Tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 tại TPHCM

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
16/04/2024 17:31 PM

Cho tôi hỏi, Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 tại TPHCM được quy định như thế nào? - Hải Tú (Thái Bình)

 

Tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 tại TPHCM

Tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 tại TPHCM (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 tại TPHCM

Ngày 15/2/2024, UBND TPHCM đã ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung chính của Chỉ thị UBND đưa ra những nhiệm vụ cho các cơ quan ban ngành để chủ động phòng chống, ứng phó kịp thời và có hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, sự cố tai nạn gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2024.

Cụ thể, yêu cầu chung đối với các cấp, các ngành như sau:

- Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phát huy những ưu điểm, những chương trình, dự án, công việc mang lại hiệu quả thiết thực; đồng thời, làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế, tồn tại để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, thực hiện các biện pháp phòng chống, ứng phó sự cố, thiên tai ngay tại cơ sở, nhất là các địa bàn xung yếu. Thời gian hoàn thành chậm nhất trong tháng 4 năm 2024 và báo cáo kết quả về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng chống thiên tai, Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và các văn bản dưới luật; Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Nghị định 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

- Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Quyết định 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030”;

- Quyết định 342/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai Quốc gia đến năm 2025; Quyết định 1651/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai Quốc gia; Quyết định 535/QĐ-TTg ngày 20/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 367-KH/TU ngày 27/5/2020 của Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư; Chương trình hành động 41-CTrHĐ/TU ngày 07/6/2023 của Thành ủy về thực hiện Kết luận 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045;

- Bên cạnh việc thực hiện Kế hoạch 5570/KH-UBND ngày 11/12/2018 của UBND Thành phố về thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Quyết định 629/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND Thành phố về ban hành Kế hoạch tổng thể Phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030; Quyết định 1337/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch Phòng, chống thiên tai trên địa bàn Thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định 3481/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định 3089/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch 2614/KH-UBND ngày 05/8/2021 của UBND Thành phố về Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo, đề xuất UBND Thành phố để xem xét, giải quyết.

- Tổ chức kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành phù hợp quy định hiện hành để đảm bảo công tác chỉ huy, điều hành ứng phó sự cố, thiên tai.

Xem chi tiết tại Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2024.

Trương Quang Vĩnh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 576

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn