Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 57/2009/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 57/2009/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 08/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 57/2009/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2009

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM”

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005 NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này "Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam" (phụ lục kèm theo) bao gồm 89 sản phẩm sản xuất trong nước và 13 sản phẩm nhập khẩu.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3.  Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nuôi trồng thuỷ sản, Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ
;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ Khoa học công nghệ;
- Bộ Công Thương;
- Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Công báo Chính phủ,Website Chính phủ;
- Lưu: VT,
NTTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC BỔ SUNG SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 57/2009/TT – BNNPTNT ngày 8 / 9 /2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

I. SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

TT

Tên Sản phẩm

Thành Phần

Hàm lượng

Công Dụng

Công Ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Thú Y, Biên Giang, Thành phố Hà Đông, Hà Nội. ĐT: 04.33 718654

1

TP- 05- Super

Lactobacillus acidophilus

9 x 108 CFU/g

Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá.Giảm khí NH3 trong môi trường nước ao nuôi.

Lactobacillus prorogenes

9 x 108 CFU/g

Bacillus Subtilis

9 x 108 CFU/g

Nitrobacter spp.

9 x 108 CFU/g

Nitrosomonas spp.

9 x 108 CFU/g

Saccharomy cescerevisiea

9 x 108 CFU/g

Protease, Amylase, cellulosa, Lipase.

 

Công ty Liên Doanh TNHH ANOVA, 36 Đại lộ Độc lập, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương. ĐT : 0650.3782770

2

Sea Weed

Copper as Elemental (CuSO4.5H2O) 

5%

Diệt tảo trong nước ao nuôi trồng thuỷ sản.

Nước cất 

95%

3

Novalan

Trifluoro 2,6-dinitro-N,N dipropyl -2-toluidine (Trifluralin)

48%

 Diệt nấm Lagenidium sp. và một số nguyên sinh động vật trong bể nuôi (Lưu ý: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống)

Nước cất

vừa đủ 100%

4

ZeoBac

Saccharomyces cerevisiae

3 x 109CFU/g

Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá. Hấp thụ ion NH4 (NH3) trong môi trường nước ngọt. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi.

Bacillus subtilis

3 x 109 CFU/g

Aspergillus oryzae Lactobacillus

3 x 109 CFU/g

Amylase, Protease, Pectinase, Glucanase, Cellulase

3 x 109 CFU/g

SiO2, Al2O3, Cao, Na2O, MgO, Fe2O3, K2O,

 

5

ZeoFish

Bacillus subtilis

1,5 x 109CFU/g

Làm sạch nước ao, xử lý chất cặn bã, chất thải và những chất lắng tụ lơ lửng

 SiO

67,08 %,

Al2O

11,32 %,

tá dược (bột đá)

vừa đủ 1kg

Công ty Liên doanh Bio- Pharmachemie, 2/3 Tăng Nhơn Phú, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.7313489.

6

Bio-Green Cut

Cu (CuSO4

40g

Diệt tảo trong nước ao nuôi trồng thuỷ sản.

Tá dược (nước)

vừa đủ 1lít

7

Bio- BKC For Fish

Dimethyl-n-Alkylbenzylammonium Chloride

80%

 Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi.

Tá dược (nước)

20%

8

BIO- ZEOGREEN

Saccharomyces cereviae

1,5 x 109 CFU/g

Cải thiện chất lượng nước, ổn định hàm lượng oxy hoà tan trong ao nuôi. Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa ở nền đáy và nguồn nước ao nuôi. Hấp thụ các loại khí độc và ổn định màu nước trong quá trình nuôi.

Lactobacillus acidophillus

1,5 x 109 CFU/g

Bacillus subtilis

1,5 x 109 CFU/g

Aspergillus oryzae

1,5 x 109 CFU/g

SiO2, Al2O3, CaO, Na2O, MgO, Fe2O3, K2O, Zeolit

vừa đủ 1kg

Công ty cổ phần vi sinh Ứng Dụng, P111-D6, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội. ĐT : 04.5736159.

9

EMUNIV.S

Bacillus subtilis

4,5 x 1010 CFU/g

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá.

Lactobacillus acidophilus

3,2 x 1010 CFU/g

Lactobacillus plantarum

7,6 x 1010 CFU/g

Saccharomyces boulardi

2,8 x 1010 CFU/g

Công ty TNHH Giải Pháp chăn Nuôi Xanh, 18/6A ấp Mới 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.62531237.

10

Yucca Winner

Yucca Schidigera

750g

Hấp thụ khí độc NH3 có trong ao nuôi, cải thiện môi trường nước.

Nước cất

vừa đủ 1000ml

11

Yucca Oxy

Yucca Schidigera

300g

Cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi, Giảm khí độc NH3, H2S có trong ao nuôi, Phân huỷ các chất thải, thức ăn thừa, cải thiện môi trường nước.

Bacillus subtilis

5 x 10 CFU/g

Saccharomyces cerevisiae

5 x 10 CFU/g

Tá dược

1000g

12

Tidy Pro

Bacillus licheniformis

3 x 10 CFU/g

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải, thức ăn thừa tích tụ ở đáy ao. Giảm khí NH3, H2S có trong nước ao nuôi;

Nitrobacter sp.

3 x 10 CFU/g

Nitrosomonas sp.

3 x 10 CFU/g

Tá dược (Dextrose)

1000g

13

Quillaja Yucca 50/50 Aquatic

Yucca Schidigera

50%

Hấp thụ khí độc NH3 có trong ao nuôi, cải thiện môi trường nước.

Nước cất

1000ml

14

Isodine A

Alkyl aryl polyoxyethylene iodine

10%

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi.

Nước cất

1000ml

15

Biosure

Lactobacillus acidophilus

5 x 10 CFU/g

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá có trong nước ao nuôi thủy sản.

Bacillus subtilis

5 x 10 CFU/g

Saccharomyces cerevisiae

5 x 10 CFU/g

Amylase, Protease, Cellulase, dextrose.

 

16

Biocide Aquatic

Poly vinyl pyrolidone Iodine

20%

Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại trong nước.

Nước cất

1000ml

17

Ajikon

Sodium dichloroisocyanurate

1000g

Sát trùng, diệt khuẩn nguồn nước trong nuôi trồng thuỷ sản.

18

Aqua Zoo

Trifluralin

48%

Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

Dung môi (Isopropyl alcohol)

 

19

YuccaZeo Plus

Yucca Schidigera

2%

Giảm khí NH3; Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản; Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi

Saccharomyces cerevisiae

5x 109CFU/g

SiO2

71%

CaO

2,51%

Al2O3

11,02%

Fe2O3

1,61%

MgO

1,01%

K2O

2,28%

20

Hyper Clean

Glutaraldehyde

20%,

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên inh động vật trong nước ao nuôi.

Alkyldimethyl benzyl ammonium chloride

24%.

21

Green BCK80

Alkyl Dimethyl BenzylAmmonium Chloride

80%,

Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyênsinh động vật gây hại trong nước; Điều chỉnh mật độ tảo trong ao.

Dung môi nước vừa đủ.

1000ml

22

Aqua Protectol

1,5-Pentanedial

500g

Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại, xử lý ôi trường nước ao nuôi.

dung môi vừa đủ

1000ml

23

Dream

Lactobacillus acidophilus

5 x 109 CFU/g

Phân huỷ các chất hữu cơ lơ lửng, phân tôm và xác tảo trong ao nuôi. Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi.

Bacillus subtilis

5 x 109 CFU/g

Saccharomyces cerevisiae

5 x 109 CFU/g

Amylase, Protease, Cellulase,

 

Dextrose vừa đủ

1kg

24

Bio 100 Treatment

Bacillus licheniformis

3 x 1010 CFU/g

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải và thức ăn dư thừa của tôm cá, hấp thu khí NH3, làm sạch đáy ao.

Nitrosomonas sp.

3 x 1010 CFU/g

Nitrobacter sp.

3 x 1010 CFU/g

Dextrose vừa đủ

1kg

25

Clean Forte

Bacillus megaterium

108 CFU/g

Phân hủy các chất thải hữu cơ từ thức ăn dư thừa, phân tôm cá và rong tảo chết ; Giảm COD, BOD và các chất độc hại cho tôm cá như NH3, NO3, H2S.

B. mesentericus

108 CFU/g

B.licheniformic

108 CFU/g

Nitrosomonas sp.

108 CFU/g

Nitrobaster sp.

108 CFU/g

Dextrose vừa đủ

1kg

26

EDTA One

EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetic acid):

20%

Xử lý phèn sắt, kim loại nặng, lắng tụ bùn và chất lơ lửng trong nước.

Dextrose vừa đủ

100%

27

Decox

CuSO4.nH2O

80%

Diệt tảo trong nước ao nuôi.

Nước cất vừa đủ

100%

Công ty TNHH Công nghệ sinh học BECKA; 2/181 ấp Tân Lập, Tân Thới Nhì, HócMôn, Tp Hồ Chí Minh; ĐT : 08.5895015

28

BK-BOT

Niclosamide

50%

Diệt triệt để các loại ốc trong ao nuôi tôm. Tiêu diệt nhanh và hiệu quả, tiện lợi khi sử dụng, an toàn với môi trường.

Tá dược (bột talc) vừa đủ

1kg

Công ty TNHH sản xuất thương mại TOBA; 63 Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; ĐT: 08.8942497.

29

ST.COM

Niclosamide

50%

Diệt triệt để các loại ốc trong ao nuôi thuỷ sản (chỉ sử dụng trong quá trình cải tạo).

Tá dược (bột talc) vừa đủ

1kg

Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam- Xưởng Công nghệ Sinh học; Khu công nghiệp Bàu Xéo- xã Sông Trầu- huyện Trảng Bom- tỉnh Đồng Nai. ĐT : 0613.921502

30

Cal Mag

CaSO4

65%

Lắng tụ chất hữu cơ lơ lửng, ổn định pH, tăng khoáng chất cần thiết để tôm lột xác và tạo vỏ mới, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm.

MgSO4

3%

31

Hardness

CaSO4

70%

Có tác dụng lắng các vật chất lơ lửng, giảm và ổn định pH khi môi trường có độ kiềm cao, Tăng độ cứng kích thích tôm lột vỏ

32

Soda Mix

CaSO4

50%

Bổ sung khoáng chất, ổn định pH trong nước ao nuôi, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá.

MgSO4

10%

33

pH Test kit

Methyl red, Bromothymol blue, indicator 1-naptholphthalein, Phenolphthalein indicator, Ethanol.

 

pH Test kit là bộ kit dùng kiểm tra pH của nước theo phương pháp so màu.

34

Aqua Base

Sufuric Acid, Phenolphthalein indicator, Ethanol, Methyl red, Bromocresol green, indicator.

 

Aqua Base dùng kiểm tra độ kiềm của nước bằng phương pháp chuẩn độ.

35

Aqua AM

Phenol (Crystal grad), Ethanol, Sodium Nitropusside, Hydrochloric Acid, Sodium hypochloride, Tri sodium citrate, Sodium hydroxide, pellets.PA..

 

Aqua Amon kiểm tra nồng độ Ammonia của nước bằng phương pháp so màu.

36

Aqua D.O

Magnesium sulphate, Sodium hydroxide, pellets.PA., Sodium Iodide, Sodium azide for syn, Sulfuric Acid, Starch, Sodium thiosulphate pentahydrate.

 

Aqua D.O dùng kiểm tra hàm lượng Oxy hoà tan trong nước.

37

Aqua Nite

Sulfanilamide, PA, Hydrochloric Acid, N-1-Nephthyl-Ethylene, Diaminedlhydrochloride.

 

Aqua Nite dùng kiểm tra hàm lượng nitrite trong nước bằng phương pháp so màu.

38

Chlorine test

O- tolidine.

 

Chlorine test dùng kiểm tra nồng độ chlorine trong nước.

39

Aqua CalMag

Sodium hydroxide, pellets.PA., Eriochrome Black R, Sodium Chloride, Ammonium Chloride, Ethylene diaminettaacetic Di-Sodium salt dehydrate, Ammonium hydroxide, Magnesium sulphate, Eriochrome black T, Ethanol, Hydroxylamine hydrochloride

 

Aqua CalMag dùng kiểm tra hàm lượng Canxi và Magiê trong nước.

40

C.P Bio Plus

Bacillus subtilis

109CFU/g

Phân huỷ xác thực vật, động vật, thức ăn dư thừa và các chất hữu cơ trong môi trường nước.

Bacillus licheniformis

109CFU/g

Bacillus megaterium

109CFU/g

41

C.P. Zymetin

Bacillus subtilis

109CFU/g

Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá.

Lactobacillus acidophilus

1010CFU/g

Saccharomyces cerevisiae

1010CFU/g

Aspergillus oryzae

108CFU/g

Chất mang (đường, tinh bột)

đủ 1kg.

Công ty TNHH Long Hiệp, Lô B1, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hoà, ĐT: 058.3743345

42

BKC-LH

Benzalkonium chloride

80%

Tiêu diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi, bể ương.

43

Iody 95

Iodine

80%

Sát trùng nguồn nước trong nuôi trồng thuỷ sản.

Bromine

20%

44

C.Zyme

Lactobacillus acidophilus

5 x 108CFU/g

Phân huỷ các chất hữu cơ lơ lửng, phân tôm chất cặn bã dưới đáy ao nuôi và xác tảo trong ao nuôi. Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi.

Bacillus subtilis

5 x 108CFU/g

Bacillus licheniformis

5 x 108CFU/g

Nitrosomonas sp, Protease, Amylase

 

45

M.Zyme

Lactobacillus acidophilus

5 x108CFU/g

Phân huỷ các chất hữu cơ lơ lửng, phân tôm chất cặn bã dưới đáy ao nuôi và xác tảo trong ao nuôi. Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi.

Bacillus subtilis

5 x108CFU/g

Bacillus licheniformis

5 x108CFU/g

Nitrosomonas sp

5 x108CFU/g

46

Keto

Acid amin (Lysine, Methionine)

> 20%

Cung cấp khoáng và acid amin, và khoáng chất, tạo điều kiện cho hệ sinh vật phù du phát triển giúp ao nuôi nuôi đầy đủ dinh dưỡng.

Hàm lượng khoáng vi lượng (ZnO, CuSO4, FeSO4, MnO)

> 10%

Công ty TNHH công nghệ sinh học Khánh Toàn, 280/129/19 ấp 2, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.62518451.

47

Kato-MaxTM

Sodium thiosulphate

30%

Làm nắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng.

 EDTA

10%.

48

Kato-99

Trifluralin

100%

Loại trừ nấm Lagenidium và một số nguyên sinh động vật trong bể nuôi.

49

Killin

Cypermethrin

150g/l

Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày

 

Dung môi (Isopropyl alcohol) vừa đủ.

 

50

Bio-Kato

Bacillus licheniformis

7 x 108CFU/g

Phân huỷ các chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước. Cung cấp nhiều loại vi sinh vật có lợi, nhiều loại men hữu ích cho môi trường.

Lactobacillus plantaru

7 x 108CFU/g

Bacillus mensentericus

8 x 108CFU/g

Nitrosomonas

1,4 x 108CFU/g

Nitrobacter

1,2 x 108CFU/g

Phụ gia vừa đủ

1kg

51

Bio-Aqua

Bacillus subtilis

10 x 108CFU/g

Phân huỷ các chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước. Cung cấp nhiều loại vi sinh vật có lợi, nhiều loại men hữu ích cho môi trường.

Bacillus licheniformis

9 x 108CFU/g

Bacillus mensentericus

8 x 108 CFU/g

Nitrosomonas

1,4 x 108 CFU/g

Nitrobacter

1,2 x 108 CFU/g

Phụ gia vừa đủ

1kg

52

Yucca-Fresh

Yucca schidigera

8 %

Cải thiện chất lượng nước ao, nhất là những ao tù nước đọng; hấp thụ các loại khí độc trong ao nuôi như NH3, giúp cho môi trường ao nuôi luôn trong sạch.

Tá dược vừa đủ

1000ml

53

Yucca- Effect

Yucca schidigera

3%

Cải thiện chất lượng nước ao, nhất là những ao tù nước đọng; hấp thụ các loại khí độc trong ao nuôi như NH3, giúp cho môi trường ao nuôi luôn trong sạch

Tá dược vừa đủ

1000ml

Công ty TNHH Sinh học Mai Việt, 649/28/25 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.5126107.

54

BIOnAQUA1-MV

Bacillus subtilis

109CFU/g

Phân hủy thức ăn dư thừa, chất thải và cặn bã hữu cơ, chất thải của tôm cá; làm giảm khí Amoniac trong ao nuôi tôm cá..

Bacillus amyloliquefaciens

109CFU/g

Bacillus licheniformis

109CFU/g

Bacillus pumilus

109CFU/g

Bacillus megaterium

109CFU/g

Nitrobacter sp.

108CFU/g

Nitrosomonas sp.

108CFU/g

Công ty TNHH thương mại và dinh dưỡng thú y Nam Long, 27/27 Quốc lộ 13, phường hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.7271405.

55

Cozyme - S

Bacillus subtilis

9 x 109 CFU/g

Giúp phân hủy chất thải, mùn bã hữu cơ đáy ao, làm giảm các chất dư thừa tích tụ đáy ao, giảm phát sinh khí độc, mùi hôi đáy ao..

Saccharomyces cerevisiae

5 x 109 CFU/g

Cellulase, Protease, Amylase, Lipase

 

56

Cetrimide

Alkyl trimethyl amino bromide

350g/l

Có tính sát trùng mạnh, diệt virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng trong nguồn nước, giảm mùi hôi của bùn ao và độ nhớt của ao nuôi tôm cá

Tetradecyl trimethyl amino bromide

80%

Dodecyl trimethyl amino bromide

20%

57

Amer NL

Bacillus subtilis

1,5 x 109CFU/g

Thúc đẩy nhanh sự phát triển của tảo, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, cá.

Bacilluslicheniformis

1,5 x 109CFU/g

Bacillus polymyxa

1,5 x 109CFU/g

Lactobacillus acidophilus

1 x 107CFU/g

58

Anti-stress-L

Amylase, Protease, Sodium Citrate, Dipotassium phosphate, Citric acid,.

 

Chống stress, tạo sự ổn định pH, cải thiện môi trường nước ao nuôi.

59

LTAB

Lauryl trimethyl ammonium bromide

70%

Sát trùng nước, giảm mật độ tảo, giảm mùi hôi của bùn ao làm sạch nguồn nước.

Dodecyl trimethyl ammonium bromide

30%

Công ty TNHH VIBO, 70/1 đường 11, Bình Trưng Tây, quận 2, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.2699700

60

Comax

Chloramin T

10%

Tác dụng sát trùng, tiêu độc nguồn nước nuôi trồng thuỷ sản; khử trùng dụng cụ, bể ương.

dung môi vừa đủ

1lít

61

VB-800

Trifluralin

48%

Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.

dung môi vừa đủ

1lít.

Công ty TNHH Bayer Việt Nam, Lầu 3, toà nhà CentrePoint, số 106 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 838450828.

62

Stomi

MgSO4.H2O

350g

Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao.

Al2O3

74g

K2O

34g

CaO

23,8g

Na2O

13,5g

Fe2O3

8,9g

Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học. 814/3 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội, ĐT: 04.7754346

63

Biotech-Shrimp (BTS)

Bacillus subtilis

1,65x109CFU/g

Phân huỷ mùn bã hữu cơ và chất thải của tôm. Giảm khí NH3 trong ao nuôi. Cung cấp hệ vi sinh vật có lợi trong ao nuôi

Bacillus polyfermenticus

1,65x109CFU/g

Bacillus polymixa

1,65x109CFU/g

Lactobacillus acidophilus

1,65x109CFU/g

Chất mang vừa đủ

500g

64

Biotech- Fertilizer (BIOF)

Bacillus subtilis

1,65x109CFU/g

Phân huỷ các chất hữu cơ đáy ao. Giúp tảo phát triển tốt, ổn định màu nước ao nuôi. Cung cấp hệ vi sinh vật có lợi trong ao nuôi

Bacillus polyfermenticus

1,65x109CFU/g

Bacillus polymixa

1,65x109CFU/g

Lactobacillus acidophilus

1,65x109CFU/g

Hàm lượng hữu cơ

15%

Hỗn hợp vi lượng

0,02%

Hàm lượng tổng số

10%

Nguồn hữu cơ lên men sinh học vừa đủ

10kg

Công ty Cổ Phần Thuỷ Sản Bình Minh, 86/28/1 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08 7542881.

65

T- Clo

N-Sodium-N-Chloro-Paratoluen Sulphonamid 

100%

Sát trùng dụng cụ, nguồn nước dùng trong nuôi trồng thuỷ sản

Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Tiền Phong, 23 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08. 7542464

66

TF-men 2

Lactobacillus acidophilus

5 x 1011CFU/g

Phân huỷ các chất hữu cơ trong ao nuôi ; Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi.

Bacillus subtilis

5 x 1011CFU/g

Saccharomyces cerevisiae

5 x 1011CFU/g

Protease, Amylase, Cellulose, Lipase, Pectinase, chất đệm vừa đủ.

1lít

Công ty TNHH MTV Bắc Băng Dương, 790/58/7 Hương Lộ 2, khu phố 10, phường Bình Trị Đông, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

67

Environ Bio

Bacillus subtilis

106CFU/g

Thúc đẩy quá trình phân huỷ các chất hữu cơ trong ao nuôi.

Chất đệm đường lactose vừa đủ

1kg

68

TCCA 90

TCCA

90%

Diệt nhanh vi khuẩn trong nguồn nước và ao lắng trước khi thả tôm

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lân Long, 304/36/17/1D Tân Kỳ, Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

69

Lap-Vip

SiO

450g

Hấp thụ ion NH4 (NH3) trong môi trường nước ngọt. Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi.

Al2O

40g

CaCO

510g

70

Iodine 90

PVP Iodine

90%

Dùng sát trùng, xử lý nước ao hồ nuôi trồng thuỷ sản. Sát trùng dụng cụ trong trại giống; Sát trùng diệt các loài vi khuẩn, nấm dùng xử lý nước trước khi thả tôm cá, dọn tẩy ao.

Tá dược vừa đủ

100%

71

Hidine 9000

PVP Iodine

90%

Dùng sát trùng, xử lý nước ao hồ nuôi trồng thuỷ sản. Sát trùng dụng cụ trong trại giống; Sát trùng diệt các loài vi khuẩn, nấm dùng xử lý nước trước khi thả tôm cá, dọn tẩy ao.

Tá dược vừa đủ

100%

Công ty TNHH Thanh Xuân, 110 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, ĐT: 077.3863048

72

Premix Bio B

Pseudomonas balearica

1,45 x 108CFU/g

Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm cá; Hấp thụ ion NH4 (NH3) trong môi trường nước; Ức chế sự phát triển của một số loài tảo không có lợi trong nước ao nuôi.

Trichoderma reesei

7,5 x 107CFU/g

Beta-Glucanase

5 x 107CFU/g

K2O

1,5 %

P2O5

8%

CaO

18,5%

MgO

8%

73

Super canxi

CaO

65%

Tăng độ kiềm, ổn định pH, kích thích tảo, cải tạo màu nước ao nuôi

MgCO3

15%

Công ty TNHH thuỷ sản Minh Thuận, 166/6 Lê Lợi, phường 2, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau, ĐT: 0780.3834456.

74

EP-01

Bacillus mensentrericus

9 x 108CFU/g

Phân huỷ mùn bã hữu cơ do tảo chết, thức ăn dư thừa và xác động thực vật chết trong nước. Cung cấp nhiều vi sinh vật có lợi, nhiều men hữu ích cho môi trường

Bacillus subtilis

9 x108CFU/g

Bacillus liceniformis

9 x 108CFU/g

Lactobacillus acidophilus

9 x 108CFU/g

Nitrosomonas sp.

9 x 108CFU/g

Nitrobacter sp.

9 x 108CFU/g

Aspergilus oryzae

9 x 108CFU/g

Saccharomyces cerevisiae

9 x 108CFU/g

75

Mac

Mono potassium Phosphate (KH2PO4)

5%

Gây màu nước ao nuôi, cung cấp chất dinh dưỡng giúp thực vật phù du phát triển tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá

Mono ammonium phosphate(NH4H2PO4)

7%

Potassium nitrate (KNO3)

10%

Sodium Silicate (Na2SiO3)

1.500mg

MgSO4, ZnSO4, FeSO4, MnSO4, CuSO4, Vitamin B1, B2, Boric acid, Folic acid

 

76

MT-Alkaline

NaHCO3

80%

Tăng độ kiềm, ổn định pH trong ao nuôi, cân bằng độ kiềm và độ cứng trong ao nuôi.

CaCO3

10%

Công ty cổ phần Phương Hải, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, ĐT: 068.2213260

77

Bio-War

Rodopseudomonas sp

1,72 x 106CFU/g

Phân huỷ chất hữu cơ, chất cặn bã, mùn bã hữu cơ trong ao nuôi tôm, cá; Khử mùi hôi thối, giảm khí độc trong ao nuôi; cung cấp các vi sinh vật có lợi cho môi trường ao nuôi.

Lactobacillus acidophilus

5,6 x 106CFU/g

Saccharomyces cerevisiae

2,5 x 106CFU/g

Streptomyces

5,23 x 104CFU/g

Aspergillus oryzae

1,4 x 106CFU/g

Xí nghiệp Bình Minh- Quân khu 3, phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam ĐT: 0351.3851.222

78

Canxi cacbonnate

CaCO

98,5%

Làm ổn định pH của nước để tăng hệ đệm, tăng tính kiềm, tăng hàm lượng canxi giúp tôm dễ lột xác.

79

Dolomite

CaCO

56%

Ổn định pH và tăng độ kiềm (alkanility). Hấp thụ các chất độc hại trong ao. Cải thiện môi trường ao, giúp tôm phát triển tốt.

MgCO3

39%

Al2O3 

0,35%

Fe2O3

0,16%

K2O

0,052%

Na2O

0,07%

SiO2

0,97%

80

Zeolite

SiO2

77%

Giảm khí độc trong ao nuôi thủy sản. Lắng đọng chất hửu cơ lơ lửng trong nước, giảm mùi hôi thối làm sạch nước, cải thiện và ổn định chất lượng nước ao nuôi thủy sản

CaO

0,79%

MgO

0,28%

Al2O3

12,94%

Fe2O3

0,73%

K2O

2,18%

Na2O

4,67%

Công ty Công nghệ Hoá sinh Việt Nam, -số 9 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy

81

EMC

Lactobacillus acidophillus

3 x 108CFU/g

Phân huỷ các chất hữu cơ dư thừa, giảm bùn đáy ao

Bacillus subtilis

3 x108CFU/g

Aspergillus oryzae

1 x 107CFU/g

Streptomyces murinus

1 x 107CFU/g

Saccharomyces cerevisae

1 X 107CFU/g

Amylase

200UI/ml

Protease

200UI/ml

Cellulase

200UI/ml

82

BIO-DW

Lactobacillus acidophillus

3 x 108CFU/g

Phân huỷ các chất hữu cơ dư thừa, giảm bùn đáy ao

Bacillus subtilis

3.108CFU/g

Aspergillus oryzae

1.107CFU/g

Saccharomyces cerevisiae

1.107CFU/g

Amylase

200UI/ml

Protease

200UI/ml

Cellulase

200UI/ml

Công ty TNHH SX TM DV Hải Bình. Địa chỉ: 30 Võ Hoành, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.22400609

83

SUPER Ca-MAX

CaCO3

98%

Tăng độ kiềm; ổn định pH trong ao nuôi

84

SUPER Ca-100

CaCO3

98%

Tăng độ kiềm; ổn định pH trong ao nuôi

85

DOLOMITE Siêu mịn

CaCO3

53,77%

Tăng độ kiềm; ổn định pH trong ao nuôi

MgCO3

43,96%

Công ty TNHH Thức ăn thuỷ sản Việt Thăng; địa chỉ: 19A9-1, KCN Trà Nóc, Q. Bình Thuỷ, Tp. Cần Thơ. Tel: 0710 2462787, Fax 07103880578

86

Saponin

Saponin

15%

Diệt cá tạp trong ao nuôi tôm. Kích thích quá trình lột vỏ của tôm

24,4%

Đạm thô

1,91%

Dầu thô

6,65%

Tro

3,44%

Độ ẩm

9,35%

 Công ty Cổ Phần khoáng sản Hải Phòng. Địa chỉ : KCN An Tràng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Số điện thoại : 0313. 891268, Số Fax : 0313 891263
 

87

Canxi carbonat (CaCO3)

CaCO3

95%

Tăng độ kiềm; ổn định pH trong ao nuôi

88

Dolomite (MgO)

MgCO3

40%

Tăng độ kiềm; ổn định pH trong ao nuôi

CaCO3

53,5%

Fe2O3

0,5%

89

Zeolite

SiO2

73%

Hấp thụ ion NH4 (NH3) trong môi trường nước ao nuôi thủy sản. Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi

Al2O3

14%

Fe2O3

1%

 

II. SẢN PHẨM NHẬP KHẨU

TT

Tên Sản phẩm

Thành Phần

Thành phần

Công dụng

Nhà sản xuất

Công ty Guilin Jiqi Bio-tec, 55 Yucai Guilin Guangxi, China

1

Vigreen

Bacillus subtilis

8 x108CFU/g

Đẩy mạnh quá trình phân huỷ chất thải hữu cơ, thức ăn dư thừa, xác sinh vật thối rữa trong ao nuôi. Ngăn chặn quá trình sinh khí độc. Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi.

Guilin Jiqi Bio-tec Co., Ltd

Lactobacillus plantarum

8 x108CFU/g

Rhodopseudomonas palustris

8 x 108CFU/g

Actinoplanetes

8 x 108CFU/g

Saccharomyces cerevisiae

8 x 108CFU/g

Công ty TNHH thương mại và dinh dưỡng thú y Nam Long, 27/27 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.7271405.

2

BioClean aqua

Bacillus subtilis

1,5 x 109CFU/g

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá.

Organica Biotech, Ấn Độ.

Bacilluslicheniformis

1,5 x 109CFU/g

 Bacillus polymyxa

1,5 x 109CFU/g

Saccharomyces cerevisia

1,5 x 109CFU/g

3

Gromix Pak

Yucca extract

15%

Phân hủy các chất hữu cơ gây ô nhiễm nguồn nước ở nước ao và đáy ao. Cải tạo chất lượng nước ao nuôi tôm.

Ameco-Bio, Hoa Kỳ.

 

 

Amylase, Protease, Lipase, Cellulase.

 

Công ty TNHH RUBY, 268 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.7123456

4

TCCA R90

Chlorine

90%

Sát trùng, diệt khuẩn nguồn nước trong nuôi trồng thuỷ sản

Nanning Chemistry Industry Co.,Ltd-Trung Quốc

Văn phòng đại diện công ty Bochemie a.s; P703, 24T2 (P406. toà nhà 18T2), Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: 04.22149197

5

Chloramin T

P- toluenesulfochloramide sodium salt, trihydrate (tosylchloramide sodium, trihydrate (Hàm lượng Chlo hoạt tính tối thiểu: 25% ).

 81%

- Sát trùng ao nuôi và diệt khuẩn rất an toàn cho tôm, cá.

Công ty Bochemie a.s (Cộng hoà Séc)

Công ty TNHH công nghệ thuỷ sản Á Đông, 577/32/1 Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh,

6

CLO2

Chlorine dioxide

10%

Sát trùng diệt khuẩn trong môi trường nước ao nuôi thuỷ sản.

Lujie Environmental and protective chemical industrial technical development company

Công ty TNHH O.P.S, Số 2, đường 3B, phường An Lạc A, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh ĐT : 08.36670017

7

EPICIN-Pond

Bacillus Subtilis

1 x 109 CFU/g

Phân huỷ nhanh các chất cặn bã, thức ăn dư thừa và bùn dưới đáy ao nuôi ; Cải thiện chất lượng nước.

Epicore BioNetworks Inc - USA

 Bacillus licheniformis

1 x 109 CFU/g

Bacillus megaterium

1 x 109 CFU/g

Bacillus polymyxa

1 x 109 CFU/g

Lactobacillus

1 x 108CFU/g

Saccharomyces cerevisiae

1 x 109 CFU/g

Nitrosomonas spp

1 x 107 CFU/g

Amylase, Protease, Lipase, Cellulase.

 

chất đệm (bột ngũ cốc vừa đủ)

1g

Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Bảo Tín, 35/1/14 đường TMT 19, tổ 2, khu phố 1, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.22055434.

8

Aqua Ron

Bacillus subtilis

9 x 1011CFU/g

Phân hủy mùn bã hữu cơ trong môi trường nước và đáy ao nuôi. Ngăn ngừa hình thành khí độc như NH3, H2S, NO2,...trong môi trường ao nuôi. Cải thiện chất lượng nước môi trường ao nuôi.

International Biologicals, Ấn Độ

 Alcaligenes denitrificans

5 x 1010 CFU/g

Lactobacillus helvetius

8 x 1011 CFU/g

Lactobacillus lactic

7 x 1011 CFU/g

Saccaromyces cerevisiae

4 x 1010 CFU/g

Nitromonas spp.

6 x 1010 CFU/g

Nitrobacter spp.

5 x 1010 CFU/g

Pseudomonas denitrificans

6 x 1010 CFU/g

Protease

10.000.000 UI

Amylase

8.800.000 UI

Cellulase

2.500.000 UI

 Lipase

1.000.000 UI

SiO

330g

MgO

100g

P2O

100g

FeSO4

1000 mg

CuSO

800 mg

MnSO

600 mg

CaO

450 mg

V2O

400 mg

CoSO

200 mg

CaCO3 vừa đủ

1 kg.

Công ty cổ phần công nghệ tiêu chuẩn sinh học Vĩnh Thịnh, Lô 23 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 083.7542464

9

Biomethrin

Deltamethrin

 

Diệt ngoại ký sinh trùng trong nước ao nuôi gây bệnh cho cá như rận, cá, ve.

BioSadt India Limited, Ấn Độ

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiến Vương, lô 22, đường số 7, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân- Tp Hồ Chí Minh, ĐT : 08.37543624

10

Aquasan

Peracetic acid

12%

Chất khử trùng và loại trừ các vi sinh vật gây hại trong môi trường nuôi trồng thủy sản

Peroxythai company limited

Hydrogen Peroxide

20%

Acetic Acid

2%

Công ty TNHH Công nghệ Sinh học A.T.C, 91/9 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh ĐT : (08) 35178207

11

BZT® AQUA

Lactobacillus plantarum

6 x 108CFU/g

Phân hủy các chất hữu cơ, giảm thiểu các khí độc NH3, H2S, cải thiện chất lượng nước trong ao nuôi. Cung cấp hệ vi sinh vật và enzym có lợi trong ao nuôi

Bio-Form,L.L.C.,Tulsa,Oklahoma,USA

Bacillus subtilis

6 x 108CFU/g

Bacillus licheniformis

6 x 108 CFU/g

Saccharomyces cerevisiae

2 x 108CFU/g

Aspergillus niger

1%

Sucrose

5%

Molasses

10%

Whey

80%

Silicon Dioxide

2%

12

BZT® DIGESTER

Lactobacillus acidophilus

4 x 108CFU/g

Phân hủy các chất thải hữu cơ, làm sạch môi trường nước và đáy ao, giảm thiểu các khí độc NH3, H2S. Cung cấp hệ vi sinh vật và enzym có lợi trong ao nuôi

Bio-Form,L.L.C.,Tulsa,Oklahoma,USA

Bacillus subtilis

6 x 108CFU/g

Bacillus licheniformis

6 x 108CFU/g

Saccharomyces cerevisiae

4 x 108 CFU/g

Aspergillus niger

1%

Sucrose

5%

Molasses

10%

Whey

80%

Silicon Dioxide

2%

13

BZT®BIO

Lactobacillus acidophilus

2 x 108CFU/g

Phân hủy các chất thải hữu cơ ở đáy ao, giảm thiểu các loại khí độc H2S, NH3, N02 cải thiện chất lượng nước. Cung cấp hệ vi sinh vật và enzym có lợi trong ao nuôi

Bio-Form,L.L.C.,Tulsa,Oklahoma,USA

Lactobacillus plantarum

2 x 108CFU/g

Bacillus subtilis

4 x 108CFU/g

Bacillus licheniformis

4 x 108CFU/g

Saccharomyces cerevisiae

2 x 108 CFU/g

Aspergillus niger

1%

Sucrose

5%

Molasses

10%

Whey

80%

Silicon Dioxide

2%

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 57/2009/TT-BNNPTNT ngày 08/09/2009 ban hành Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.341

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.23.219.12