Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 16/CT-TTg 2021 nâng cao mức sống cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động

Số hiệu: 16/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 14/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Thủ tướng yêu cầu xem xét việc giảm giờ làm việc bình thường

Đây là nội dung tại Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ LĐTB&XH thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tham mưu triển khai giảm giờ làm việc bình thường phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội;

- Tập trung sửa đổi, bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương, BHXH, an toàn vệ sinh lao động trên cơ sở tổng kết, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực trên,…

- Nắm bắt các khủng hoảng về lao động, việc làm do tác động của đại dịch Covid-19 để bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động;…

Xem chi tiết nội dung tại Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 14/6/2021.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐẢM BẢO VIỆC LÀM BỀN VỮNG, NÂNG CAO MỨC SỐNG, CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo nhiu chuyn biến tích cực trong công tác bảo đảm việc làm bn vững, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức sng của người lao động. So với 5 năm trước, slượng công nhân lao động có việc làm tăng 26%, trong đó việc làm bền vững, thu nhập tăng đu qua các năm; đời sống của công nhân lao động ngày càng được cải thiện; điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động đã được chú trọng; các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản được áp dụng ngày càng phổ biến trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ công nhân lao động vn chưa có việc làm ổn định, phù hợp; điều kiện làm việc ở nhiu doanh nghiệp và đời sống của công nhân lao động chưa được cải thiện, có nơi còn yếu kém, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp gần đây đã ảnh hưởng nặng nđến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tác động đến đời sống, việc làm của nhiu công nhân lao động, đặc biệt bộ phận lao động giản đơn.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các định hướng, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng, Nhà nước về đảm bảo việc làm bn vững, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức sống cho công nhân lao động trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc trung ương

a) Tập trung chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể và bảo đảm bố trí, khơi thông ngun lực thực hiện. Thưng xuyên đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, chủ động giải quyết theo thẩm quyền các vấn đề phát sinh; báo cáo, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết vấn đề vượt thẩm quyền; đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp mới hiệu qu, khả thi bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống và cải thiện điều kiện làm việc tt hơn cho công nhân lao động.

b) Tiếp tục chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưng kinh tế thực chất ở địa phương phù hợp với mô hình tăng trưng kinh tế - xã hội bao trùm; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo đng lực để các thành phn kinh tế phát triển nhanh và bền vững; đảm bảo liên kết giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh nhằm thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động và phát triển, tăng năng suất lao động.

c) Tchức triển khai thực hiện có hiệu quả các hiệp định thương mại, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EVFTA, RCEP...) theo các điều khoản Việt Nam đã ký kết. Tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật, nội luật hóa các tiêu chuẩn lao động quốc tế, giúp công nhân lao động được thụ hưởng các quyền và điều kiện lao động ngày càng tốt hơn.

d) Quy hoạch, bố trí, huy động nguồn lực tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội, dịch vụ phục vụ lao động sản xuất, đời sng, sinh hoạt, học tập, giải trí của công nhân, lao động và gia đình. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường tại nơi và nơi làm việc của công nhân. Có biện pháp ngăn ngừa công nhân lao động tham gia các hoạt động đi vay, cho vay, đòi nợ liên quan đến “tín dụng đen”, đề xuất các chính sách tín dụng vi mô hỗ trợ công nhân lao động.

đ) Chủ động xây dựng, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển nhà theo quy định, đưa ch tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở, thiết chế văn hóa - thể thao cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của bộ, ngành, địa phương. Tập trung triển khai các giải pháp nhm tháo g khó khăn cho vic phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

e) Khẩn trương xây dựng các mô hình “khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ” đồng bộ, gắn với phát triển khu dân cư, cơ sở hạ tầng, đáp ứng được nhu cầu riêng cho công nhân lao động các khu công nghiệp, kể cả chuyên gia và lao động chất lượng cao.

g) Tập trung thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi tập trung đông công nhân lao động; chia skhó khăn, hỗ trợ, giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội, giúp công nhân lao động và các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động trên cơ sở tng kết, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực trên, nhất là thực tin thực hiện pháp luật tại các khu công nghiệp và khu chế xuất; nm bt các khng hoảng về lao động, việc làm do tác động của đại dịch Covid-19 để bổ sung, điu chỉnh, hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách về lao động, việc làm, tiền lương, bảo him xã hội, an toàn vệ sinh lao động; tham mưu triển khai giảm giờ làm việc bình thường phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội; tập trung sửa đổi, bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

b) Tập trung tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả, trong đó chú trọng đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống chsố, đánh giá phát triển thị trường lao động, việc làm và thu nhp; hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao đng làm cơ sở cho kết nối cung cầu lao động bảo đảm cung ứng lao động phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, kịp thi cung cấp các thông tin về thị trường lao động để hỗ trợ, tư vấn giới thiệu việc làm cho công nhân lao động theo yêu cầu, đng thời giúp định hướng đào tạo nhân lực có tay nghề cao trên cơ sở nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

c) Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương, bảo him xã hội, an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo quyn, lợi ích chính đáng của công nhân lao động.

d) Đẩy nhanh việc thực hiện các giải pháp đổi mới và phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập của công nhân lao đng. Chú trọng hơn nữa công tác đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lận thứ 4; gắn kết và huy động doanh nghiệp tham gia giáo dục ngh nghip gắn với giải quyết việc làm cho công nhân lao động; đng thời đáp ứng nhu cu dịch chuyển lao động giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN.

đ) Khẩn trương hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ khó khăn cho công nhân lao động, doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19 và kịp thời tổ chức triển khai thực hiện bo đảm n định tình hình lao động, việc làm, duy trì có hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế; chủ động xây dựng các chương trình đào tạo nhằm nâng cao trình độ, tay nghề cho công nhân lao động để hỗ trợ thích ng, phù hợp với các điều kiện, hoàn cảnh thay đổi trong và sau dịch Covid-19.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo ngành giáo dục các cấp hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cp trung học ph thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở để đẩy mạnh phân luồng và bảo đảm quyền lợi của học sinh vừa được hc nghề, vừa được học văn hóa giáo dục phổ thông ngay tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhất là đối với con em công nhân lao động.

b) Hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút người quản lý doanh nghiệp và xã hi đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và những nơi tập trung nhiều công nhân lao động.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tốt công tác thu hút, lựa chọn các nhà đầu tư có công nghệ hiện đại, quản trị tốt, có trách nhiệm xã hội, thực sự quan tâm và coi trọng người lao động, công nhân lao động. Tập trung tng hợp, cân đối nguồn vốn đ đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn, quy đnh tại Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2017 và Quyết đnh số 1729/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Bộ Tài chính

Chủ trì tổng hợp, btrí kinh phí chi thường xuyên thực hiện các chương trình, dự án trong lĩnh vực đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức sống của công nhân lao động theo quy định của pháp, luật về ngân sách nhà nước và khả năng cân đi ngân sách hàng năm, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

6. Bộ Y tế

a) Tập trung đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình “Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030”.

b) Hướng dẫn bữa ăn ca cho người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xut; xây dựng quy chuẩn định mức calo đảm bảo dinh dưỡng, mức bồi dưỡng đối với các đối tượng lao động đặc thù; phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng các mô hình nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc phù hợp với đặc thù của các ngành nghề.

c) Tiếp tục tham mưu các cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp và xã hội đầu tư xây dựng bệnh viện, phòng khám, cơ sở chăm sóc nâng cao sức khỏe tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và những nơi có nhiều công nhân lao động sinh sống. Nghiên cứu, đề xuất phương thức quản lý và tổ chức hoạt động của các bệnh viện, phòng khám phù hợp với điều kiện sinh hoạt, làm việc của đa số công nhân lao đng.

7. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đẩy nhanh việc quy hoạch, đầu tư, xây dựng và tổ chức hoạt động có hiệu quả các thiết chế văn hóa nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động, phù hợp với phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, quy hoạch phát triển đô thị; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát huy các nguồn lực xã hội để đu tư phát triển các thiết chế văn hóa, các hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thn cho công nhân lao động.

8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng giải quyết việc làm, nâng cao mức sống của người lao động phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho đối tượng là người lao động có thu nhập thấp, người dân ở vùng khó khăn. Tập trung hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ cho người sử dụng lao động vay đtrả lương ngừng việc và phục hi sản xuất do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

9. Bộ Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở chđộng, kịp thi cung cấp thông tin về việc làm, điều kiện làm việc, mức sống của công nhân lao động, các biện pháp, chính sách hỗ trợ liên quan đến phòng, chng dịch bệnh Covid-19, tạo sự quan tâm, đng thuận và huy động toàn xã hội tích cực tham gia công tác đổi mới, đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao mức sống của công nhân lao động.

10. Bộ Xây dựng

a) Khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển nhà ở, nhất là cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động khu công nghiệp, nhà ở xã hội; hoàn thiện các chính sách hỗ trợ để thu hút ngun lực xã hội đầu tư phát triển nhà ở, công trình phúc lợi đáp ứng nhu cầu của công nhân lao động các khu công nghiệp.

b) Tập trung chỉ đạo, thúc đẩy nhanh việc thực hiện các dự án nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, nhà ở xã hội.

c) Tích cực, chủ động phối hợp với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam triển khai Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2017 và Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” để phấn đấu đến năm 2030 tất ccác khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước đều có thiết chế công đoàn.

11. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

a) Tiếp tục chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, nhất là quan tâm chăm lo trong các dịp tết Nguyên đán hàng năm cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, dân tc thiểu số.

b) Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc trung ương trin khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” được phê duyệt tại Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp công đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

d) Phối hợp với các bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực thi chính sách pháp luật về lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động; xây dựng chuyên đề kiểm tra giám sát về quan hệ lao động, vận động công nhân lao đng nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng, chng dịch Covid-19.

đ) Kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật của công nhân, lao động vi Chính phủ, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuc trung ương.

e) Sớm xây dựng hệ thống dữ liệu về công nhân lao động, công đoàn làm cơ sở cho việc nắm bt, phát hiện, giải quyết và dự báo các biến động về việc làm, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động.

g) Tăng cường chỉ đạo các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp nâng cao tính thực chất của các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, đặc biệt về tiền lương của người lao đng gn vi năng suất lao động và kết quả thực hiện công việc phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động.

12. Đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

a) Có chương trình, kế hoạch, hoạt động tuyên truyền, vận động, khuyến khích người sử dụng lao động chấp hành pháp luật, tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19, nâng cao trách nhiệm xã hội, áp dụng các tiêu chuẩn k thut, hệ thống quản lý tiên tiến, hiện đại và áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm ci thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

b) Tăng cường thương lượng, đối thoại giữa các bên tại doanh nghiệp.

c) Phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc tổ chức các phong trào, hoạt động như Chương trình đánh giá, công bố Doanh nghiệp bền vng tại Việt Nam (Chương trình CSI), Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao đng”.

13. Yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này./

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: PL, CN, KTTH, QHĐP, ĐMDN, KSTTHC, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (2) LTKH
.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

THE PRIME MINISTER
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 16/CT-TTg

Hanoi, June 14, 2021

 

DIRECTIVE

ON ENSURING JOB SECURITY, ENHANCING LIVING STANDARDS, IMPROVING WORKING CONDITIONS FOR WORKERS

Over the years, the Party and State have paid attention to leading, directing and creating many positive changes in ensuring job security, improving working conditions, and enhancing living standards for workers. Compared to 5 years ago, the number of employed workers increased by 26%, of which stable jobs and incomes have increased steadily over the years; workers' living standards are increasingly improved; working conditions, occupational safety and health, have been placed emphasis; basic international labor standards are applied more and more commonly in enterprises. However, a large number of workers still do not have stable and suitable jobs; working conditions in many enterprises and workers' lives have not been improved, and in some places, they still suffer adverse working conditions and poor living standards, especially in the context of the recent outbreak and complicated developments of the Covid-19 pandemic  that have severely affected the production and business of enterprises and the lives and jobs of many workers, especially towards unskilled workers.

With a view to further effectively implement the orientations, guidelines, policies, tasks and solutions of the Party and State on ensuring job security, improving working conditions, and enhancing living standards for workers in the new context, the Prime Minister hereby gives certain requests to the following entities:

1. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Governmental agencies, Presidents of People's Committees of provinces and centrally affiliated cities

a) Focus on directing, reviewing and speeding up the performance of tasks directly related to ensuring job security, improving working conditions, and enhancing living standards for workers under the direction of the Government, the Prime Minister; urgently develop specific programs and plans and ensure the allocation and release of resources for implementation. Regularly assess the situation and results of implementation, proactively deal with arising issues according to their competence; report and advise the Government and the Prime Minister to consider solving problems beyond their competence; propose new effective and feasible mechanisms, policies and solutions to ensure job security, improve working conditions, and enhance living standards for workers.

b) Continue to direct fundamental changes to substantive economic growth model in local areas in conformity with the inclusive socio-economic growth model; mobilize, allocate and effectively use resources, generate motivation for economic sectors to develop quickly and sustainably; ensure linkages between areas, regions, economic sectors, business types so as to promote and support enterprises to operate and develop, and increase labor productivity.

c) Undertake effective implementation of trade agreements, especially new-generation free trade agreements (CPTPP, EVFTA, RCEP...)  as required by the terms and conditions to which Vietnam is a signatory. Continue to review legal documents, internalize international labor standards, and help workers enjoy better rights and working conditions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Take the initiative in formulating, adjusting and supplementing housing development planning, programs and plans according to regulations, setting targets for social housing development, especially housing, cultural and sports institutions for workers in industrial parks and export processing zones in the 5-year socio-economic development plan of ministries, central authorities and local governments. Focus on initiating solutions to resolve difficulties for the development of housing for workers in industrial parks.

e) Expeditiously build models of "industrial parks - urban areas - services" comprehensively, associated with the development of residential areas and infrastructure, meeting the specific needs of workers in industrial parks, inclusive of experts and high-quality workers.

g) Focus on effectively taking measures to prevent and control the pandemic, especially in industrial parks and export processing zones, where many workers are gathered; share difficulties, support and minimize negative impacts of the Covid-19 pandemic, ensure social security, help workers and businesses overcome difficulties, restore production and business, job stability.

2. Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

b) Proceed to study and make better legal policies on labor, employment, wages, social insurance, occupational safety and health on the basis of summarizing and evaluating the actual implementation of the law in the above areas, especially the practice of law implementation in industrial parks and export processing zones; grasp labor and employment crises caused by the impact of the Covid-19 pandemic to supplement, adjust and complete synchronous policies on labor, employment, wages and social insurance association, occupational safety and health; advise on reducing normal working hours in line with the socio-economic development situation; concentrate on amending and supplementing the list of laborious, toxic and dangerous occupations and jobs and extremely laborious, toxic or dangerous occupations and jobs.

b) Initiate the implementation of the Prime Minister's Decision No. 176/QD-TTg dated February 5, 2021 on the Program to support the development of the labor market until 2030, ensuring schedule planned and effectiveness, focusing on speeding up the formulation of the index system, assessment of the development of the labor market, employment and income; improve the labor market information system as a basis for connecting labor supply and demand to ensure the supply of labor in accordance with the needs of enterprises, and promptly provide information on the labor market to support, consult and introduce jobs to workers on demand, and at the same time help orient the training of highly skilled human resources on the basis of the actual needs of the labor market.

c) Strengthen inspection and examination of the implementation of legal policies on labor, employment, wages, social insurance, occupational safety and hygiene, ensuring the legitimate rights and interests of workers.

d) Accelerate the adoption of innovative solutions and develop the vocational education system with an orientation of open, diversified, flexible, interconnected, and modern with many training models, methods, and levels to meet learning needs of workers. Place a greater emphasis on the training of skilled human resources with high professional and technical qualifications to meet the requirements of the 4th industrial revolution; bind and mobilize enterprises to participate in vocational education in association with job creation for workers; at the same time to meet the needs of labor mobility between countries in the ASEAN region.

dd) Expeditiously complete and submit to competent authorities for promulgation of policies to support difficulties for workers and businesses to overcome the Covid-19 pandemic and promptly initiate the implementation to ensure the stability of the labor and employment, effectively maintaining the goals of both pandemic prevention and control and economic development; proactively develop training programs to improve the qualifications and skills of workers to support adaptation and suitability to changing conditions and circumstances during and after the Covid-19 pandemic.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Take charge and cooperate with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs in directing the education sector at all levels to guide and enable vocational education institutions to organize upper-secondary continuing education programs for students who have graduated from lower secondary schools in order to promote education streaming and ensure the rights of students who have both vocational training and general education right at vocational education institutions, especially for the children of workers.

b) Make better mechanisms and policies to attract business managers and society to invest in building preschool and general education institutions in industrial parks, export processing zones, and places where a great number of workers concentrate.

4. Ministry of Planning and Investment

Take charge and cooperate with the People's Committees of the provinces and centrally-affiliated cities in well performing the work of attracting and selecting investors with modern technology, good governance, social responsibility, and real care and respect for employees and workers.  Concentrate on raising and balancing capital sources to accelerate investment in building trade union institutions, as stipulated in Decision No. 655/QD-TTg dated May 12, 2017 and Decision No. 1729/QD-TTg dated May 12, 2017 November 4, 2020 of the Prime Minister.

5. Ministry of Finance

Take charge in aggregating and allocating budget for recurrent expenditures for the implementation of programs and projects in the field of job security, working conditions improvement, and improvement of living standards of workers in accordance with the provisions of law on state budget and annual budget balance, and then submit them to competent authorities for consideration and decision.

6. Ministry of Health

a) Focus on speeding up the implementation of the Prime Minister's Decision No. 659/QD-TTg dated May 20, 2020 on the Program "Caring and promoting better health for workers and prevention of occupational diseases" in the period 2020-2030”.

b) Guide shift meals for workers in industrial parks and export processing zones; formulate regulations on calorie intakes to meet nutritional needs and meal allowance for specific workers; coordinate with the Vietnam General Confederation of Labor to build health promotion models in the workplace suitable to the characteristics of the professions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Ministry of Culture, Sports and Tourism

Accelerate the planning, investment, construction, and organization of effective operation of cultural institutions to improve the cultural life for workers, suitable to the development of industrial parks, export processing zones, and urban development planning; research and propose mechanisms and policies to promote social resources to invest in the development of cultural institutions, cultural and sports activities, contributing to improving the spiritual life of workers.

8. State Bank of Vietnam

Direct credit institutions, the Bank for Social Policies to continue implementing credit programs and policies to create jobs, improve the living standards of workers, and develop banking products and services for low-income workers and the people in disadvantaged areas. Focus on guiding the implementation of policies to support employers to take out loans to pay wages for temporary layoff and production recovery due to the impact of the Covid-19 pandemic.

9. Ministry of Information and Communications

Coordinating with the Central Propaganda Department in directing the press agencies and grassroots information systems to proactively and promptly provide information on employment, working conditions, living standards of workers, measures and policies related to the prevention and control of the Covid-19 pandemic, arouse interest, build strong consensus and mobilize the whole society to actively participate in innovation, job security, and improvement of working conditions and the living standards of workers.

10. Ministry of Construction

a) Expeditiously complete mechanisms and policies on housing development, especially mechanisms and policies on housing development for workers in industrial parks and social housing; make better policies to attract social resources to invest in housing development and welfare works to meet the needs of workers in industrial parks.

b) Focus on directing and speeding up the execution of housing projects for workers in centralized industrial parks and social housing.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. Request the Vietnam General Confederation of Labor

a) Continue to take care and improve the material and spiritual life, especially during the annual Lunar New Year holidays for trade unionists and workers, especially those suffering suffer hardships in remote and isolated areas, mountainous areas, islands, ethnic minorities.

b) Closely coordinate with ministries, branches, agencies, and People's Committees of provinces and centrally-affiliated cities in performing tasks and solutions to implement the Project "Investment in building trade union institutions in industrial parks and export processing zones" approved by the Prime Minister's Decision No. 655/QD-TTg dated May 12, 2017 and Decision No. 1729/QD-TTg dated November 4, 2020 of the Prime Minister.

c) Continue to innovate the contents and operation methods of trade unions at all levels to meet the requirements of the new context.

d) Coordinate with ministries and People's Committees of provinces and centrally-affiliated cities to strengthen inspection, inspection, and supervision of the implementation of legal policies on labor, employment, occupational safety and hygiene; build campaigns of inspection and supervision on labor relations and mobilization of workers to raise their sense of self-discipline, actively participation in the prevention and control of Covid-19 pandemic.

dd) Promptly reflect the thoughts, aspirations and recommendations for improvement of policies and laws of workers and employees to the Government, ministries, branches and the People's Committees of provinces and centrally affiliated cities.

e) Speedily build a data system on workers and trade unions as a basis for capturing, detecting, solving and forecasting changes in employment, life, thoughts and aspirations of the workers.

g) Strengthen the direction of trade unions at all levels, especially grassroots trade unions in enterprises, improve the genuineness of dialogues, negotiation, and conclusion of collective labor agreements, especially on employees' wages associated with labor productivity and job performance results in accordance with the provisions of the Labor Code.

12. Recommend to Vietnam Chamber of Commerce and Industry to

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Strengthen negotiations and dialogues between parties at the enterprises.

c) Coordinate with relevant ministries and branches in organizing movements and activities, i.e. Programme on Benchmarking and Announcing Sustainable Companies in Vietnam (CSI Programme), the "Typical corporates for workers”.

13. Request Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Governmental agencies, Presidents of People's Committees of provinces and centrally affiliated cities and relevant agencies and units to implement this Directive.

The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs is responsible for monitoring, urging and inspecting the implementation of this Directive./

 

 

PP. PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Vu Duc Dam

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 14/06/2021 về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.708

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.179.37
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!