Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3834/TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3834/TCHQ/GSQL
V/v: thủ tục hải quan đối với hàng NK chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thanh Hóa

Trả lời công văn số 624/CHQ-NV ngày 14/9/2005 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa về đề nghị cho phép các chi nhánh của Công ty sản xuất XNK Ninh Bình được làm thủ tục hải quan cho các lô hàng nhập khẩu là xe 2 bánh gắn máy tại Chi cục Hải quan Ninh Bình, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại công văn số 269/UBND-VPS ngày 14/9/2005 và Cục Hải quan Thanh Hóa về đề nghị cho phép các chi nhánh của Công ty sản xuất XNK Ninh Bình được làm thủ tục hải quan cho các lô hàng nhập khẩu là xe 2 bánh gắn máy tại Chi cục Hải quan ninh Bình, chấp thuận cho phép các lô hàng là xe 2 bánh gắn máy của Công ty sản xuất xuất nhập khẩu Ninh Bình đã ký hợp đồng với nước ngoài trong năm 2005 được áp dụng quy định tại Khoản 3, Mục III Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

Yêu cầu Cục Hải quan Thanh Hóa và Cục Hải quan Hải Phòng có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong quá trình làm thủ tục chuyển cửa khẩu, đặc biệt lưu ý kiểm tra cụ thể, chi tiết mã số, giá tính thuế của các lô hàng xe 2 bánh gắn máy.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Thanh Hóa biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Ninh Bình;
- Cục HQ Hải Phòng;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3834/TCHQ/GSQL ngày 20/09/2005 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng NK chuyển cửa khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.539

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.116.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!