Mức đóng BHXH

Mức đóng BHXH

  • Các trường hợp NLĐ được trả thêm tiền vào lương thay vì đóng BHXH 11:30 | 27/07/2022
  • Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHXH cho NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH. Vậy NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH thì người sử dụng lao động có trả tiền thay vì đóng BHXH. Dưới đây là tổng hợp các trường hợp NLĐ được trả tiền thay ...
  • Sẽ đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ làm việc theo hợp đồng trong HTX 09:18 | 25/06/2022
  • Thực hiện BHXH bắt buộc đối với người lao động và thành viên của các tổ chức kinh tế tập thể làm việc theo hợp đồng là nội dung đề cập tại Nghị quyết 20-NQ/TW năm 2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai ...
  • TP.HCM: Nộp hồ sơ điều chỉnh lương đóng BHXH chậm nhất 25/7/2022 16:49 | 23/06/2022
  • NSDLĐ phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương chậm nhất 25/7/2022 là yêu cầu của BHXH TP.HCM tại Công văn 3288/BHXH-QLT hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn