Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2684/QĐ-BYT năm 2021 về điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 2684/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 31/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2684/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN BỔ VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỢT 3

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 và Quyết định 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022;

Căn cứ Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 2499/QĐ-BYT ngày 20/5/2021 của Bộ Y tế về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3;

Căn cứ Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 25/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh phân bổ vắc xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca tại Điểm 1 Điều 1 Quyết định số 2499/QĐ-BYT ngày 20/5/2021 của Bộ Y tế như sau:

1. Số lượng vắc xin sau khi điều chỉnh và phân bcho một số tỉnh, thành phố như sau:

TT

Các địa phương, đơn vị

Số liều vắc xin

1

Trung tâm KSBT tỉnh Bắc Kạn

4.000

2

Trung tâm KSBT tỉnh Cao Bằng

7.000

3

Trung tâm KSBT tỉnh Tuyên Quang

7.000

4

Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam

7.000

5

Trung tâm KSBT tỉnh Hà Giang

9.000

6

Trung tâm KSBT tỉnh Ninh Bình

8.000

7

Trung tâm KSBT tỉnh Vĩnh Phúc

7.000

8

Trung tâm KSBT tỉnh Hưng Yên

10.000

9

Trung tâm KSBT tỉnh Thái Nguyên

10.000

10

Trung tâm KSBT tỉnh Hà Tĩnh

8.000

11

Trung tâm KSBT tỉnh Quảng Ninh

12.000

12

Trung tâm KSBT tỉnh Phú Thọ

10.000

13

Trung tâm KSBT tỉnh Nam Định

11.000

14

Trung tâm KSBT Thành phố Hải Phòng

12.000

15

Trung tâm KSBT tỉnh Thái Bình

10.000

16

Trung tâm KSBT tỉnh Hải Dương

26.000

17

Trung tâm KSBT tỉnh Nghệ An

16.000

18

Trung tâm KSBT tỉnh Thanh Hóa

17.000

Số lượng vắc xin còn lại sau khi điều chỉnh là 242.000 liều. Số vắc xin điều chỉnh của 18 tỉnh, thành phố này sẽ được bổ sung vào đợt phân bổ gần nhất.

2. Phân bổ bổ sung 242.000 liều vắc xin cho:

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh: 122.000 liều.

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang: 120.000 liều.

Số lượng vắc xin sau khi phân bổ bổ sung của Trung tâm KSBT tỉnh Bắc Ninh là 150.000 liều; Trung tâm KSBT tỉnh Bắc Giang là 150.000 liều.

Điều 2. Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tiếp nhận, bảo quản và tổ chức triển khai tiêm vắc xin được phân bổ theo Khoản 2 Điều 1 cho các đối tượng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ trên địa bàn và tiêm cho các đối tượng nguy cơ là công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Dự án TCMR miền Bắc thực hiện phân bổ vắc xin cho các địa phương, đơn vị theo danh sách tại Điều 1 để tổ chức triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định 2499/QĐ-BYT ngày 20/5/2021 của Bộ Y tế.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Giám đốc Sở Y tế 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TTg. Phạm Minh Chính (để báo cáo);
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- BT. Nguyễn Thanh Long (
để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- SYT, TTKSBT 18 tỉnh, thành phố (
để thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2684/QĐ-BYT năm 2021 về điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.628

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201