Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 04/2012/TT-BNNPTNT đưa sản phẩm có chứa cypermethrin, deltamethrin ra khỏi danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản; thuốc thú y thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 04/2012/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 16/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/2012/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC ĐƯA CÁC SẢN PHẨM CÓ CHỨA CYPERMETHRIN, DELTAMETHRIN RA KHỎI DANH MỤC SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN; THUỐC THÚ Y THUỶ SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y,

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản; thuốc thú y thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh sách các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản; thuốc thú y thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm 28 sản phẩm.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản, Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản; thuốc thú y thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ Khoa học công nghệ;
- Bộ Công Thương;
- Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Công báo Chính phủ,Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

DANH SÁCH

CÁC SẢN PHẨM CÓ CHỨA CYPERMETHRIN, DELTAMETHRIN ĐƯA RA KHỎI Danh mỤc SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG nuôi trỒNG THỦY SẢN; THUỐC THÚ Y THỦY SẢN ĐưỢc phÉp lưu hÀnh tẠi ViỆt Nam

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT–BNNPTNT Ngày 16/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

I. Các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin tại Phần A, Phụ lục II, Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTS ngày 31/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản: 3 sản phẩm.

Số TT trong Danh mục

Tên sản phẩm

Thành phần

Công dụng

Công ty TNHH SX&TM Tô Ba

ĐC: 63 Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

49

ST.GAXA

Cypermethrin

Diệt các loài vật chủ trung gian mang mần bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả tôm 15 ngày.Trong ao nuôi tôm không sử dụng sản phẩm này

Công ty TNHH SX&TM dinh dưỡng thú y Nam Long

ĐC: 27/27 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP. HCM

63

TOPCIDE LIQ

Cypermethrin, dung môi Isopropyl alcohol vừa đủ

Diệt các loài vật chủ trung gian mang mần bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả tôm 15 ngày. Trong ao nuôi tôm không sử dụng sản phẩm này

Công ty TNHH Công nghệ sinh học BECKA

2/181 Tân Lập, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

278

BK-CIDE

Cypermethrin

Diệt các loài vật chủ trung gian mang mần bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả tôm 15 ngày. Trong ao nuôi tôm không sử dụng sản phẩm này

II. Các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin tại Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BNN ngày 18/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 4 sản phẩm.

Số TT trong Danh mục

Tên sản phẩm

Thành phần

Công dụng

Công ty Cổ phần Dược và vật tư thú y HANVET

ĐC: 88 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

1

HAN -CYRIN

Cypermethrin

Diệt động vật giáp xác là vật chủ trung gian mang mầm bệnh trong nước như: cua, còng, tôm tạp, tép.

Công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng

ĐC: KCN Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên

207

TD. Cyper

Cypermethrin

Diệt các lòai vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua còng

Công ty TNHH Quốc Minh

Số 20/3 Tam Bình, Khu phố 8, P Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

324

DIỆT GIÁP XÁC

Cypermethrin

Diệt các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như: cua, còng, tép, tôm tạp

Công ty CP Sản xuất kinh doanh vật tư và thuốc thú y VEMEDIM

ĐC: số 07 đường 30/4 quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

517

Anti-Parasite

Cypermethrin

Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày

III. Các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin tại Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BNN ngày 06/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 2 sản phẩm

Số TT trong Danh mục

Tên sản phẩm

Thành phần

Công dụng

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trúc Anh

ĐC: Công Điền, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu

25

TA- Abolish

Cypermethrin

Diệt các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng- dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày. Trong ao đang nuôi tôm không sử dụng sản phẩm này.

Công ty TNHH Thức Ăn và Thuốc Thú Y- Thuỷ Sản Phiên Tân

ĐC: 183/1 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.

65

Peta- DX 100

Cypermethrin

Diệt các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như: cua, còng, tép, tôm tạp.

IV. Các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin tại Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 57/2009/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 2 sản phẩm

1. Sản phẩm sản xuất trong nước

Số TT trong Danh mục

Tên sản phẩm

Thành phần

Hàm lượng

Công dụng

Công ty TNHH công nghệ sinh học Khánh Toàn

ĐC: 280/129/19 ấp 2, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh

ĐT: 08.62518451

49

Killin

Cypermethrin

150g/l

Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày

Dung môi (Isopropyl alcohol) vừa đủ.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sản phẩm nhập khẩu

Số TT trong Danh mục

Tên sản phẩm

Thành phần

Công dụng

Nhà sản xuất

Công ty cổ phần công nghệ tiêu chuẩn sinh học Vĩnh Thịnh

Lô 23 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

ĐT: 083.7542464

9

Biomethrin

Deltamethrin

Diệt ngoại ký sinh trùng trong nước ao nuôi gây bệnh cho cá như rận, cá, ve.

BioSadt India Limited, Ấn Độ

V. Các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin tại Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 71/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 4 sản phẩm

Số TT trong Danh mục

Tên sản phẩm

Thành phần

Hàm lượng

Công dụng

Công ty TNHH SX & TM Long Hùng

125/3 Dương Văn Dương, P. Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. HCM

Điện thoại: 0854446232; Fax: 0854446233

6

MAX CIDE

Cypermethrin

150g

Diệt các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng

Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày. Trong ao đang nuôi tôm không sử dụng sản phẩm này

Dung môi Isopropyl alcohol

vừa đủ 1000ml

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 3, Toà nhà CentrePoint, Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, TP. HCM.

Số điện thoại : 0838450828 Số Fax : 0839979204

56

Deguvon

Deltamethrin

25g

Diệt các loài giáp xác (tép, tôm tạp, cua, còng,…) là vật chủ trung gian mang virus gây bệnh đốm trắng, đầu vàng … trong ao nuôi tôm.

Tá dược bổ sung vừa đủ

1kg

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lân Long

ĐC: 304/36/17/1D Tân Kỳ, Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp HCM

60

K- CRAP VIP

Cypermethrin

10%

Diệt các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như: cua, còng, tép, tôm tạp

Công ty TNHH Thuỷ sản Cửu Long T.L

Địa chỉ: 323B Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP,HCM 

Điện thoại: (08) 3839 3984, Fax: (08) 3824 9002 - 6254 5422

89

GOLDEN WHITE

Cypermethrin

10,81 %

Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như: tép, tôm tạp, cua, còng… dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày. Trong ao đang nuôi không sử dụng sản phẩm này

Chất đệm (dung môi) vừa đủ

100%

 

 

 

 

 

 

VI. Các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin tại Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 9 sản phẩm

1. Sản phẩm sản xuất trong nước

Số TT trong Danh mục

Tên sản phẩm

Thành phần

Hàm lượng

Công dụng

Công ty TNHH TM & SX Việt Viễn (Vivco)

ĐC:14G Phan Văn Trị, P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM

ĐT: 08. 38943854 Fax: 08. 389438555

29

CYMEX 175

Cypermethrin

175g/l

Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày

Dung môi (Isopropyl alcohol) vừa đủ.

1lít

44

CYMEX - CHLOR

Cypermethrin

100g

Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày

Tá dược vừa đủ

1 lít

Công ty TNHH TM SX Thú y Thủy sản Việt Tân

ĐC: 94/1035A1Dương Quảng Hàm, P.17,Gò Vấp, Tp. HCM

ĐT: (08) 39842240 Fax: (08) 39842230

50

CYPER

Cypermethrin

100g/ lít

Diệt các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày.

Trong ao đang nuôi tôm không sử dụng sản phẩm này.

Dung môi vừa đủ

1000ml

Công ty TNHH thuốc thú y Quốc tế Đông Nghi (INVET)

ĐC: 11 Nguyễn Văn Giai, P. Đakao, Q1, Tp.HCM

ĐT: 08. 22405061– 22405062 Fax : 08.39846897

64

PYMEX 175

Cypermethrin

175g/l

Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày

Dung môi (Isopropyl alcohol) vừa đủ

1 lít

76

INVEX - CHLOR

 

Cypermethrin

 

100g

 

Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày

Tá dược vừa đủ

1 lít

Công ty TNHH Phú Đăng Quân

ĐC: 18/181A Trấn Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP,HCM

ĐT: (08) 3843 5072 Fax: (08) 3824 9002.

132

TNT

Cypermethrin

10,8 %

Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như: tép, tôm tạp, cua, còng… dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày. Trong ao đang nuôi không sử dụng sản phẩm này.

Chất đệm (dung môi) vừa đủ

100%

Công ty TNHH Sản xuất TM – DV Hoàng Hạc

ĐC: 109/18 Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

ĐT: (08) 3932 7919 Fax: (08) 3824 9002

146

GOLD UP

Cypermethrin

10,2 %

Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như: tép, tôm tạp, cua, còng… dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày. Trong ao đang nuôi không sử dụng sản phẩm này.

Chất đệm (dung môi) vừa đủ

Chất đệm (dung môi) vừa đủ

Công ty TNHH Sản xuất TM và DV Bạch Hạc

ĐC: Số 65 Đường 14, Khu phố 2, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TPHCM

ĐT: (08) 3896 6973 Fax: (08) 3824 9002.

160

SUPER KILL

Cypermethrin

10,5 %

Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như: tép, tôm tạp, cua, còng… dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày. Trong ao đang nuôi không sử dụng sản phẩm này.

Chất đệm (dung môi) vừa đủ

100%

2. Sản phẩm nhập khẩu

Số TT trong Danh mục

Tên sản phẩm

Thành phần

Công dụng

Nhà sản xuất

Công ty cổ phần công nghệ tiêu chuẩn sinh học Vĩnh Thịnh

ĐC: Lô 23 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

ĐT: 083.7542464

2

Biomethrin

Deltamethrin

Diệt ngoại ký sinh trùng trong nước ao nuôi gây bệnh cho cá như rận, cá, ve.

Biostadt India Limited, Ấn Độ

VII. Các sản phẩm tại Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 69/2010/TT-BNNPTNT ngày 6/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 4 sản phẩm

1. Sản phẩm sản xuất trong nước

Số TT trong Danh mục

Tên sản phẩm

Thành phần

Công dụng

Số đăng ký

TP Hồ Chí Minh

10. Công ty TNHH Công nghệ sinh học B.E.C.K.A

13

BK-Start

Cypermethrin

Diệt các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng-Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày. Không sử dụng sản phẩm trong ao đang nuôi tôm

HCM.TS14-13

TP. Hồ Chí Minh

14. Công ty TNHH NOBEN

15

NOBEN-DT

Cypermethrin

Diệt các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng-Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày. Trong ao đang nuôi tôm không sử dụng sản phẩm này

HCM.TS19-16

 TP. Hồ Chí Minh

17. Công ty TNHH SX&TM TÔ BA

15

ST-BEGIN

Cypermethrin

Diệt các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng-Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày. Trong ao đang nuôi tôm không sử dụng sản phẩm này

HCM.TS23-15

2. Sản phẩm nhập khẩu

Số TT trong Danh mục

Tên sản phẩm

Thành phần

Công dụng

Số đăng ký

Thái Lan

4. SUTHIN PRODUCTS FARM (S.P.F) CO., LTD

Công ty TNHH TM nuôi trồng thủy sản Hương Giang

2

DECRUS

Cypermethrine

Diệt các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng.

THA.TS4-2

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 04/2012/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2012 đưa sản phẩm có chứa cypermethrin, deltamethrin ra khỏi danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản; thuốc thú y thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.930

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.23.219.12