Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1950/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1950/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2005

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1950/TCHQ-GSQL NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ CHUYỂN CỬA KHẨU

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Trong quá trình thực hiện Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu; Quyết định số 145/2003/QĐ-BTC ngày 12/9/2003 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC và các văn bản hướng dẫn có liên quan, vẫn còn trình trạng doanh nghiệp lợi dụng việc chuyển cửa khẩu để gian lận giá (được áp dụng giá tính thuế thấp), gian lận về số lượng, chủng loại, mặt hàng hoặc chế tạo lại chốt cần mở cửa container hàng hoá đang chuyển cửa khẩu để tráo đổi hàng. Việc thông báo các thông tin nghi vấn về lô hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập và Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu đã có quy định cụ thể nhưng các đơn vị Hải quan vẫn chưa thực hiện nghiêm túc. Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khi làm thủ tục cho hàng hoá chuyển cửa khẩu cần nghiêm túc thực hiện các quy định này.

Để phòng ngừa, ngăn chặn buôn lậu, gian lận, trốn thuế của các doanh nghiệp và xác định rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức Hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện đúng các quy định sau đây:

1. Khi lập Biên bản bàn giao hàng hoá chuyển cửa khẩu, Chi cục Hải quan nơi lập phải ghi đầy đủ, cụ thể các tiêu chí quy định tại Biên bản bàn giao. Riêng mục “Các vấn đề khác có liên quan đến lô hàng và hồ sơ hải quan:” ở cuối Biên bản bàn giao: Tại mục này, khi lập Biên bản bàn giao, Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập cần lưu ý cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu biết về mã số, giá tính thuế đối với lô hàng nhập khẩu đơn vị đã từng làm hoặc đã biết.

Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu khi nhận được thông tin cần lưu ý của Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập thì cần lưu ý vấn đề này khi kiểm tra, áp mã, áp giá tính thuế. Kết quả kiểm tra cần thông báo lại ngay bằng văn bản cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập biết. Trong văn bản thông báo phải có các nội dung: Tên doanh nghiệp, địa chỉ; số tờ khai; số lượng; chủng loại; mặt hàng; giá tính thuế; mã số, thuế suất; việc chấp hành thủ tục chuyển cửa khẩu của doanh nghiệp; các vi phạm (nếu có)…

2. Về việc niêm phong Hải quan: Sau khi thực hiện việc niêm phong hải quan, công chức hải quan phải kiểm tra kỹ việc niêm phong container hàng hoá đặc biệt là các chốt cần mở cửa container để phát hiện có hiện tượng chốt cần mở được thiết kế lại không mà chỉ cần thao buloong là mở được cont mà seal hãng tàu và niêm chì hải quan vẫn còn nguyên vẹn. Khi thực hiện kiểm tra thực tế hàng hoá, công chức Hải quan phải kiểm tra kỹ tình trạng container/hàng hoá; nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường về niêm phòng hải quan cũng như tình trạng container/hàng hoá công chức Hải quan thực hiện phải báo cáo với lãnh đạo Cục hoặc lãnh đạo Tổng cục Hải quan để có biện pháp xử lý.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Đơn vị nào làm không đúng thì Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đó phải chịu trách nhiệm.

 

Đặng Thị Bình An

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn của Bộ Tài chính - Tổng cục hải quan số 1950/TCHQ-GSQL ngày 20 tháng 5 ngày 20/05/2005 về việc chấn chỉnh thủ tục hải quan đối với hàng hoá chuyển cửa khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.871

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!