Bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ là gì? Gồm những loại nào?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
11/03/2022 14:26 PM

Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ đều giúp phòng ngừa những rủi ro. Vậy pháp luật quy định bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ là gì? Gồm những loại nào?

Bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ là gì? Gồm những loại nào?

Bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ là gì? Gồm những loại nào? (Ảnh minh họa)

1. Bảo hiểm nhân thọ

1.1. Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Theo khoản 12 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 (sửa đổi 2010), bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết.

1.2. Bảo hiểm nhân thọ gồm những loại nào?

Bảo hiểm nhân thọ bao gồm:

- Bảo hiểm trọn đời: Bảo hiểm trọn đời là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó;

- Bảo hiểm sinh kỳ: Bảo hiểm sinh kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm vẫn sống đến thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm;

- Bảo hiểm tử kỳ: Bảo hiểm tử kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết trong một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm;

- Bảo hiểm hỗn hợp: Bảo hiểm hỗn hợp là nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ;

- Bảo hiểm trả tiền định kỳ: Bảo hiểm trả tiền định kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định; sau thời hạn đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm định kỳ cho người thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm;

- Bảo hiểm liên kết đầu tư;

- Bảo hiểm hưu trí: Bảo hiểm hưu trí là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm đạt đến độ tuổi xác định được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

(Khoản 1 Điều 7 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 (sửa đổi 2010))

2. Bảo hiểm phi nhân thọ

2.1. Bảo hiểm phi nhân thọ là gì?

Theo khoản 18 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 (sửa đổi 2010), bảo hiểm phi nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ.

2.2. Bảo hiểm phi nhân thọ gồm những loại nào?

Bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm:

- Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại;

- Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và đường hàng không;

- Bảo hiểm hàng không;

- Bảo hiểm xe cơ giới;

- Bảo hiểm cháy, nổ;

- Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu;

- Bảo hiểm trách nhiệm;

- Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính;

- Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh;

- Bảo hiểm nông nghiệp.

(Khoản 2 Điều 7 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 (sửa đổi 2010))

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,297

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn