Chính sách mới >> Tài chính 19/11/2020 15:27 PM

Gỡ vướng việc đăng ký tờ khai hải quan một lần, XNK nhiều lần

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
19/11/2020 15:27 PM

Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7113/TCHQ-GSQL ngày 05/11/2020 về đăng ký tờ khai hải quan một lần, xuất nhập khẩu nhiều lần.

Gỡ vướng việc đăng ký tờ khai hải quan một lần, XNK nhiều lần

Gng vic đăng ký tờ khai hải quan một lần, XNK nhiều lần (nh minh ha)

Qua theo dõi tình hình thực hiện thủ tục hải quan đối với trường hợp đăng ký tờ khai hải quan một lần, xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần theo quy định tại khoản 8 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP và khoản 2 Điều 93 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC, sau đây gọi tắt là Thông tư 38/2015/TT-BTC); trên cơ sở số liệu báo cáo của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, tra cứu thông tin tờ khai hải quan trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Trong thời gian chờ nâng cấp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để hỗ trợ cho việc kê khai, tính thuế và thông quan trong trường hợp đăng ký tờ khai hải quan điện tử một lần để xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần (giao nhận sau):

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc giải quyết thủ tục hải quan, tính thuế và thu thuế theo đúng quy định tại khoản 8 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP; khoản 1 Điều 36, điểm a khoản 4 Điều 42, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 93 Thông tư 38/2015/TT-BTC; dừng thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính.

- Đối với các tờ khai hải quan đã đăng ký trước ngày công văn này nhưng vẫn còn giá trị làm thủ tục hải quan và chưa thực hiện việc xuất khẩu, nhập khẩu hết số lượng ghi trên tờ khai:

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan thực hiện việc khai sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC) theo đúng số lượng hàng hóa đã thực xuất khẩu, nhập khẩu. Các lần xuất khẩu, nhập khẩu sau ngày ban hành công văn này, đề nghị người khai hải quan khai tờ khai hải quan mới.

- Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để sửa đổi, bổ sung quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC đảm bảo phù hợp với công tác quản lý hải quan và quản lý thuế đối với loại hình này.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,644

Bài viết về

lĩnh vực Xuất nhập khẩu

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn