Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 33/TANDTC-HTQT 2021 công tác tương trợ tư pháp tống đạt văn bản tố tụng ra nước ngoài

Số hiệu: 33/TANDTC-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 17/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TANDTC hướng dẫn tống đạt văn bản tố tụng ra nước ngoài

TANDTC ban hành Công văn 33/TANDTC-HTQT về công tác tương trợ tư pháp (TTTP), tống đạt văn bản tố tụng ra nước ngoài.

Theo đó, TANDTC hướng dẫn công tác tống đạt văn bản tố tụng ra nước ngoài như sau:

- Tòa án có thể gửi hồ sơ theo đường bưu chính cho các đương sự là công dân Việt Nam, công dân Việt Nam có cả quốc tịch nước khác, người nước ngoài, tổ chức nước ngoài có địa chỉ tại các nước không phản đối nước khác tống đạt văn bản tố tụng theo Điều 10 (a) của Công ước tống đạt giấy tờ.

Trong đó, việc tống đạt không phân biệt đương sự đó là tổ chức hoặc cá nhân có quốc tịch nước tống đạt, nước sở tại hoặc không quốc tịch.

- Danh sách các nước không phản đối được cung cấp tại Công văn 33/TANDTC-HTQT ngày 21/02/2017, Công văn 101/TANDTC-HTQT ngày 25/6/2020 và tại Công văn này.

- Hung-ga-ri là nước tuyên bố phản đối nước khác tống đạt văn bản theo Điều 10 (a) của Công ước tống đạt giấy tờ.

Tuy nhiên, tại Hiệp định TTTP trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam và Hung-ga-ri thì tòa án có thể tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự có địa chỉ tại Hung-ga-ri theo đường bưu chính theo điều kiện tại  khoản 7 Điều 10 Hiệp định.

Xem thêm chi tiết tại Công văn 33/TANDTC-HTQT ngày 17/3/2021.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/TANDTC-HTQT
V/v về công tác tương trợ tư pháp, tống đạt văn bản tố tụng ra nước ngoài

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2021

Kính gửi:

- Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nng và thành phố H Chí Minh;
- Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.

1. Để bảo đảm thuận tiện cho công tác tương trợ tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao cập nhật các Hiệp định/Thỏa thuận tương trợ tư pháp về dân sự, hình sự, dẫn độ chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù tại Trang tin TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao.

Các Hiệp định/Thỏa thuận nêu trên được đăng tải tại Trang tin TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP theo từng lĩnh vực cụ thể: DÂN SỰ, HÌNH SỰ, DN ĐỘ VÀ CHUYỂN GIAO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ tại địa chỉ sau đây: http://tttp.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tttp/home.

Danh sách các Hiệp định/Thỏa thuận tương trợ tư pháp được liệt kê tại Bảng số 1 kèm theo Công văn này.

2. Trường hợp Tòa án gửi hồ sơ theo đường bưu chính theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 474 của Bộ luật tố tụng dân sự, Điều 10 (a) của Công ước tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Công ước tống đạt giấy tờ), Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hung-ga-ri (có hiệu lực từ ngày 6/03/2019), các Tòa án cần lưu ý một số điểm sau đây:

a) Theo quy định tại Điều 10 (a) của Công ước tống đạt giấy tờ, nếu nước nơi đương sự có địa chỉ không phn đối, thì nước khác có thtống đạt văn bản tố tụng cho đương sự theo đường bưu chính, không phân biệt đương sự đó là tổ chức hoặc cá nhân có quốc tịch nước tống đạt, nước sở tại hoặc không quốc tịch.

Do đó, Tòa án có thể gửi hồ sơ theo đường bưu chính cho các đương sự là công dân Việt Nam, công dân Việt Nam có cả quốc tịch nước khác, người nước ngoài, tổ chức nước ngoài có địa chỉ tại các nước không phản đi nước khác tống đạt văn bản tố tụng theo Điều 10 (a) của Công ước tống đạt giấy tờ. Danh sách các nước này đã được Tòa án nhân dân tối cao cung cấp tại Công văn số 33/TANDTC-HTQT ngày 21/02/2017, Công văn số 101/TANDTC-HTQT ngày 25/6/2020 và tại Công văn này.

Hung-ga-ri là nước tuyên bố phản đối nước khác tống đạt văn bản theo quy định của Điều 10 (a) của Công ước tống đạt giấy tờ. Tuy nhiên, tại Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hung-ga-ri có quy định về việc cho phép Tòa án nước này áp dụng phương thức tống đạt theo đường bưu chính cho đương sự ở nước kia. Do đó, Tòa án có thể tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự có địa chỉ tại Hung-ga-ri theo đường bưu chính theo điều kiện quy định tại khoản 7 Điều 10 Hiệp định tương trợ tư pháp nêu trên;

b) Trong hồ sơ gửi theo đường bưu chính, Tòa án không phải lập văn bản yêu cầu ủy thác tư pháp theo Mu 2A hoặc 2B ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân ti cao quy định vtrình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự;

c) Hồ sơ phải được dịch, có công chứng bản dịch hoặc chng thực chữ ký của người dịch ra ngôn ngữ chính thc của nước nêu tại điểm a Mục 2 của Công văn này hoặc ngôn ngữ được nước đó chấp nhận đối với trường hợp đương sự là người nước ngoài, tchức nước ngoài. Trường hợp đương sự ở nước ngoài có nhiều quốc tịch, trong đó có quc tịch Việt Nam, thì hồ sơ được lập bng tiếng Việt, không phải dịch ra tiếng nước ngoài;

d) Trong hồ sơ, Tòa án cần có văn bản yêu cầu đương sự thực hiện việc chứng thực chữ ký, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch giấy tờ, tài liệu mà họ gửi cho Tòa án theo quy định tại Điều 478 của Bộ luật tố tụng dân sự. Trường hợp đương sự nước ngoài là công dân Việt Nam, Tòa án cn nêu rõ trong văn bản: nếu vì lý do khách quan mà không thể đến Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài để chứng thực chữ ký trên giấy tờ, tài liệu do đương sự lập, thì đương sự chuyển sang thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự giy tờ, tài liệu đó theo hướng dẫn công btrên trang thông tin của Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam nước ngoài;

Ví dụ: đối với công dân Việt Nam cư trú tại Hoa Kỳ, Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Hợp chng quốc Hoa Kỳ hướng dẫn đương sự yêu cầu hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu để thay thế việc chứng thực chữ ký trên giấy tờ, tài liệu tại Mục: Thủ tục hợp pháp hóa và chng thực bản sao giấy tờ, tài liệu tại Trang thông tin điện tử của Đại sứ quán <http://vietnamembassy-usa.org/vi/lanhsu/hop-phap-hoa-va-chung-nhan-giay> như sau:

“1. Hợp pháp hóa (legalization)

Đối với việc chứng nhận, công chứng chữ ký hoặc giấy tờ ủy quyền, Đại sứ quán chỉ thực hiện đối với khách đến ký trực tiếp tại trụ sở Đại sứ quán (xem thủ tục công chứng, chứng thực chữ ký hoặc giấy tờ ủy quyền).

Trường hợp không thể trực tiếp đến Đại sứ quán, Quý vị có thể làm thủ tục theo các bước sau:

- Ký giấy tờ trước mặt công chứng viên Hoa Kỳ;

- Xin chứng nhận tại Bộ Ngoại giao Tiểu bang (State level - Department of State), địa chỉ liên hệ các Bộ Ngoại giao Tiểu bang tải tại đây;

- Gửi qua đường bưu điện đến ĐSQ làm thủ tục hợp pháp hóa giấy tờ của Hoa Kỳ để mang về Việt Nam sử dụng (xem thủ tục ở dưới).

đ) Khi thực hiện việc gửi hồ sơ theo đường bưu chính, Tòa án cần sử dụng loại dịch vụ bưu phẩm bảo đảm cỏ gắn số hiệu để định vị, theo dõi quá trình chuyển phát. Để nhận kết quả chuyển phát bưu phẩm, Tòa án đề nghị công ty bưu chính hướng dẫn cách sdụng mã phiếu gửi/mã bưu gửi (là dãy số hoặc dãy số cùng chữ cái in trên phiếu gửi/bưu gửi) để tra cu trực tuyến, in ra thông báo kết quả chuyn phát bưu phẩm. Đây là căn cứ để Tòa án xác định đã hoàn thành việc tống đạt hoặc phải tiếp tục tống đạt lại văn bản tố tụng.

Trên đây là một số thông tỉn phục vụ công tác tương trợ tư pháp, tống đạt văn bản tố tụng theo đường bưu chính cho đương sự ở nước ngoài để giải quyết vụ việc dân sự, hành chính có yếu tố nước ngoài tại các Tòa án.

Trường hp muốn trao đổi nghiệp vụ về ủy thác tư pháp ra nước ngoài, tống đạt văn bản tố tụng theo đường bưu chính, các Tòa án gửi văn bản vTòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Hp tác quốc tế, 48 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) hoặc liên hệ đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế theo số điện thoại: 024.38250117 hoặc 0976437814; email: hunglm@toaan.gov.vn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/c PCA TANDTC (để b/c);
- Các đ/c Thẩm phán TANDTC (để biết);
- Trang thông tin Tương trợ tư pháp, Cổng thông tin điện tử TANDTC (để đăng);
- Trang thông tin điện tử của các TAND cấp t
nh, TAND cấp cao (để đăng);
- Đ/c Vụ trư
ng VHTQT (để b/c);
- Lưu VT, PLQT, HTQT (TANDTC).

TL. CHÁNH ÁN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

BẢNG SỐ 1

DANH SÁCH CÁC HIỆP ĐỊNH/THỎA THUẬN TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ DÂN SỰ, HÌNH SỰ, DẪN ĐỘ, CHUYỂN GIAO NGƯỜI BỊ KẾT ÁN PHẠT TÙ TÍNH ĐẾN NGÀY 17/3/2021
(Ban hành kèm theo Công văn số 33/TANDTC-HTQT ngày 17/3/2021 của Tòa án nhân dân tối cao).

HIỆP ĐỊNH CHUNG

TT

Tên Hiệp định

Ngày ký

Ngày có hiệu lực

Ghi chú

1

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Cu-ba

30/11/1984

19/9/1987

2

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Hung-ga-ri

18/01/1985

5/7/1987

Hết hiệu lực kể từ ngày 06/03/2019

3

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Bun-ga-ri

03/10/1986

5/7/1987

4

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc (Cộng hòa Séc và Xlô-va-ki-a kế thừa)

12/10/1982

16/4/1994

5

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ba Lan

22/3/1993

18/01/1995

6

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

19/10/1998

25/12/1999

7

Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

06/7/1998

19/02/2000

8

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đê dân sự, gia đình, lao động và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Bê-la-rút

14/9/2000

18/10/2001

9

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và U-crai-na

6/4/2000

19/8/2002

10

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Mông cổ

17/4/2000

13/6/2002

11

Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên về tương trợ tư pháp và pháp lý trong các vn đề dân sự và hình sự

04/5/2002

24/02/2004

12

Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga về tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự

25/8/1998

27/8/2012

13

Nghị định thư bổ sung Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga về tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự

23/4/2003

27/7/2012

HIỆP ĐỊNH/THỎA THUẬN TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VDÂN SỰ

Tên Hiệp định

Ngày ký

Ngày có hiệu lực

Ghi chú

1

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Pháp

24/02/1999

5/01/2001

2

Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa An-giê-ri dân chủ và nhân dân

14/4/2010

24/6/2012

3

Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan

31/10/2011

28/6/2015

4

Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Cam-pu-chia

21/01/2013

9/10/2014

5

Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hung-ga-ri

10/9/2018

06/3/2019

6

Thỏa thuận giữa Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc và Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam về tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự

12/4/2010

02/12/2011

HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VHÌNH SỰ

Tên Hiệp định

Ngày ký

Ngày có hiệu lực

Ghi chú

1

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại Hàn Dân Quốc

15/9/2003

19/4/2005

2

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Ấn Độ

8/10/2007

17/11/2008

3

Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen về tương trợ tư pháp về hình sự

13/01/2009

30/9/2009

4

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ và nhân dân An-giê-ri

14/4/2010

28/3/2014

5

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

27/6/2013

21/01/2016

6

Hiệp định tương trợ tư pháp vhình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ốt-xtơ-rây-li-a

02/7/2014

05/4/2017

7

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Tây Ban Nha

18/9/2015

08/7/2017

8

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hung-ga-ri

16/3/2016

30/6/2017

9

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Pháp

06/9/2016

01/5/2020

10

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan

15/6/2017

01/6/2019

11

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Cam-pu-chia

20/12/2016

02/10/2020

12

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Cu ba

29/3/2018

29/9/2018

13

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Mô-dăm bích

03/12/2018

11/9/2020

14

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

8/01/2020

18/02/2021

HIỆP ĐỊNH VDẪN ĐỘ

Tên Hiệp định

Ngày ký

Ngày có hiu lc

Ghi chú

1

Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hàn dân quốc

15/9/2003

19/4/2005

2

Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ và nhân dân An-giê-ri

14/4/2010

28/3/2014

3

Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Ấn Độ

12/10/2011

12/8/2013

4

Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ốt-xtơ-rây-li-a

10/4/2012

07/4/2014

5

Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

27/6/2013

26/4/2015

6

Hiệp định về dẫn độ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Cam-pu-chia

23/12/2013

9/10/2014

7

Hiệp định về dẫn độ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Tây Ban Nha

01/10/2014

01/5/2017

8

Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hung-ga-ri

16/9/2013

30/6/2017

9

Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Xri-lan-ca

07/4/2014

01/12/2017

10

Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

07/4/2015

12/12/2019

11

Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chnghĩa Việt Nam và Cộng hòa Pháp

06/9/2016

01/5/2020

12

Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan về dẫn độ

15/6/2017

15/11/2019

13

Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Mông Cổ

10/7/2019

Chưa có hiệu lực

14

Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chnghĩa Việt Nam và Cộng hòa Mô-dăm-bích

9/12/2019

Chưa có hiệu lực

HIỆP ĐỊNH V CHUYN GIAO NGƯỜI BỊ KT ÁN PHẠT TÙ

Tên Hiệp định

Ngày ký

Ngày có hiệu lực

Ghi chú

1

Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen về chuyển giao người bị kết án phạt tù

12/9/2008

20/9/2009

2

Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chnghĩa Việt Nam và Ốt-xtơ-rây-li-a về chuyển giao người bị kết án phạt tù

13/10/2009

11/12/2009

3

Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại Hàn Dân Quốc về chuyển giao người bị kết án phạt tù

29/5/2009

30/8/2010

4

Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan về chuyển giao người bị kết án phạt tù

03/3/2010

19/7/2010

5

Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hung-ga-ri

16/9/2013

30/6/2017

6

Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa và nhân dân Xri-lan-ca

07/4/2014

16/5/2017

7

Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Tây Ban Nha

01/10/2014

01/5/2017

8

Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ln bang Nga về chuyn giao người bị kết án phạt tù

12/11/2013

15/5/2017

9

Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa n Độ

01/11/2013

01/12/2020

10

Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Cam-pu-chia

20/12/2016

01/10/2020

11

Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Séc

07/6/2017

2/7/2019

12

Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản

01/7/2019

19/8/2020

13

Hiệp định chuyn giao người bị kết án phạt tù giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Mông Cổ

16/10/2018

Chưa có hiệu lực

14

Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Mô-dăm-bích

9/12/2019

Chưa có hiệu lực

15

Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

04/01/2020

Chưa có hiệu lực

BẢNG SỐ 2

DANH SÁCH CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN CÔNG ƯỚC TỐNG ĐẠT GIẤY TỜ KHÔNG PHẢN ĐỐI VIỆC TỐNG ĐẠT THEO ĐƯỜNG BƯU CHÍNH QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 10 (a) CỦA CÔNG ƯỚC
(Ban hành kèm theo Công văn số 33/TANDTC-HTQT ngày 17/3/2021 của Tòa án nhân dân ti cao)

TÊN NƯỚC

TÊN NƯỚC

1.

An-ba-ni (Albania)

23

I-xra-en (Israel)

2.

An-ti-goa và Bác-bu-đa (Antigua and Barbuda)

24

I-ta-li-a (Italy)

3.

Ác-mê-ni-a (Armenia)

25

An-đô-ra (Andorra)

4.

Ốt-xtrây-li-a (Australia)

26

Ca-dắc-xtan (Kazakhstan)

5.

Ba-ha-mát (Bahamas)

27

Lát-vi-a (Latvia)

6.

Bác-ba-đt (Barbados)

28

Lúc-xăm-bua (Luxembourg)

7.

Bê-la-rút (Belarus)

29

Ma-la-uy (Malawi)

8.

B (Belgium)

30

Ma-rốc (Morocco)

9.

Bê-li-xê (Belize)

31

Hà Lan (Netherlands)

10.

Bô-xni-a và Héc-xê-gô-vi-na (Bosnia and Herzegovina)

32

Pa-ki-xtan (Pakistan)

11.

Bốt-xoa-na (Botswana)

33

Bồ Đào Nha (Portugal)

12.

Ca-na-đa (Canada)

34

Ru-ma-ni (Romania)

13.

Cô-lôm-bi-a (Colombia)

35

Xanh-vin-xen và Grê-na-din (Saint Vincent and the Grenadines)

14.

Hồng Kông (Trung Quốc)

36

Xây-sen (Seychelles)

15.

Ma Cao (Trung Quốc)

37

Xlô-ve-ni-a (Slovenia)

16.

Síp (Cyprus)

38

Tây Ban Nha (Spain)

17.

Đan Mạch (Denmark)

39

Thụy Điển (Sweden)

18.

Ex-tô-ni-a (Estonia)

40

ơng quốc Anh (United Kingdom)

19.

Phần Lan (Finland)

41

Hoa Kỳ (United States of America).

20.

Pháp (France)

42

Ai-len (Ireland)

21.

Ai-xơ-len (Iceland)

43

Tuy-ni-di (Tunisia)

22

Cốt-xta-ri-ca (Costa Rica)

BẢNG SỐ 3

DANH SÁCH CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN CÔNG ƯỚC TỐNG ĐẠT GIẤY TỜ PHẢN ĐỐI VIỆC TỐNG ĐẠT THEO ĐƯỜNG BƯU CHÍNH QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 10 (a) CỦA CÔNG ƯỚC
(Ban hành kèm theo Công văn s33/TANDTC-HTQT ngày 17/3/2021 của Tòa án nhân dân ti cao)

TÊN NƯỚC

TÊN NƯỚC

1.

Bun-ga-ri (Bulgaria)

19

Cô-oét (Kuwait)

2.

Áo (Austria)

20

Lít-va (Lithuania)

3.

Trung Quốc (China)

21

Man-ta (Malta)

4.

Séc (Czech Republic)

22

Mê-hi-cô (Mexico)

5.

Xlô-va-ki-a (Slovakia)

23

Mô-na-cô (Monaco)

6.

Ba Lan (Poland)

24

Môn-tê-nê-grô (Montenegro)

7.

Liên bang Nga (Russian Federation)

25

Na Uy (Norway)

8.

U-crai-na (Ukraine)

26

Môn-đô-va (Moldova)

9.

Ác-hen-ti-na (Argentina)

27

Xan-ma-ri-nô (San Marino)

10.

Cờ-roát-ti-a (Croatia)

28

Xéc-bi-a (Serbia)

11.

Ả Rập Ai Cập (Egypt)

29

Xri-lan-ca (Sri Lanka)

12.

Đức (Germany)

30

Thụy s(Switzerland)

13

Hy Lạp (Greece)

31

Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia)

14.

n Độ (India)

32

Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey)

15.

Hàn Quốc (Korea)

33

Vê-nê-du-ê-la (Venezuela).

16

Nhật Bản (Japan)

34

Bra-xin (Brasin)

17

Ni-ca-ra-goa (Nicaragua)

34

MarsallIslands

18

Hung-ga-ri (Hungary)

THE SUPREME PEOPLE’S COURT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------

No. 33/TANDTC-HTQT
Re: mutual legal assistance, service abroad of judicial documents

Hanoi, March 17, 2021

 

To:

- Superior People’s Courts in Hanoi, Da Nang and Ho Chi Minh City;
- People's Courts of central-affiliated cities and provinces;
- People’s Courts of districts, urban towns, suburban districts, provincial-affiliated cities and equivalent.

1. To facilitate the mutual legal assistance, the Supreme People’s Court updates Agreements on mutual legal assistance in civil, criminal matters, extradition and transfer of people serving imprisonment sentences on the section LEGAL ASSISTANCE on the website of the Supreme People’s Court.

The foregoing Agreements are posted on the section LEGAL ASSISTANCE by specific fields below: CIVIL, CRIMINAL MATTERS, EXTRADITION AND TRANSFER OF PEOPLE SERVING IMPRISONMENT SENTENCES at the following address: http://tttp.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tttp/home.

The Agreements on mutual legal assistance are listed in the Schedule 1 hereto appended.

2. In case of sending documents by post as prescribed in point c clause 1 Article 474 of the Civil Procedure Code, Article 10 (a) of the Convention on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil and commercial matters (Convention on Service), Agreement on mutual legal assistance in civil matters between the Socialist Republic of Vietnam and Hungary (entering into force as of March 6, 2019), the courts shall pay attention to certain matters as follows:

a) Pursuant to Article 10 (a) of the Convention on Service, if the State of destination does not object, other States may send judicial documents, by postal channels, directly to persons, irrespective of whether the addressee is an organization or individual holding citizenship of the State in which the documents originate, home country or holding no citizenship.

Therefore, the courts may send judicial documents, by postal channels, directly to Vietnamese citizens, Vietnamese citizens holding other citizenships, foreign individuals or organizations who have addresses in the States that do not object other States to send judicial documents as prescribed in Article 10 (a) of the Convention on Service. The list of the States has been provided by the Supreme People’s Court in the Official Dispatch No. 33/TANDTC-HTQT dated February 21, 2017, Official Dispatch No. 101/TANDTC-HTQT dated June 25, 2020 and in this Official Dispatch.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) In the documents sent by post, the court is not required to make a request for judicial assistance using Form No. 2A or 2B issued together with Joint Circular No. 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC dated October 19, 2016 of the Ministry of Justice, the Ministry of Foreign Affairs and the Supreme People’s Court as prescribed in procedures for mutual legal assistance in civil matters;

c) The document must enclose a certified translation or certified signature in the official language  of the state specified in point a Section 2 of this Official Dispatch or a language accepted by that State in case the addresses is a foreign person or organization. If a person abroad holds multiple citizenships, including Vietnamese, the document shall be written in Vietnamese, and not required to be translated into a foreign language;

d) The court shall require in writing the certification of signature, consular authentication, translation of documents sent to the court as prescribed in Article 478 of the Civil Procedure Code. If the person abroad is a Vietnamese citizen, the court shall specify in the document that: if the person, due to objective reasons, cannot apply for certification of signature on the documents, in person, at the overseas mission of the Socialist Republic of Vietnam, he/she may seek consular legalization following the guide on the website of such overseas mission;

For example: for a Vietnamese citizen residing in the USA, the embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the USA shall provide guidance on consular legalization of documents as an alternative for certification of signature of documents at: <http://vietnamembassy-usa.org/vi/lanhsu/hop-phap-hoa-va-chung-nhan-giay> as follows:

 “1. Legalization

For certification, authentication of signatures or authorization documents, the embassy shall only receive applications from those who apply in person at the head office of the embassy (see procedures for certification, authentication of signatures or authorization documents).

If you cannot come to the embassy in person, you can follow the steps below:

- Sign the documents in front of a notary of the USA;

- Seek certification at the State level - Department of State, with the following address (download here);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) To send documents by post, the court must use the certified mail service with tracking number. To receive the result of express service, the court shall request the postal company to give a guide to use the postal code (the series of numbers/letters on the postal code) to search online and print the result of express service. This prevails as a basis for determining whether the court has completed the service or has to keep serving the judicial documents.

The information given above is for mutual legal assistance, service of judicial documents upon persons abroad by post to settle civil and administrative cases involving foreign elements at the courts.

Any communications about practices in judicial assistance abroad, service of judicial documents by post shall be sent to the Supreme People’s Court (via Department of International Cooperation, 48 Ly Thuong Kiet, Hanoi) or contact to Mr. Le Manh Hung, Deputy Director, Department of International Cooperation: 024.38250117 or 0976437814; email: hunglm@toaan.gov.vn./. 

 

 

BY ORDER OF CHIEF JUSTICE
PP. DIRECTOR OF DEPARTMENT OF INTERNATION COOPERATION
DEPUTY DIRECTOR
Le Manh Hung

 

SCHEDULE 1

LIST OF AGREEMENTS ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CIVIL, CRIMINAL MATTERS, EXTRADITION AND TRANSFER OF PEOPLE SERVING IMPRISONMENT SENTENCES UNTIL MARCH 17, 2021
(Issued together with Official Dispatch No. 33/TANDTC-HTQT dated March 17, 2021 of the Supreme People’s Court).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL AGREEMENT

 

 

 

No.

Name

Signing date

Effective date

Notes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Socialist Republic of Vietnam and Cuba agreement on mutual legal assistance in civil, family, labor and criminal matters

30/11/1984

19/9/1987

 

2

The Socialist Republic of Vietnam and Hungary agreement on mutual legal assistance in civil, family and criminal matters

18/01/1985

5/7/1987

Cease to be effective as of March 6, 2019

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Socialist Republic of Vietnam and Bulgaria agreement on mutual legal assistance in civil, family and criminal matters

03/10/1986

5/7/1987

 

4

The Socialist Republic of Vietnam and Czechoslovak Socialist Republic agreement on mutual legal assistance in civil and criminal matters

12/10/1982

16/4/1994

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Socialist Republic of Vietnam and Poland Republic agreement on mutual legal assistance in civil, family and criminal matters

22/3/1993

18/01/1995

 

6

The Socialist Republic of Vietnam and the People’s Republic of China agreement on mutual legal assistance in civil and criminal matters

19/10/1998

25/12/1999

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Socialist Republic of Vietnam and Lao People's Democratic Republic agreement on mutual legal assistance in civil and criminal matters

06/7/1998

19/02/2000

 

8

The Socialist Republic of Vietnam and Belarus agreement on mutual legal assistance in civil, family, labor and criminal matters

14/9/2000

18/10/2001

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Socialist Republic of Vietnam and Ukraine agreement on mutual legal assistance in civil and criminal matters

6/4/2000

19/8/2002

 

10

The Socialist Republic of Vietnam and Mongolia agreement on mutual legal assistance in civil, family and criminal matters

17/4/2000

13/6/2002

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Socialist Republic of Vietnam and Democratic People's Republic of Korea agreement on mutual legal assistance and legality in civil and criminal matters

04/5/2002

24/02/2004

 

12

The Socialist Republic of Vietnam and Russian Federation agreement on mutual legal assistance and legality in civil and criminal matters

25/8/1998

27/8/2012

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Protocol to Agreement between the Socialist Republic of Vietnam and Russian Federation on mutual legal assistance and legality in civil and criminal matters

23/4/2003

27/7/2012

 

 

AGREEMENT ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CIVIL MATTERS

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Name

Signing date

Effective date

Notes

1

The Socialist Republic of Vietnam and Republic of France agreement on mutual legal assistance in civil matters

24/02/1999

5/01/2001

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Socialist Republic of Vietnam and Algeria agreement on mutual legal assistance in civil and commercial matters

14/4/2010

24/6/2012

 

3

The Socialist Republic of Vietnam and Kazakhstan agreement on mutual legal assistance in civil matters

31/10/2011

28/6/2015

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Socialist Republic of Vietnam and Kingdom of Cambodia agreement on mutual legal assistance in civil matters

21/01/2013

9/10/2014

 

5

The Socialist Republic of Vietnam and Hungary agreement on mutual legal assistance in civil matters

10/9/2018

06/3/2019

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Agreement between the Taipei Economic and Cultural Office in Vietnam and the Vietnam Economic and Cultural Office in Taipei on Judicial Assistance in Civil Matters

12/4/2010

02/12/2011

 

 

AGREEMENT ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Name

Signing date

Effective date

Notes

1

The Socialist Republic of Vietnam and South Korea agreement on mutual legal assistance in criminal matters

15/9/2003

19/4/2005

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Socialist Republic of Vietnam and Republic of India agreement on mutual legal assistance in criminal matters

8/10/2007

17/11/2008

 

3

The Socialist Republic of Vietnam and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland agreement on mutual legal assistance in criminal matters

13/01/2009

30/9/2009

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Socialist Republic of Vietnam and Algeria People's Democratic Republic agreement on mutual legal assistance in criminal matters

14/4/2010

28/3/2014

 

5

The Socialist Republic of Vietnam and Republic of Indonesia agreement on mutual legal assistance in criminal matters

27/6/2013

21/01/2016

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Socialist Republic of Vietnam and Australia agreement on mutual legal assistance in criminal matters

02/7/2014

05/4/2017

 

7

The Socialist Republic of Vietnam and Kingdom of Spain agreement on mutual legal assistance in criminal matters

18/9/2015

08/7/2017

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Socialist Republic of Vietnam and Hungary agreement on mutual legal assistance in criminal matters

16/3/2016

30/6/2017

 

9

The Socialist Republic of Vietnam and Republic of France agreement on mutual legal assistance in criminal matters

06/9/2016

01/5/2020

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Socialist Republic of Vietnam and Republic of Kazakhstan agreement on mutual legal assistance in criminal matters

15/6/2017

01/6/2019

 

11

The Socialist Republic of Vietnam and Kingdom of Cambodia agreement on mutual legal assistance in criminal matters

20/12/2016

02/10/2020

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Socialist Republic of Vietnam and Republic of Cuba agreement on mutual legal assistance in criminal matters

29/3/2018

29/9/2018

 

13

The Socialist Republic of Vietnam and Republic of Cuba agreement on mutual legal assistance in criminal matters

03/12/2018

11/9/2020

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Socialist Republic of Vietnam and Lao People's Democratic Republic agreement on mutual legal assistance in criminal matters

8/01/2020

18/02/2021

 

 

AGREEMENT ON EXTRADITION

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Name

Signing date

Effective date

Notes

1

The Socialist Republic of Vietnam and South Korea agreement on extradition

15/9/2003

19/4/2005

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Socialist Republic of Vietnam and Algeria People's Democratic Republic agreement on extradition

14/4/2010

28/3/2014

 

3

The Socialist Republic of Vietnam and Republic of India agreement on extradition

12/10/2011

12/8/2013

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Socialist Republic of Vietnam and Australia agreement on extradition

10/4/2012

07/4/2014

 

5

The Socialist Republic of Vietnam and Republic of Indonesia agreement on extradition

27/6/2013

26/4/2015

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Socialist Republic of Vietnam and Kingdom of Cambodia agreement on extradition

23/12/2013

9/10/2014

 

7

The Socialist Republic of Vietnam and Kingdom of Cambodia agreement on extradition

01/10/2014

01/5/2017

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Socialist Republic of Vietnam and Hungary agreement on extradition

16/9/2013

30/6/2017

 

9

The Socialist Republic of Vietnam and the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka agreement on extradition

07/4/2014

01/12/2017

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Socialist Republic of Vietnam and the People’s Republic of China agreement on extradition

07/4/2015

12/12/2019

 

11

The Socialist Republic of Vietnam and Republic of France agreement on extradition

06/9/2016

01/5/2020

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Socialist Republic of Vietnam and Republic of Kazakhstan agreement on extradition

15/6/2017

15/11/2019

 

13

The Socialist Republic of Vietnam and Mongolia agreement on extradition

10/7/2019

Not effective

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Socialist Republic of Vietnam and Republic of Mozambique agreement on extradition

9/12/2019

Not effective

 

 

AGREEMENT ON TRANSFER OF PEOPLE SERVING IMPRISONMENT SENTENCES

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Name

Signing date

Effective date

Notes

1

The Socialist Republic of Vietnam and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland agreement on transfer of people serving imprisonment sentences

12/9/2008

20/9/2009

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Socialist Republic of Vietnam and Australia agreement on transfer of people serving imprisonment sentences

13/10/2009

11/12/2009

 

3

The Socialist Republic of Vietnam and South Korea agreement on transfer of people serving imprisonment sentences

29/5/2009

30/8/2010

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Socialist Republic of Vietnam and Kingdom of Thailand agreement on transfer of people serving imprisonment sentences

03/3/2010

19/7/2010

 

5

The Socialist Republic of Vietnam and Hungary agreement on transfer of people serving imprisonment sentences

16/9/2013

30/6/2017

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Socialist Republic of Vietnam and the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka agreement on transfer of people serving imprisonment sentences

07/4/2014

16/5/2017

 

7

The Socialist Republic of Vietnam and Kingdom of Spain agreement on transfer of people serving imprisonment sentences

01/10/2014

01/5/2017

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Socialist Republic of Vietnam and Russian Federation agreement on transfer of people serving imprisonment sentences

12/11/2013

15/5/2017

 

9

The Socialist Republic of Vietnam and Republic of India agreement on transfer of people serving imprisonment sentences

01/11/2013

01/12/2020

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Socialist Republic of Vietnam and Kingdom of Cambodia agreement on transfer of people serving imprisonment sentences

20/12/2016

01/10/2020

 

11

The Socialist Republic of Vietnam and Czech Republic agreement on transfer of people serving imprisonment sentences

07/6/2017

2/7/2019

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Socialist Republic of Vietnam and Japan agreement on transfer of people serving imprisonment sentences

01/7/2019

19/8/2020

 

13

The Socialist Republic of Vietnam and Mongolia agreement on transfer of people serving imprisonment sentences

16/10/2018

Not effective

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Socialist Republic of Vietnam and Mozambique agreement on transfer of people serving imprisonment sentences

9/12/2019

Not effective

 

15

The Socialist Republic of Vietnam and Lao People's Democratic Republic agreement on transfer of people serving imprisonment sentences

04/01/2020

Not effective

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SCHEDULE 2

LIST OF PARTIES TO CONVENTION ON SERVICE WITHOUT OBJECTIONS TO SERVICE OF DOCUMENTS BY POST PRESCRIBED IN ARTICLE 10 (A) OF THE CONVENTION
(Issued together with Official Dispatch No. 33/TANDTC-HTQT dated March 17, 2021 of the Supreme People’s Court)

 

STATE NAME

 

STATE NAME

1.

Albania

23

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.

Antigua and Barbuda

24

Italy

3.

Armenia

25

Andorra

4.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

26

Kazakhstan

5.

Bahamas

27

Latvia

6.

Barbados

28

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.

Belarus

29

Malawi

8.

Belgium

30

Morocco

9.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

31

Netherlands

10.

Bosnia and Herzegovina

32

Pakistan

11.

Botswana

33

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.

Canada

34

Romania

13.

Colombia

35

Saint Vincent and the Grenadines

14.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

36

Seychelles

15.

Macau

37

Slovenia

16.

Cyprus

38

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17.

Denmark

39

Sweden

18.

Estonia

40

United Kingdom

19.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

41

United States of America

20.

France

42

Ireland

21.

Iceland

43

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

22

Costa Rica

 

 

 

SCHEDULE 3

LIST OF PARTIES TO CONVENTION ON SERVICE WITH OBJECTIONS TO SERVICE OF DOCUMENTS BY POST PRESCRIBED IN ARTICLE 10 (A) OF THE CONVENTION
(Issued together with Official Dispatch No. 33/TANDTC-HTQT dated March 17, 2021 of the Supreme People’s Court)

STATE NAME

STATE NAME

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bulgaria

19

Kuwait

2.

Austria

20

Lithuania

3.

China

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Malta

4.

Czech Republic

22

Mexico

5.

Slovakia

23

Monaco

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Poland

24

Montenegro

7.

Russian Federation

25

Norway

8.

Ukraine

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Moldova

9.

Argentina

27

San Marino

10.

Croatia

28

Serbia

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Egypt

29

Sri Lanka

12.

Germany

30

Switzerland

13

Greece

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Macedonia

14.

India

32

Turkey

15.

Korea

33

Venezuela

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Japan

34

Brazil

17

Nicaragua

34

MarsallIslands

18

Hungary

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 33/TANDTC-HTQT ngày 17/03/2021 về công tác tương trợ tư pháp, tống đạt văn bản tố tụng ra nước ngoài do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.019

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!