Trình độ chuẩn được đào tạo, chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, nhân viên trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
01/06/2024 15:45 PM

Trình độ chuẩn được đào tạo, chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, nhân viên THCS, THPT, trường phổ thông nhiều cấp học là nội dung tại Điều lệ ban hành kèm Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT.

Trình độ chuẩn được đào tạo, chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, nhân viên trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học

Trình độ chuẩn được đào tạo, chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, nhân viên trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (Hình ảnh từ Internet)

1. Giáo viên, nhân viên trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học là những ai?

Theo Điều 26 Điều lệ ban hành kèm Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định về giáo viên, nhân viên trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học như sau:

- Giáo viên làm nhiệm vụ dạy học, giáo dục học sinh trong trường trung học.

- Nhân viên làm công tác hỗ trợ, phục vụ hoạt động dạy học, giáo dục học sinh trong trường trung học.

2. Trình độ chuẩn được đào tạo, chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, nhân viên trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học

Theo Điều 30 Điều lệ ban hành kèm Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định về trình độ chuẩn được đào tạo, chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, nhân viên trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học như sau:

* Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên được quy định như sau:

- Giáo viên trường trung học phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên (hoặc bằng tốt nghiệp đại học sư phạm) hoặc có bằng cử nhân (bằng tốt nghiệp đại học) chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật.

- Giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo được nhà trường, các cơ quan quản lý giáo dục tạo điều kiện để được đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

* Chuẩn nghề nghiệp giáo viên:

Giáo viên trường trung học phải đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên tương ứng với cấp học đang giảng dạy và thực hiện việc đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Nhân viên trường trung học phải đạt trình độ được đào tạo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp với từng vị trí việc làm của nhân viên theo quy định quy định của pháp luật.

3. Hành vi ứng xử, trang phục của giáo viên, nhân viên trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học

Tại Điều 31 Điều lệ ban hành kèm Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định về hành vi ứng xử,  trang phục của giáo viên, nhân viên trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học như sau:

* Giáo viên, nhân viên không được làm những điều sau đây:

- Xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể của học sinh và đồng nghiệp.

- Gian lận trong kiểm tra, thi, tuyển sinh; gian lận trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh; bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén nội dung dạy học, giáo dục.

- Xuyên tạc nội dung dạy học, giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, sai với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam.

- Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền; lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ cho giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật.

- Hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động dạy học, giáo dục.

- Cản trở, gây khó khăn trong việc hỗ trợ, phục vụ công tác dạy học, giáo dục học sinh và các công việc khác.

* Ngôn ngữ, ứng xử của giáo viên, nhân viên phải bảo đảm tính sư phạm, đúng mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh.

* Trang phục của giáo viên, nhân viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước.

* Giáo viên và nhân viên không được vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 521

Bài viết về

Chính sách giáo viên

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn