Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT năm 2023 với NLĐ nước ngoài

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
10/01/2023 09:25 AM

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT năm 2023 với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là bao nhiêu?

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT năm 2023 với NLĐ nước ngoài

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT năm 2023 với NLĐ nước ngoài

Điều kiện người lao động nước ngoài tham gia BHXH bắt buộc

Theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi:

+ Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

+ Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Lưu ý: Người lao động nước ngoài không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 152/2020/NĐ-CP;

- Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT năm 2023 với NLĐ nước ngoài

Căn cứ quy định tại Nghị định 143/2018/NĐ-CPNghị định 58/2020/NĐ-CP, mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT năm 2023 với người lao động nước ngoài như sau:

Đối tượng

Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT năm 2023

BHXH

BHYT

 

 

Tổng cộng

Quỹ hưu trí –     tử tuất

Quỹ ốm đau – thai sản

Quỹ TNLĐ-BNN

Người sử dụng lao động

14%

3%

0,5%

3%

20,5%

Người lao động

8%

-

-

1,5%

 

9,5%

TỔNG

30%

 

- Người lao động đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

- Người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động như sau:

+ 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

+ 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là 0,3%.

+ 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Lưu ý: Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc với NLĐ nước ngoài

Đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.

Hiện nay, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Trường hợp tiền lương tháng đóng BHXH cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở.

(Mức lương cơ sở áp dụng năm 2023 như sau: Từ ngày 01/01 – 30/6/2023 là 1,49 triệu đồng/tháng; Từ ngày 01/7 – 31/12/2023 là 1,8 triệu đồng/tháng).

Như vậy, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc với người lao động nước ngoài không cao hơn 36 triệu đồng/tháng.

Giải quyết hưởng BHXH một lần với NLĐ nước ngoài

Theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP, trong thời hạn 10 ngày tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thời điểm giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực (tùy thuộc điều kiện nào đến trước) mà người lao động không tiếp tục làm việc theo hợp đồng lao động hoặc không được gia hạn giấy phép, người lao động có yêu cầu hưởng BHXH một lần nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động, trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 126,993

Bài viết về

Mức đóng BHXH

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn