Tổng hợp các Thông tư, Nghị định về việc làm, quản lý lao động ngoài nước hết hiệu lực

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
30/11/2022 15:32 PM

Xin cho tôi hỏi các Thông tư, Nghị định nào về việc làm, quản lý lao động ngoài nước sẽ hết hiệu lực? - Thành Minh (Bình Định)

Tổng hợp các Thông tư, Nghị định về việc làm, quản lý lao động ngoài nước hết hiệu lực

Tổng hợp các Thông tư, Nghị định về việc làm, quản lý lao động ngoài nước hết hiệu lực

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 28/11/2022, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Quyết định 1158/QĐ-LĐTBXH năm 2022 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước.

Theo đó, các Thông tư, Nghị định về việc làm, quản lý lao động ngoài nước sẽ hết hiệu lực như sau:

06 Thông tư về việc làm hết hiệu lực

- Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn một số điều của Nghị định 03/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm.

- Thông tư 07/2015/TT-BLĐTBXH Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 196/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định 52/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

- Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 75/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư 27/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

- Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư 44/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

15 Nghị định, Thông tư và các văn bản quy phạm pháp khác về quản lý lao động ngoài nước hết hiệu lực

- Nghị định 38/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định 126/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Thông tư 21/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH quy định mức trần tiền ký quỹ và thị trường lao động mà doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận ký quỹ với người lao động.

- Thông tư 22/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH quy định mẫu và nội dung của hợp đồng cung ứng lao động và hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Thông tư 35/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quy định việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Thông tư liên bộ 24/TT-LB năm 1994 của liên Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư liên bộ số 12/TT-LB năm 1992 của liên Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với người đi hợp tác lao động đã về nước.

- Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chi tiết một số vấn đề nội dung hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Thông tư liên tịch 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN của Bộ LĐ-TB&XH - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

- Thông tư liên tịch 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 35 Nghị định 95/2010/NĐ-CP của Chính phủ

- Quyết định 144/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

- Quyết định 18/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

- Quyết định 20/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH ban hành chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

- Quyết định 61/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XHvề mức tiền môi giới người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp tại một số thị trường.

Xem chi tiết tại Quyết định 1158/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực từ ngày 28/11/2022.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,413

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn