Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5663/TCHQ-GSQL năm 2013 chấn chỉnh thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng đường sắt do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5663/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 26/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5663/TCHQ-GSQL
V/v chấn chỉnh thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng đường sắt

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

 

Thực hiện tăng cường công tác giám sát quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường sắt, kiểm tra việc chấp hành quy trình nghiệp vụ hải quan hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng bằng đường sắt theo quy định Quyết định số 149/QĐ-TCHQ ngày 28/01/2011 của Tổng cục Hải quan, Điều 17 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ, số liệu báo cáo tại công văn số 1991/HQHN-GSQL của Cục Hải quan thành phố Hà Nội, công văn số 1489/HQLS-GSQL ngày 21/6/2013, công văn số 2175/HQLS-GSQL ngày 21/6/2013 và công văn số 2311/HQLS-GSQL ngày 04/9/2013 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Chi cục Hải quan ga đường sắt liên quan chấn chỉnh việc xác nhận, hồi báo và thanh khoản theo biên bản bàn giao hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng giữa Hải quan ga liên vận biên giới và ga liên vận nội địa, cụ thể là:

- Đối với Chi cục Hải quan ga ĐSQT Yên Viên: thực hiện việc xác nhận, hồi báo hàng nhập khẩu chuyển cảng cho Hải quan ga liên vận biên giới theo đúng mẫu biên bản bàn giao (biên bản đã có xác nhận tình trạng hàng hóa của ga biên giới chuyển đến) mẫu 4 và quy định tại điểm b, Bước 2, tiết 2, mục I, phần 1 của Quyết định số 149/QĐ-TCHQ ngày 28/01/2011 của Tổng cục Hải quan, Điều 17 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

- Đối với Chi cục Hải quan ga ĐSQT Đồng Đăng: thực hiện việc xác nhận và thanh khoản hồ sơ hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng đúng theo mẫu 4 (HQVN/2011/04.BB-TLV) và quy định tại điểm b, Bước 3, tiết 1, mục I, phần 1 Quyết định số 149/QĐ-TCHQ ngày 28/01/2011 của Tổng cục Hải quan.

2. Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác phối hợp với cơ quan liên quan tại Ga để đảm bảo việc thực hiện thủ tục Hải quan đúng quy trình, quy định hiện hành.

3. Về khó khăn và kiến nghị nêu tại công văn số 2451/HQHN-GSQL ngày 24/08/2013 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Tổng cục Hải quan đang trao đổi với Cục Đường sắt - Bộ Giao thông Vận tải để có phối hợp xử lý.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5663/TCHQ-GSQL năm 2013 chấn chỉnh thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng đường sắt do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.445
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70