Diện tích sử dụng căn hộ condotel, officetel từ 25m2 trở lên (dự kiến)

19/09/2019 14:23 PM

Bộ Xây dựng đang dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, trong đó đề xuất diện tích sử dụng đối với căn hộ chung cư, căn hộ du lịch (condotel), căn hộ văn phòng (officetel) như sau:

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư

- Căn hộ chung cư: Phải có tối thiểu một phòng ở và một khu vệ sinh. Diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ chung cư không nhỏ hơn 25 m2.

- Căn hộ du lịch (condotel): Diện tích sử dụng của căn hộ du lịch không nhỏ hơn 25 m2.

- Căn hộ văn phòng (officetel): Diện tích sử dụng của căn hộ văn phòng không nhỏ hơn 25 m2, trong đó diện tích của khu vực làm việc tối thiếu 9 m2. Không bố trí bếp trong căn hộ văn phòng.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Ngoài ra, một số yêu cầu về quy hoạch - kiến trúc được đề xuất như sau:

- Việc sử dụng đất của nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải đảm bảo yêu cầu sử dụng đất tiết kiệm, tuân thủ theo quy định của pháp luật đất đai.

- Nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải thiết kế, xây dựng theo quy hoạch được duyệt. Quy hoạch phải được lập căn cứ theo QCXDVN 01:2008/BXD và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Chỉ tiêu dân số: Dân số cho nhà chung cư phải được tính toán thống nhất trong toàn bộ các bước lập hồ sơ thiết kế theo quy định, phải phù hợp với chỉ tiêu dân số đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho dự án đầu tư xây dựng.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,027

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn