm việc ở nước ngoài mới nhất hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Hợp đồng nhận lao động thực tập đi làm ở nước ngoài phải có những nội dung gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Có được ký 03 lần hợp đồng lao động xác định thời hạn không?
Hỏi đáp Pháp luật
Các bên có thể thỏa thuận hiệu lực của hợp đồng lao động bắt đầu từ khi nào không?
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty chấm dứt hợp đồng trước thời hạn bồi thường bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Nội dung về đào tạo lao động có bắt buộc phải ghi vào hợp đồng lao động?
Hỏi đáp Pháp luật
Người lao động nào được công đoàn cấp trên hỗ trợ khi bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động do công ty bị cắt giảm đơn hàng?
Hỏi đáp Pháp luật
Phụ lục hợp đồng có được dùng để gia hạn hợp đồng lao động xác định thời hạn đã kết thúc lần thứ hai không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ xin việc đầy đủ năm 2023 cần những giấy tờ gì?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Hợp đồng lao động có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào