Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1220TCT/DNK về việc xét hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1220TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 27/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1220TCT/DNK
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 989/CT-TTHT ngày 06/4/2005 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc xét hoàn thuế GTGT. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 1075TCT/DNK ngày 13/4/2005 về việc kê khai thuế GTGT tại chi nhánh, theo đó Chi nhánh Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An tại Trà Vinh không trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT mà chỉ thu mua hàng và Điều chuyển về Công ty, Chi nhánh sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh Điều động nội bộ đối với hàng hóa Điều chuyển thì Chi nhánh không phải kê khai, nộp thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh Trà Vinh, vì vậy việc hoàn thuế GTGT của chi nhánh được thực hiện tại Cục thuế tỉnh Long An nếu đúng đối tượng và đủ Điều kiện theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1220TCT/DNK về việc xét hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.816
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90