Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 160/KH-BCĐTƯVSATTP triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2017 do Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành

Số hiệu: 160/KH-BCĐTƯVSATTP Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 16/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH
TRUNG ƯƠNG VỀ VỆ SINH
AN TOÀN THỰC PHẨM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/KH-BCĐVSATTP

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2017

Trong năm 2016, công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm đã được các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương triển khai mạnh mẽ, các hoạt động thanh tra, kiểm tra đã góp phần ngăn chặn và xử lý nhiều vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, góp phần làm thị trường thực phẩm an toàn hơn; đồng thời qua công tác thanh tra, kiểm tra đã có những đề xuất giúp các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương chỉ đạo, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những sự cố về an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm, công bố công khai các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2017 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

1. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở các cấp, thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; đánh giá trách nhiệm đơn vị, cá nhân trong thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đánh giá việc chp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, bảo quản, vận chuyn thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn ung, đặc biệt là bếp ăn tập thể khu công nghiệp, trường học và an toàn thực phẩm tại các lhội, sự kiện lớn, kinh doanh thức ăn đường ph; kiểm soát hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh đa cấp thực phẩm và kiểm soát quảng cáo thực phẩm chức năng theo quy định của pháp luật.

3. Đánh giá tình hình về an toàn thực phẩm đối với các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao lưu thông trên thị trường nhằm cảnh báo mối nguy và định hướng giải pháp quản lý.

4. Thông qua việc thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở thực phẩm, đánh giá việc cấp các loại giấy phép về an toàn thực phẩm (Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo).

5. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đánh giá hiệu quả văn bản quy phạm pháp luật; phát hiện những bất cập để đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

II. Yêu cầu

1. Thanh tra, kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở thực phẩm; cùng với triển khai thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, yêu cầu triển khai thanh tra, kiểm tra đột xuất theo Chthị s13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bảo đảm kiểm soát an toàn thực phẩm thường xuyên, liên tục trong năm, tránh triển khai theo phong trào; làm tốt công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp nhằm không gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp và người dân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

3. Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng có liên quan, tăng cường phối hợp liên ngành từ Trung ương đến địa phương để bảo đảm các đoàn thanh tra, kiểm tra đủ mạnh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; tránh chồng chéo hoặc bỏ sót đối tượng thanh tra, kiểm tra và nâng cao hiệu lực quản lý.

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. Triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra năm 2017

1. Thanh tra, kiểm tra liên ngành

1.1. Tại tuyến Trung ương

Năm 2017, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm triển khai 03 đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, bao gồm:

- Thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân năm 2017.

- Thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017.

- Thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017.

Trong các đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành nêu trên, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phi hợp với các Bộ, ngành, các đơn vị liên quan tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các tỉnh, thành phố trọng điểm. Các đơn vị tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành bao gồm:

+ Các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm và các Bộ, ngành chức năng có liên quan;

+ Các cơ sở kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của Bộ Y tế và các Bộ quản lý chuyên ngành, các đơn vị kỹ thuật trực thuộc các cục, tổng cục tham gia quản lý an toàn thực phẩm. Trường hợp cần thiết sẽ trưng tập các la bô khác có khả năng tham gia kiểm nghiệm an toàn thực phẩm để phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

+ Mời đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia kiểm tra theo Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ký ngày 30/3/2016.

1.2. Tại các địa phương

Căn cứ kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch của Ban chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành của Trung ương khi thanh tra, kiểm tra trên địa bàn.

2. Thanh tra, kiểm tra trong ngành y tế

2.1. Tại Trung ương

Cục An toàn thực phẩm chủ trì phối hợp với Thanh tra Bộ Y tế và các đơn vị chức năng liên quan triển khai thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế, đặc biệt thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm (gồm cả cơ sở sử dụng phụ gia thực phẩm); kiểm tra sau cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm/Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo Chỉ thị s13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

a) Quý I năm 2017: Thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017.

b) Quý II năm 2017: Thanh tra, kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2017; thanh tra chuyên đề thực phẩm chức năng tại tnh Bắc Ninh; kim tra chuyên đề thực phẩm chức năng và chuyên đphụ gia thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm tại thành phố Hà Nội.

c) Quý III năm 2017: Thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu; thanh tra chuyên đề thực phẩm chức năng tại tỉnh Bình Định; thanh tra chuyên đề phụ gia thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm tại 03 tỉnh, thành phố (Đà Nng, Cần Thơ và Thái Bình); kiểm tra chuyên đề thực phẩm chức năng và chuyên đề phụ gia thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh.

d) Quý IV năm 2017: thanh tra chuyên đề thực phẩm chức năng tại tỉnh Bến Tre; thanh tra chuyên đề sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo tại 02 tỉnh, thành phố (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh); kiểm tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo Chỉ thị số 13/CT-TTg đi với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 06 tỉnh, thành phố (Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu).

(Địa bàn, thời gian thanh tra, kiểm tra chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

2.2. Tại các địa phương

Căn cứ Kế hoạch của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm và tình hình thực tế tại địa phương, Sở Y tế tham mưu cho Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh/thành phố về vệ sinh an toàn thực phẩm phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra; phối hợp với các đoàn thanh tra, kiểm tra của Trung ương khi triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra trên địa bàn.

3. Thanh tra, kiểm tra trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3.1. Tại Trung ương

a) Quý I năm 2017: Thực hiện theo kế hoạch chung của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lhội Xuân 2017; thanh kiểm tra an toàn thực phẩm các sản phẩm rau, củ, quả, thịt và sản phẩm từ thịt.

b) Quý II năm 2017: Thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm; thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm đi với thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật nhập khu.

c) Quý III năm 2017: Thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm dịp tết Trung thu; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản.

d) Quý IV năm 2017: Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản. Chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh nước mắm và sản phẩm dạng mm theo phân công quản lý về an toàn thực phẩm hiện hành.

đ) Kiểm tra, đánh giá phân loại thường xuyên, liên tục trong năm 2017 về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đi với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản; kiểm tra, đánh giá các cơ sở chưa được kiểm tra, phân loại; tái kiểm tra các cơ sở xếp loại C.

3.2. Tại các địa phương

Căn cứ Kế hoạch của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm và tình hình thực tế tại địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch và chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật phối hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị liên quan triển khai thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở thực phẩm thuộc phạm vi quản lý.

4. Thanh tra, kiểm tra trong ngành Công Thương

4.1. Tại Trung ương

a) Quý I năm 2017: Thanh tra, kiểm về an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu và Mùa lễ hội Xuân năm 2017.

b) Quý II năm 2017: Thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành cơ sở sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đi với các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột và các thực phẩm khác thuộc phạm vi quản lý.

c) Quý III năm 2017: Thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành cơ sở sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột và các thực phẩm khác thuộc phạm vi quản lý.

d) Quý IV năm 2017: Thanh tra, kiểm tra hậu kiểm các cơ sở sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột và các thực phẩm khác thuộc phạm vi quản lý.

4.2. Tại các địa phương

Căn cứ Kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm và tình hình thực tế tại địa phương, SCông Thương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch và chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phi hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị liên quan triển khai thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở thực phẩm thuộc phạm vi quản lý.

II. Trọng tâm các hoạt động thanh tra, kiểm tra

1. Thanh tra, kiểm tra bảo đảm chất lượng thực phẩm

a) Tập trung kiểm soát chất lượng thực phẩm các khâu: Nguồn gốc nguyên liệu, vận chuyển, bảo quản; quá trình sản xuất, chế biến; nhập khẩu và lưu thông trên thị trường; việc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, hương liệu, phẩm màu trong chế biến thực phẩm; chất cấm trong chăn nuôi; kim soát việc sử dụng kháng sinh, thuốc thú y, hóa chất bảo vệ thực vật; tiếp tục kim soát việc sử dụng salbutamol trong chăn nuôi, chất vàng ô trong chế biến thực phẩm; kiểm soát thực phẩm là hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng, nhập lậu.

b) Tăng cường lấy mẫu và kiểm nghiệm hậu kiểm; mẫu giám sát do các Viện kiểm nghiệm thuộc các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị kiểm nghiệm thuộc Sở Y tế thực hiện.

2. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm

Kiểm tra việc thực hiện các quy định về:

a) Công bố hợp quy/công bố phù hp quy định an toàn thực phẩm đi với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói cha đựng thực phẩm (gọi tắt là sn phẩm thực phẩm) theo quy định của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP và Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; Thông tư s 43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thực phẩm chức năng; Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm; Thông tư số 08/2015/TT-BYT ngày 11/5/2015 Sửa đổi, bổ sung một squy định của Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm.

b) Ghi nhãn sản phẩm thực phẩm theo quy định của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Thông tư liên tịch số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 27/10/2014 của liên Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn.

c) Quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo quy định của Luật Quảng cáo; Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Quảng cáo; Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế; Thông tư s 40/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 quy định cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

d) Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ; các Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương; Nghị định số 77/2016/NĐCP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, an toàn thực phẩm có liên quan đến phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Thông tư số 16/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đi với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đi với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu; Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; các Thông tư của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

đ) Chất lượng của sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thực phẩm so với tiêu chuẩn đã công bố/quy chuẩn kthuật/các quy định về an toàn thực phẩm.

e) Việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, ngăn chặn việc thẩm lậu các loại thực phẩm không bảo đảm an toàn.

3. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Tập trung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP , Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống; Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. Chú trọng kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể khu công nghiệp, trường học, các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, khu du lịch, lễ hội, sự kiện lớn.

4. Đối với skinh doanh thức ăn đường phố

Tập trung kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP và Thông tư số 30/2012/NĐ-CP ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đi với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn ung, kinh doanh thức ăn đường phố; Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

5. Đối với quan quản lý về an toàn thực phẩm

Kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, tập trung các nội dung: Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ; cấp, cấp lại, thu hồi giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/giấy xác nhận công bphù hợp quy định an toàn thực phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

6. Thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp quận/huyện, xã/phường theo Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ

- Trình Thủ tướng Chính phủ mở rộng và kéo dài thời gian thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp quận/huyện, xã/phường đến tất cả các các quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; đề xuất thí điểm thêm một squận (huyện, thị xã) và phường (xã, thị trấn) của 07 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cần Thơ, Đà Nng, Hải Phòng, Đồng Nai, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Gia Lai) theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

- Hỗ trợ đào tạo cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại các địa phương thí điểm; tập huấn nâng cao năng lực và giám sát hỗ trợ nghiệp vụ cho các đơn vị thí điểm.

7. Xử lý vi phạm

Các đoàn thanh tra, kiểm tra khi phát hiện vi phạm phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật; tuyệt đi không để thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu lưu thông trên thị trường. Các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả mạnh mẽ, quyết liệt như: đình chỉ hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; tịch thu tang vật, tạm dừng lưu thông, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm về an toàn thực phẩm; áp dụng thu hồi các loại giy chứng nhận đã cấp theo thẩm quyền; công bố công khai cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA

1. Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra của toàn ngành; Sở Y tế các tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương tham mưu cho Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh/thành phố tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm của toàn tỉnh/thành phố gửi Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Các mốc thời gian báo cáo

a) Đối với các đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành (Tết Nguyên đán, Tháng hành động về an toàn thực phẩm, Tết trung thu) báo cáo theo thời gian quy định ghi trong các bản Kế hoạch chi tiết triển khai thanh tra, kiểm tra của từng đợt.

b) Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 25/6/2017.

c) Báo cáo năm 2017: Trước ngày 25/12/2017.

IV. BẢO ĐẢM KINH PHÍ

Kinh phí phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm do ngân sách nhà nước ở Trung ương và địa phương bảo đảm theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Việc sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2017, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đề nghị các Bộ, ngành và các địa phương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Phó Thtướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường;
- Thành viên BCĐ liên ngành TƯ về VSATTP;
- Thành viên Tổ Công tác LNTƯ về VSATTP;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TƯ;
- S
Y tế, các tnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các Viện: DD, KNATVSTPQG, YTCC Tp. HCM, Pasteur Nha Trang, VSDT Tây Nguyên;
- Báo SKĐS, Trung tâm TTGDSK Bộ Y tế;

- Website Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm;
- Lưu: VT, ATTP.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

PHỤ LỤC

CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2017
(Kèm theo Kế hoạch s: 160/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 16/2/2017 của Ban Chỉ đạo LN Trung ương về VSATTP)

TT

ĐỐI TƯỢNG THANH TRA, KIM TRA

NỘI DUNG THANH TRA, KIM TRA

PHẠM VI

THỜI GIAN

ĐƠN VCHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHI HỢP

A- Các cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành Trung ương

1.

- Cơ quan quản lý nhà nước về ATTP các cấp, các ngành.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm.

Thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội Xuân 2017

12 tỉnh, thành phố

Tháng 12/2016- 03/2017

Bộ Y tế

Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công an, BCĐTƯVS ATTP 12 tỉnh, thành phố, các Viện kiểm nghiệm thuộc Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT

2.

- Cơ quan quản lý nhà nước về ATTP các cấp, các ngành

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm

Thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong Tháng hành động về ATTP năm 2017

12 tỉnh, thành phố

Tháng 4- 5/2017

Bộ Y tế

Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp, Bộ Công an, BCĐTƯVSATTP 12 tỉnh, thành phố, các Viện kiểm nghiệm thuộc Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT

3.

- Cơ quan quản lý nhà nước về ATTP các cấp, các ngành

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm.

Thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2017

12 tỉnh, thành phố

Quý III

Bộ Y tế

Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp, Bộ Công an, BCĐTƯVSATTP 12 tỉnh, thành phố, các Viện kiểm nghiệm thuộc Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT

B- Các cuộc thanh tra theo chuyên đề của ngành Y tế

1.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm chức năng

Chp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm chức năng.

tỉnh Bc Ninh
tỉnh Bình Định
tỉnh Bến Tre

Quý II/2017
Quý III/2017
Quý IV/2017

Cục ATTP

Các Viện kim nghiệm thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế và Chi cục ATVSTP tỉnh/thành phố.

2.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng phụ gia thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm

Chp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng phụ gia thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm

03 tỉnh, thành phố (Đà Nng, Cn Thơ và Thái Bình)

Quý III năm 2017

Cục ATTP

Các Viện kim nghiệm thuộc Bộ Y tế; Chi cục ATVSTP tỉnh/thành phố.

3.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo.

Chp hành các quy định sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, qung cáo sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo.

02 thành phố (Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh)

Quý IV Năm 2017

Cục ATTP

Các Viện kim nghiệm thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế và Chi cục ATVSTP tỉnh/thành phố.

B- Các cuộc kiểm tra theo chuyên đề của ngành Y tế

1.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm chức năng (đặc biệt là kiểm tra đột xuất theo Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/5/2016)

- Chp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm chức năng.

Thành phố Hà Nội

Quý II năm 2017

Cục ATTP

Các Viện kim nghiệm thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế/ Chi cục ATVSTP tỉnh/thành phố.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng phụ gia thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm

- Chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng phụ gia thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm

Thành phố Hồ Chí Minh

Quý III năm 2017

2.

Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Chi cục

06 tnh, thành phố (Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu)

Quý IV Năm 2017

Cục ATTP

Các Viện kim nghiệm thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 160/KH-BCĐTƯVSATTP triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2017 do Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.293

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44