Đề xuất giáo viên phổ thông chỉ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ trong 03 tuần

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
22/06/2024 11:00 AM

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thống nhất số tuần học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ của giáo viên phổ thông ở các cấp.

Đề xuất giáo viên phổ thông chỉ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ trong 03 tuần

Đề xuất giáo viên phổ thông chỉ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ trong 03 tuần (Hình từ Internet)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học (sẽ thay thế Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT).

Dự thảo Thông tư

Trong đó, Bộ đang đề xuất giảm số tuần học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ của giáo viên phổ thông (bao gồm các cấp: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông)

Đề xuất giáo viên phổ thông chỉ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ trong 03 tuần

Cụ thể, thời gian làm việc trong năm học của giáo viên phổ thông là 42 tuần, trong đó số tuần này được chia thành như sau:

- 37 tuần dành cho việc giảng dạy các nội dung giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm 35 tuần thực dạy và 02 tuần dự phòng (dành cho việc hoàn thiện các nội dung giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác);

- 03 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ;

- 02 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới và tổng kết năm học.

Theo đề xuất trên, trong năm học, giáo viên phổ thông chỉ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ trong 03 tuần.

Theo quy định hiện hành tại khoản 1, 2 Điều 5 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT) thì thời gian làm việc trong năm học của giáo viên phổ thông có sự khác nhau giữa giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Cụ thể:

- Thời gian làm việc của giáo viên tiểu học trong năm học là 42 tuần, trong đó:

+ 35 tuần dành cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.

+ 05 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

+ 01 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới.

+ 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học.

- Thời gian làm việc của giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông trong năm học là 42 tuần, trong đó:

+ 37 tuần dành cho việc giảng dạy và hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.

+ 03 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

+ 01 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới.

+ 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học.

Như vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất số tuần học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ dành cho giáo viên phổ thông ở các cấp là 03 tuần mà không có sự phân biệt như quy định hiện hành.

Nhiệm vụ của giáo viên làm chủ nhiệm lớp theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT

Ngoài các nhiệm vụ đối với giáo viên quy định tại Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, giáo viên làm chủ nhiệm lớp còn có những nhiệm vụ sau:

- Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và của cả lớp;

- Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các đoàn thể và các tổ chức xã hội khác có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm;

- Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp, danh sách học sinh phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh;

- Tham gia hướng dẫn hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục và rèn luyện học sinh do nhà trường tổ chức;

- Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.

(Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 359

Bài viết về

Chính sách giáo viên

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn