Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1075TCT/DNK về việc kê khai thuế giá trị gia tăng của Chi nhánh Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1075TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 13/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1075TCT/DNK
V/v: Kê khai thuế GTGT của chi nhánh

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Cục Thuế tỉnh Trà Vinh
Cục Thuế tỉnh Long An

 

Trả lời Công văn số 121CT/QLDN ngày 23/03/2005 của Cục thuế tỉnh Trà Vinh về việc kê khai thuế GTGT của Chi nhánh Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc này Tổng cục Thuế đã có Công văn số 707 TCT/DNK ngày 14/3/2005 về việc kê khai thuế GTGT của Chi nhánh, Tổng cục Thuế hướng dẫn rõ thêm như sau:

- Về việc xử lý thuế GTGT đầu vào của Chi nhánh: đề nghị Cục Thuế Trà Vinh kiểm tra, nếu Chi nhánh không trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT mà chỉ thu mua hàng và điều chuyển về Công ty, Chi nhánh sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ đối với hàng hóa điều chuyển thì Chi nhánh không phải kê khai, nộp thuế GTGT tại Trà Vinh.

Trường hợp Chi nhánh không trực tiếp bán hàng nhưng đã kê khai thuế GTGT đầu vào phát sinh tại Trà Vinh với Cục Thuế Trà Vinh đồng thời lại kê khai khấu trừ, hoàn thuế với Cục Thuế tỉnh Long An và Cục Thuế Long An đã hoàn số thuế đầu vào đó thì đề nghị Cục Thuế Long An kiểm tra lại nếu hoàn đúng thì thông báo cho Cục thuế Trà Vinh biết tránh bị lợi dụng. Số thuế GTGT đầu vào Chi nhánh đã kê khai tại Trà Vinh và đã được Cục Thuế Long An hoàn thuế thì Cục Thuế Trà Vinh điều chỉnh giảm trên sổ thuế.

- Về xử phạt vi phạm hành chính về thuế: Tại Điểm 1, Mục I, Phần E Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, quy định: đối tượng nộp thuế không thực hiện đúng quy định về thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế, kê khai lập sổ kế toán và giữ chứng từ hóa đơn liên quan đến việc tính thuế, nộp thuế thì tùy theo mức độ nhẹ hoặc nặng mà bị cảnh cáo, hoặc phạt tiền.

Theo quy định trên, nếu Chi nhánh Công ty không phát sinh doanh thu bán hàng và đã có thông báo bằng văn bản với Cục Thuế Trà Vinh xin được kê khai tập trung tại công ty với Cục Thuế Long An thì không xử phạt. Nếu kiểm tra phát hiện Chi nhánh Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An ngoài nhiệm vụ thu mua hàng điều chuyển về Công ty có phát sinh doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ tại Trà Vinh nhưng không kê khai thuế GTGT thì tùy mức độ vi phạm mà xử phạt theo quy định tại Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

3- Đính chính Công văn số 707 TCT/DNK ngày 14/3/2005 của Tổng cục Thuế.

Tại dòng 4 (từ dưới lên) trang 1 thay “Vĩnh Long” bằng “Long An”; Dòng 7 (từ trên xuống) trang 2 thay “Trà Vinh” bằng “Long An”.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Trà Vinh, Cục Thuế tỉnh Long An biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC); DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1075TCT/DNK về việc kê khai thuế giá trị gia tăng của Chi nhánh Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.114
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90