Luật Chứng khoán mới nhất và tổng hợp Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Chứng khoán

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
20/11/2023 15:15 PM

Hiện nay, Luật Chứng khoán mới nhất đang áp dụng được ban hành năm nào và có bao nhiêu Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Chứng khoán?

Luật Chứng khoán mới nhất đang áp dụng

Hiện hành, Luật Chứng khoán mới nhất đang áp dụng là Luật Chứng khoán 2019 được thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Luật Chứng khoán 2019 quy định các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ chức thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tổng hợp Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019

Tng hp Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019

Tổng hợp Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019

Loại văn bản

Số hiệu

Trích yếu nội dung

Nghị định

08/2023/NĐ-CP

Sửa đổi và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

65/2022/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

128/2021/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

 153/2020/NĐ-CP

Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

155/2020/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

 156/2020/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

158/2020/NĐ-CP

Quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Thông tư

69/2023/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 57/2021/TT-BTC quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác

57/2021/TT-BTC Quy định về lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác
91/2020/TT-BTC Quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

95/2020/TT-BTC

Hướng dẫn về giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

96/2020/TT-BTC

Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

97/2020/TT-BTC

Hướng dẫn hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

98/2020/TT-BTC

Hướng dẫn về hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

99/2020/TT-BTC

Hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

117/2020/TT-BTC

Quy định về phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

118/2020/TT-BTC

Hướng dẫn nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng

119/2020/TT-BTC

Quy định về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

120/2020/TT-BTC

Quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán

121/TT-BTC

Quy định về hoạt động của công ty chứng khoán

Xem thêm: 104 thủ tục hành chính lĩnh vực chứng khoán mới nhất

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 59,738

Bài viết về

lĩnh vực Chứng khoán

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn