Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2527/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2527/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2005

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 2527/TCHQ-GSQL NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2005 VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ CHUYỂN CỬA KHẨU

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thực tế hiện nay trong quá trình làm thủ tục hải quan, một số Cục Hải quan địa phương đã làm thủ tục không đúng quy định hiện hành về chuyển cảng và chuyển cửa khẩu.

Căn cứ quy định tại điểm 4, mục II Quyết định số 57/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thủ tục hải quan đối với tầu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng và kiểm soát, giám sát hải quan tại các cảng biển và cảng chuyên dùng;

Căn cứ quy định tại Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu;

Để thực hiện thống nhất, tránh sự lợi dụng buôn lậu, gian lận, trốn thuế, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thêm như sau:

1. Về chuyển cảng:

Hiện nay, khái niệm chuyển cảng chưa được định nghĩa riêng, mà được gộp chung trong một khái niệm “chuyển cửa khẩu” (Khoản 17, Điều 4, Luật Hải quan) nên tại Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính có hướng dẫn trường hợp hàng hoá được vận chuyển từ cửa khẩu nhập về cửa khẩu không phải là cửa khẩu nhập cũng là một trong các trường hợp chuyển cửa khẩu. Nhưng về mặt nghiệp vụ, phải phân biệt các trường hợp này. Là chuyển cảng thì người làm thủ tục chuyển cảng không phải là chủ hàng, mà là người vận tải (đã quy định tại Quyết định số 57/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính). Vấn đề này sẽ được hướng dẫn rõ hơn trong văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan. Trước mắt, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố không làm thủ tục chuyển cửa khẩu đối với trường hợp này (trong Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính cũng chưa quy định cụ thể thủ tục chuyển hàng hoá từ cửa khẩu nhập về cửa khẩu khác, mà chỉ quy định thủ tục cụ thể cho trường hợp chuyển hàng hoá từ cửa khẩu nhập về ICD và Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu).

2. Về thủ tục chuyển cửa khẩu đối với lô hàng nhập khẩu có vận tải đơn ghi cảng đích là ICD:

Khi làm thủ tục chuyển cửa khẩu cho các lô hàng này, yêu cầu Hải quan cửa khẩu nhập lưu ý phát hiện trường hợp cảng đích không phải là ICD nên không được ghi trên vận tải đơn ngay từ nước ngoài, mà chỉ được điền thêm ở Việt Nam. Trong trường hợp đó font chữ, kiểu chữ, cỡ chữ .... thường khác với chỗ khác của B/L. Có thể đối chiếu cảng đích ghi trên Bản lược khai hàng hoá với cảng đích ghi trên vận tải đơn để phát hiện.

Đối với trường hợp này không được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu như về ICD mà phải áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu về Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu.

3. Phân biệt ICD và Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu để làm thủ tục chuyển cửa khẩu đúng loại hình:

Vừa qua, có hiện tượng lô hàng nhập khẩu có vận đơn ghi cảng đích là ICD nhưng Hải quan cửa khẩu nhập làm thủ tục cho chuyển cửa khẩu về thẳng Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu. Làm như vậy là không đúng với quy định hiện hành.

Đối với trường hợp này phải đưa về ICD và áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu về ICD.

Chuyển cửa khẩu là một trong những vấn đề đang bị lợi dụng nhiều hiện nay. Vì vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện đúng hướng dẫn trên, đồng thời chỉ đạo Hải quan cửa khẩu nhập và Hải quan ngoài cửa khẩu phối hợp chặt chẽ với nhau để phát hiện, ngăn chặn việc lợi dụng chuyển cửa khẩu để buôn lậu, gian lận, trốn thuế nhất là về giá và mã số hàng hoá. Trong quá trình làm thủ tục cho hàng hoá chuyển cửa khẩu phải thực hiện đúng các quy định tại Quyết định 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính, Quyết định số 145/2003/QĐ-BTC ngày 12/9/2003 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ; Công văn số 3441/TCHQ-GSQL ngày 26/7/2004; Công văn số 5425/TCHQ-GSQL ngày 11/11/2004; Công văn số 1411/TCHQ-GSQL ngày 14/4/2005; Công văn số 1950/TCHQ-GSQL ngày 20/5/2005 của Tổng cục Hải quan. Trong quá trình thực hiện, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục phát hiện những vấn đề cần được hướng dẫn báo cáo để khi xây dựng văn bản thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan, Tổng cục Hải quan sẽ tổng hợp tất cả các hướng dẫn trên thành một văn bản.

Đặng Thị Bình An

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2527/TCHQ-GSQL ngày 27/06/2005 của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh thủ tục hải quan đối với với hàng hoá chuyển cửa khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.623

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!