Hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện từ ngày 01/8/2022 tại Hà Nội

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
04/08/2022 10:37 AM

“Từ ngày 01/8/2022, người dân Hà Nội được hỗ trợ thêm bao nhiêu tiền đóng BHXH tự nguyện hàng tháng?” - Văn Quang (Hà Nội).

Từ ngày 01/8/2022, Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội có hiệu lực trong cả giai đoạn 2022-2025.

1. Ai được hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện?

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện khi đáp ứng điều kiện:

- Người tham gia BHXH tự nguyện theo quy định tại Điều 2 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH (trừ trường hợp đóng theo phương thức quy định tại Khoản 2 Điều 8 Chương III Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH);

- Đăng ký thường trú tại thành phố Hà Nội;

- Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên;

- Không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Cụ thể, những đối tượng được hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện bao gồm các nhóm sau:

Thứ nhất, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng trước ngày 1/1/2018; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng từ ngày 1/1/2018 trở đi.

Thứ hai, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Thứ ba, người lao động giúp việc gia đình.

Thứ tư, người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương.

Thứ năm, xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Thứ sáu, nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình.

Thứ bảy, người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH (trừ trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm).

Thứ tám, người tham gia khác.

Trong đó, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được xác định theo quy định tại Quyết định 13/2021/QĐ-UBND ngày 5/9/2021, cụ thể:

Điều 2. Chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo và chuẩn hộ có mức sống trung bình của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025

1. Chuẩn hộ nghèo

a) Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

b) Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

2. Chuẩn hộ cận nghèo

a) Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

b) Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện từ ngày 01/8/2022 tại Hà Nội

Hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện từ ngày 01/8/2022 tại Hà Nội (Hình từ internet)

2. Mức hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện từ 01/8/2022

Về mức hỗ trợ, người tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo từng thời kỳ do Thủ tướng quy định.

Cụ thể, các mức hỗ trợ lần lượt như sau:

- Thêm 30% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ nghèo;

- Thêm 25% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ cận nghèo;

- Thêm 10% mức đóng BHXH tự nguyện đối với các đối tượng khác.

Mức hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện này là ngoài mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được quy định tại Nghị định 134/2015/NĐ-CP.

>>Xem thêm: Mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu từ ngày 01/01/2022

3. Kinh phí thực hiện hỗ trợ thêm mức đóng BHXH tự nguyện

Kinh phí thực hiện từ ngân sách cấp quận, huyện, thị xã.

Riêng năm 2022, đối với các huyện, thị xã khó khăn chưa tự cân đối ngân sách, UBND các huyện, thị xã tổng hợp kinh phí hỗ trợ gửi BHXH thành phố Hà Nội tổng hợp, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố bổ sung kinh phí cho các huyện, thị xã triển khai thực hiện chính sách.

>>> Xem thêm: Đóng tiếp BHXH tự nguyện: Hướng dẫn trình tự, cách thức thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia?

Hoàn trả tiền BHXH: Hồ sơ, trình tự, cách thức thực hiện đối với người tham gia BHXH tự nguyện do cá nhân thực hiện?

Người lao động giúp việc gia đình có được tham gia BHXH không? Phương thức đóng và mức đóng BHXH tự nguyện được quy định thế nào?

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,797

Bài viết về

Mức đóng BHXH

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn