Nghị quyết 114: Giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
29/07/2023 08:45 AM

Sẽ giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu xuống bao nhiêu năm? Hiện nay đóng BHXH bao nhiêu năm mới được hưởng lương hưu? – Khánh Ngọc (Hà Nội)

Giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu

Giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu (Hình từ internet)

Nghị quyết 114: Giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu

Ngày 28/7/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 114/NQ-CP phiên họp Chính phủ về dự án Luật BHXH (sửa đổi).

Theo đó, Chính phủ thống nhất hoàn thiện nội dung dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) theo hướng giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm; giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi; mở rộng nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc...

Như vậy, với đề xuất này thì nhiều trường hợp người lao động đóng BHXH tối thiểu 15 năm cũng sẽ có cơ hội được hưởng chế độ hưu trí nếu đáp ứng đủ điều kiện luật định.

Dự kiến với thời gian đóng tối thiểu như vậy thì mức hưởng lương hưu sẽ thấp.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, lao động nam nghỉ hưu từ ngày 01/01/2022 trở đi, có mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH trong 20 năm đóng BHXH.

Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam, mức tối đa bằng 75%.

Lao động nam cần 35 năm đóng BHXH để hưởng lương hưu tối đa.

Còn đối với lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021 trở đi, thì mức lương hưu được tính tương ứng với số năm đóng BHXH.

Lương hưu hằng tháng của lao động nữ được tính bằng 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH.

Sau đó, cứ mỗi năm tính thêm 2%, tối đa bằng 75%.

Lao động nữ cần 30 năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu tối đa.

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp theo quy định, không bao gồm các chế độ phúc lợi (tiền thưởng sáng kiến, ăn giữa ca, hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại…)

Ngoài ra, tại Nghị quyết 114/NQ-CP, Chính phủ cũng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện nội dung dự thảo Luật theo hướng:

- Thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng về bảo hiểm xã hội; tiếp tục tổng kết quy định pháp luật liên quan và tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn, đánh giá đầy đủ cơ sở lý luận và căn cứ để xác định các vấn đề cần kế thừa, các vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện hoặc các vấn đề cần bãi bỏ; tổ chức lấy ý kiến các đối tượng tác động, tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, tham khảo kinh nghiệm quốc tế; thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với hoạt động kiểm tra, giám sát; đa dạng hóa nguồn lực để huy động tổ chức thực hiện luật…

- Vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần khá phức tạp, có ảnh hưởng lớn tới đời sống kinh tế, xã hội nên có thể đưa ra 02 phương án để xin ý kiến Quốc hội, trong đó cần thể hiện quan điểm, căn cứ để lựa chọn phương án cụ thể và nghiên cứu quy định các biện pháp thiết thực hỗ trợ, khuyến khích người lao động tự nguyện bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu thay vì nhận BHXH một lần.

- Về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội cần tổng hợp hai phương án để xin ý kiến Quốc hội, trong đó thể hiện rõ về phương án được lựa chọn, xác định tổng mức chi phí quản lý Bảo hiểm xã hội cụ thể của mỗi phương án trên cơ sở đánh giá đầy đủ cơ sở lý luận, thực tiễn trong nước và thông lệ quốc tế.

- Thống nhất về việc cần có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để bổ sung thêm chính sách, tăng thêm quyền lợi, tăng tính hấp dẫn, thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội nhằm bảo đảm an sinh xã hội lâu dài cho người dân, thể hiện chủ trương không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, hướng tới đạt mục tiêu của Nghị quyết 28-NQ/TW năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Nghị quyết 114/NQ-CP được ban hành ngày 28/7/2023.

Xem thêm:

>> Đề xuất không tăng tuổi hưởng lương hưu với NLĐ đóng BHXH tự nguyện

>> Hướng dẫn tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT online

>> Bộ LĐTB&XH đề xuất 2 phương án nhận BHXH một lần

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 19,444

Bài viết về

Bảo hiểm xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn