Cách nhận tiền hỗ trợ thuê nhà trọ cho NLĐ tại Hà Nội

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
05/05/2022 10:09 AM

UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn thành phố. Trong đó, hướng dẫn NLĐ làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm đề nghị nhận hỗ trợ theo hồ sơ, thủ tục như sau:

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ thực hiện theo quy định Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, bao gồm:

- Mẫu đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà - Mẫu số 01 (NLĐ tự chuẩn bị);

- Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà - Mẫu số 02 (Doanh nghiệp tổng hợp).

Tải mẫu hồ sơ đề nghị hỗ trợ TẠI ĐÂY

Cách nhận tiền hỗ trợ thuê nhà trọ cho NLĐ tại Hà Nội

Cách nhận tiền hỗ trợ thuê nhà trọ cho NLĐ tại Hà Nội (Ảnh minh họa)

2. Thủ tục đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

Bước 1: NLĐ có nhu cầu hỗ trợ gửi đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (Mẫu số 01) về cho doanh nghiệp tổng hợp.

NLĐ chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin theo khoản 1 Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

Bước 2: Doanh nghiệp tổng hợp danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 02) và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.

Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp phải tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg trong 02 ngày làm việc.

Bước 3: Doanh nghiệp gửi danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ đã tổng hợp hoàn chỉnh đến cơ quan BHXH nơi doanh nghiệp trích nộp BHXH để xác nhận NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động theo khoản 2, 3 Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

Lưu ý: 

- Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

- Đối với đơn vị thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội thì nhận mẫu xác nhận (Mẫu số 02) có chữ ký số của cơ quan bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử.

Bước 4: Sau khi xác nhận tình trạng tham gia BHXH của NLĐ, doanh nghiệp gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

Bước 5: UBND cấp huyện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho NLĐ:

- Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thực hiện tiếp nhận, giải quyết như sau:

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an, phòng Kinh tế, phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ và trình UBND cấp huyện quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

+ UBND cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trong 02 ngày làm việc tiếp theo: sau khi ban hành Quyết định, UBND cấp huyện giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ.

- Trong 02 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của UBND cấp huyện, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.

- Sau cùng, trong 05 ngày làm việc kể từ ngày chi trả xong cho NLĐ, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán gửi phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Xem chi tiết tại Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 27/4/2022.

>>> Xem thêm: Thành phố Hà Nội: Thủ tục để người lao động làm việc ở doanh nghiệp nhận tiền hỗ trợ thuê nhà 500.000 đồng/tháng như thế nào?

Hà Nội: Thủ tục để người lao động quay trở lại thị trường lao động nhận tiền hỗ trợ thuê nhà 01 triệu đồng/tháng như thế nào?

 

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 48,924

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn