Dự kiến sửa đổi chế độ giảm định mức tiết dạy cho giáo viên chủ nhiệm

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
22/06/2024 16:45 PM

Chế độ giảm định mức tiết dạy cho giáo viên chủ nhiệm được đề xuất sửa đổi trong Dự thảo Thông tư về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học.

Dự kiến sửa đổi chế độ giảm định mức tiết dạy cho giáo viên chủ nhiệm

Dự kiến sửa đổi chế độ giảm định mức tiết dạy cho giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn (Hình từ Internet)

Dự kiến sửa đổi chế độ giảm định mức tiết dạy cho giáo viên chủ nhiệm

Theo Điều 6 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần. Dự thảo Thông tư Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học (gọi tắt là Dự thảo Thông tư) đang được lấy ý kiến nhằm thay thế cho Thông tư 28/2009/TT-BGDĐTThông tư 15/2017/TT-BGDĐT, trong đó, quy định về chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn dự kiến sẽ thay đổi. Điều 8 Dự thảo Thông tư đề xuất sửa đổi về vấn đề này như sau:

- Giáo viên chủ nhiệm lớp ở các trường phổ thông được giảm 04 tiết/tuần.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường dự bị đại học được giảm 03 tiết/tuần.

- Tổ trưởng chuyên môn hoặc tổ trưởng tổ quản lý học sinh (trong trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú) được giảm 03 tiết/tuần.

- Tổ phó chuyên môn hoặc tổ phó tổ quản lý học sinh (trong trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú) được giảm 01 tiết/tuần.

- Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn (nếu không có viên chức thiết bị, thí nghiệm) được giảm 03 tiết/môn/tuần.

- Giáo viên kiêm trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 03 tiết/tuần; giáo viên kiêm phó trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 01 tiết/tuần.

Chế độ giảm định mức tiết dạy cho giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn áp dụng đối với giáo viên ở các trường phổ thông công lập gồm: trường tiểu học; trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên; trường, lớp dành cho người khuyết tật và trường dự bị đại học.

Chế độ giảm định mức tiết dạy cho giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn hiện hành (theo Điều 8 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT):

Điều 8. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn

1. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần.

2. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán trú được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/tuần.

2a. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần.

3. Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần.

4. Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.

5. Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần.

5a. Tổ phó chuyên môn được giảm 1 tiết/tuần.

5b.Giáo viên kiêm trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần; Giáo viên kiêm phó trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 1 tiết/tuần.

 

Trần Trọng Tín

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,361

Bài viết về

Chính sách giáo viên

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn