Hướng dẫn thủ tục đăng ký thuế khi sáp nhập địa bàn hành chính

04/02/2020 15:34 PM

Tổng cục Thuế có Công văn 5559/TCT-KK ngày 30/12/2019 về thủ tục đăng ký thuế khi sáp nhập địa bàn hành chính.

Tại Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2019; Nghị quyết 788/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019; Nghị quyết 768/NQ-UBTVQH14 ngày 11/9/2019 về sáp nhập, hợp nhất địa bàn hành chính cấp xã tại một số huyện tại tỉnh Hải Dương.

Tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về trách nhiệm, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế;

Tại khoản 3 và khoản 4 Điều 22 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về đăng ký thuế khi sáp nhập, hợp nhất.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp có sáp nhập, hợp nhất địa bàn hành chính cấp xã cơ quan thuế hướng dẫn UBND xã thực hiện các thủ tục đăng ký thuế như sau:

- Trường hợp các xã cũ hợp nhất để thành lập xã mới trong cùng huyện:

+ Đối với các xã cũ chấm dứt hoạt động: Thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của UBND xã cũ theo quy định.

+ Đối với xã các xã mới thành lập: Thực hiện thủ tục đăng ký thuế theo quy định để được cấp mã số thuế mới.

- Trường hợp các xã sáp nhập vào một xã đang hoạt động trong cùng huyện:

+ Đối với các xã sáp nhập: Thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

+ Đối với các xã đang hoạt động sau sáp nhập: Giữ nguyên mã số thuế của các UBND xã đang hoạt động sau sáp nhập. Trường hợp có thay đổi thông tin đăng ký thuế, UBND xã thực hiện thủ tục thay đổi thông tin theo quy định.

- Trường hợp các xã thuộc huyện A được chuyển sang huyện B:

+ Trường hợp huyện A và huyện B thuộc Chi cục thuế khu vực: UBND xã thực hiện thủ tục thay đổi thông tin không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý theo quy định.

+ Trường hợp huyện A và huyện B thuộc 02 Chi cục thuế khu vực khác nhau: UBND xã thực hiện thủ tục thay đổi thông tin làm thay đổi cơ quan thuế quản lý theo quy định.

Tổng cục Thuế đã cập nhật danh mục xã/phường hợp nhất, sáp nhập và mới thành lập hoặc chuyển đổi sang huyện/TP khác trên hệ thống các ứng dụng theo nội dung nêu tại Công văn 5221/TCT-CNTT ngày 13/12/2019 về việc triển khai hệ thống đáp ứng việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Công văn 5559/TCT-KK được ban hành ngày 30/12/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,124

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn