Mức đóng BHYT học sinh sinh viên tại TPHCM năm học 2023-2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
01/11/2023 08:46 AM

Cho tôi hỏi đã có hướng dẫn mức đóng BHYT học sinh sinh viên tại TPHCM năm học 2023-2024 hay chưa? - Ngọc Thời (TPHCM)

Mức đóng BHYT học sinh sinh viên tại TPHCM năm học 2023-2024

Mức đóng BHYT học sinh sinh viên tại TPHCM năm học 2023-2024 (Hình từ Internet)

Sở Giáo dục và Đào tạo và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Hướng dẫn 4103/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 01/8/2023 thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2023-2024 tại các trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Mức đóng BHYT học sinh sinh viên tại TPHCM năm học 2023-2024

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên (HSSV) năm học 2023-2024 tại các trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), trừ những em đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và những HSSV là người nước ngoài không được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

Lưu ý: HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tham gia đóng BHYT tại trường đang theo học, không tham gia BHYT hộ gia đình.

Theo đó, mức đóng BHYT học sinh sinh viên tại TPHCM năm học 2023-2024 bằng 4,5% mức lương cơ sở (x) số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT (Mức lương cơ sở từ 01/07/2023 là 1.800.000 đồng theo quy định tại Nghị định 24/2023/NĐ-CP)

Đơn vị tính: đồng

Phương thức

Tổng mức đóng BHYT

Trong đó

HSSV đóng 70%

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%

3 tháng

243.000

170.100

72.900

6 tháng

486.000

340.200

145.800

9 tháng

729.000

510.300

218.700

12 tháng

972.000

680.400

291.600

Lưu ý:

Đối với trường hợp HSSV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì tham gia BHYT ngay từ đầu năm học.

Khi Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở, tỷ lệ đóng BHYT, người tham gia và Ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT.

Phương thức, thời gian đóng BHYT học sinh sinh viên tại TPHCM năm học 2023-2024

Phương thức, thời gian đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2023-2024 tại các trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- HSSV đăng ký tham gia BHYT và đóng tiền tại trường, cơ sở giáo dục nơi đang theo học theo các phương thức đóng như: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng. Trường hợp tham gia phương thức 3 tháng, 6 tháng khi thẻ sắp hết hạn nhà trường, cơ sở giáo dục đôn đốc HSSV tiếp tục đăng ký tham gia để thẻ có giá trị liên tục đến hết năm tài chính.

- Nhà trường, cơ sở giáo dục có trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT, tổ chức thu tiền đóng BHYT HSSV, chuyển nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) theo đúng quy định.

- Cơ quan BHXH: phát hành và chuyển giao thẻ BHYT (nếu có) kịp thời cho nhà trường để phát cho HSSV ngay khi nhận đủ hồ sơ và số tiền đóng đã chuyển vào tài khoản cơ quan BHXH.

Lưu ý:

- Trường hợp HSSV có thẻ BHYT hết hạn sử dụng rơi vào các tháng còn lại trong năm 2023 hoặc chưa tham gia BHYT trước đó, thì nhà trường có trách nhiệm lập danh sách mua thẻ BHYT cho HSSV những tháng còn lại cho đến 31/12/2023 và thực hiện theo phương thức nêu trên cho cả năm 2024.

- Đối với HSSV thuộc diện hộ gia đình cận nghèo, theo quy định phải tham gia BHYT tại địa phương (Ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%). Nếu chưa tham gia BHYT ở địa phương thì tham gia BHYT HSSV tại trường. Nếu sau đó được cấp thẻ theo đối tượng khác thì sẽ được hoàn trả theo quy định (thoái trả tiền đã đóng từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng).

- HSSV có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác (thân nhân Công an; Quân đội; Ban cơ yếu; Nghèo; Cận nghèo...) nếu hết giá trị sử dụng thẻ BHYT và không tiếp tục tham gia theo nhóm đối tượng khác, thì tiếp tục tham gia theo nhóm HSSV ngay từ tháng tiếp theo tại trường đang theo học đến hết thời hạn chung của nhà trường.

Xem thêm Hướng dẫn 4103/HDLS/BHXH-GDĐT ban hành ngày 01/8/2023.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,319

Bài viết về

Chính sách mới của TPHCM

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn