Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động tín ngưỡng, công tác tín ngưỡng, tôn giáo?

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm gì trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo? Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo là gì? Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người được quy định như thế nào?

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm gì trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo?

Theo quy định hiện hành tại Điều 4 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 thì trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo được quy định như sau:

- Tập hợp đồng bào theo tín ngưỡng, tôn giáo và đồng bào không theo tín ngưỡng, tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân về các vấn đề có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

- Tham gia tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ, người theo tín ngưỡng, tôn giáo, các tổ chức tôn giáo và Nhân dân thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

- Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

công tác tín ngưỡng

Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động tín ngưỡng, công tác tín ngưỡng, tôn giáo? (Hình từ Internet)

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo là gì?

Theo quy định hiện hành tại Điều 5 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 thì các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được quy định như sau:

- Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.

- Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo.

- Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo.

- Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo:

+) Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường;

+) Xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;

+) Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân;

+) Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

- Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi.

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người được quy định như thế nào?

Theo quy định hiện hành tại Điều 6 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 thì quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người được quy định như sau:

- Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào.

- Mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo; tham gia lễ hội; học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo.

- Mỗi người có quyền vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo, lớp bồi dưỡng của tổ chức tôn giáo. Người chưa thành niên khi vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

- Chức sắc, chức việc, nhà tu hành có quyền thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khác.

- Người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo.

- Chính phủ quy định chi tiết việc bảo đảm thực hiện các quyền quy định tại khoản 5 Điều này.

Trân trọng!

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Hỏi đáp Pháp luật
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có những nhiệm vụ và quyền hạn gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Thành viên cá nhân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có được quyền chất vấn về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không?
Hỏi đáp Pháp luật
Cơ cấu tổ chức của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam áp dụng từ tháng 9/2023?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phòng chống ma túy là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận được quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Phụ cấp của Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2023 là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Chức danh Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có tiêu chuẩn cụ thể như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hoạt động tín ngưỡng, công tác tín ngưỡng, tôn giáo?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân trong lĩnh vực khoáng sản
Hỏi đáp pháp luật
Việc giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
2,345 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào