Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 236/QĐ-UBND năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Số hiệu: 236/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 21/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 236/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 21 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kề từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Dũng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH THUẬN

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1

Thủ tục chuyển trường

2

Thủ tục mở trường trung học phổ thông tư thục

3

Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

4

Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

5

Thủ tục công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia

6

Đăng ký hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ngoại ngữ - tin học và thành lập Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ ngoài công lập

II

Lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ

1

Thủ tục chỉnh sửa các chi tiết hộ tịch trong văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông (hệ phổ thông và hệ bổ túc)

2

Thủ tục cấp phát bản sao văn bằng tốt nghiệp (đối với trường hợp còn lưu giữ bản chính văn bằng tốt nghiệp)

3

Thủ tục cấp phát bản sao văn bằng tốt nghiệp (đối với trường hợp do bị thất lạc hoặc hư hỏng văn bằng do cá nhân bảo quản)

III

Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh

1

Thủ tục đăng ký dự thi đại học, cao đẳng và xét tuyển trung cấp chuyên nghiệp

2

Thủ tục đăng ký cử tuyển đại học, cao đẳng

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Thủ tục chuyển trường

- Trình tự thực hiện:

+ Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả: kiểm tra hồ sơ hợp lệ.

+ Chuyển phòng Giáo dục trung học: kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ hợp lệ, phòng xem xét, xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo Sở ký duyệt.

+ Giao trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả;

- Cách thức thực hiện: tại trụ sở cơ quan hành chính;

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký (cá nhân tự viết).

+ Học bạ (bản chính).

+ Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (đối với lớp 10 do chưa cấp bằng chính, nên có thể thay bằng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời).

+ Giấy khai sinh (bản sao).

+ Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 đầu cấp trung học phổ thông là do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp.

+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.

+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông) nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác).

+ Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).

+ Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác.

+ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

+ Giấy xác nhận điểm học kỳ I nếu chuyển trường giữa năm học thì phải có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm và có xác nhận của Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng trường đã được phân công;

- Số lượng hồ sơ: 1 (một) bộ;

- Thời hạn giải quyết: không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Sở, phòng Giáo dục trung học;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy giới thiệu chuyển trường;

- Lệ phí: không có;

- Tên mẫu đơn, tờ khai: không;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

2. Thủ tục mở trường trung học phổ thông tư thục

- Trình tự thực hiện:

+ Tổ chức/cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

+ Chuyển phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ hợp lệ.

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ thẩm định, và chuyển đến các Sở có liên quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính) lấy ý kiến thẩm định.

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập trường trung học phổ thông tư thục.

+ Giao trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Cách thức thực hiện: tại trụ sở cơ quan hành chính;

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị thành lập trường (theo mẫu).

+ Đề án tổ chức và hoạt động của trường; bản cam kết xây dựng trường sở tương ứng với quy mô ngành, nghề đào tạo theo dự kiến trong khoản thời gian 5 (năm) năm đầu.

+ Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp có thẩm quyền xác nhận về khả năng tài chính, về cơ sở vật chất kỹ thuật của cá nhân hoặc tổ chức cam kết đóng góp đầy đủ và đúng hạn để xây dựng trường.

+ Hồ sơ xác nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản thoả thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao đất xây dựng trường.

+ Hồ sơ về nhân sự:

* Danh sách dự kiến và lý lịch của Hiệu trưởng, các cán bộ quản lý của nhà trường có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhân sự; văn bằng, chứng chỉ cao nhất (có công chứng).

* Danh sách giáo viên cơ hữu kèm theo bản cam kết tham gia giảng dạy cho trường, văn bằng photo của từng giáo viên.

- Số lượng hồ sơ: 5 (năm) bộ.

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Sở, phòng Tài chính - Kế hoạch.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính;

- Lệ phí: không có;

- Tên mẫu đơn, tờ khai: đơn đề nghị thành lập trường trung học phổ thông tư thục;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giáo dục năm 2005.

+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

+ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể thao.

+ Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ nhà trường trung học.

+ Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập.

3. Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

- Trình tự thực hiện:

+ Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định đến nộp tại phòng Giáo dục mầm non: kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ đủ, hợp lệ; phòng thẩm định, xử lý hồ sơ và tham mưu lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định.

+ Giao trả kết quả tại phòng Giáo dục mầm non;

- Cách thức thực hiện: tại trụ sở cơ quan hành chính;

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Báo cáo của nhà trường, nhà trẻ về quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

+ Văn bản đề nghị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố ký.

+ Biên bản kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;

- Số lượng hồ sơ: 2 (hai) bộ;

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: phòng Giáo dục mầm non;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Quyết định hành chính.

+ Bằng công nhận trường chuẩn quốc gia;

- Lệ phí: không có;

- Tên mẫu đơn, tờ khai: không;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Công văn số 8915/BGDĐT-GDMN ngày 26 tháng 9 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo xây dựng và công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

4. Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

- Trình tự thực hiện:

+ Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định đến nộp tại phòng Giáo dục tiểu học: kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ hợp lệ; phòng thẩm định, xử lý hồ sơ và tham mưu lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định.

+ Giao trả kết quả tại phòng Giáo dục tiểu học;

- Cách thức thực hiện: tại trụ sở cơ quan hành chính;

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Báo cáo của nhà trường theo từng nội dung đã được quy định về xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

+ Văn bản đề nghị công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Biên bản kiểm tra mức chất lượng tối thiểu.

+ Biên bản kiểm tra trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

- Số lượng hồ sơ: 2 (hai) bộ;

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: phòng Giáo dục tiểu học;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Quyết định hành chính.

+ Bằng công nhận trường chuẩn quốc gia;

- Lệ phí: không có;

- Tên mẫu đơn, tờ khai: không;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

5. Thủ tục công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

- Trình tự thực hiện:

+ Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định đến nộp tại phòng Giáo dục trung học: kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ đủ, hợp lệ; phòng thẩm định, xử lý hồ sơ và tham mưu lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định.

+ Giao trả kết quả tại phòng Giáo dục trung học;                     

- Cách thức thực hiện: tại trụ sở cơ quan hành chính;

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị được xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

+ Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn quy định trong Chương II của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 27/2001/QĐ-BGDĐT kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường.

+ Các biên bản kiểm tra, văn bản đề nghị công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia của hội đồng xét đề nghị cấp huyện, cấp tỉnh.

+ Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia (giai đoạn 2001 - 2010) huyện, thành phố;

- Số lượng hồ sơ: 2 (hai) bộ;

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: phòng Giáo dục trung học;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Quyết định hành chính.

+ Bằng công nhận trường chuẩn quốc gia;

- Lệ phí: không có;

- Tên mẫu đơn, tờ khai: không;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 - 2010.

+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010).

+ Công văn số 3481/GDTrH ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng trường chuẩn quốc gia.

+ Công văn số 444/GDTrH ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn 2001 - 2010).

6. Đăng ký hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ngoại ngữ - tin học và thành lập trung tâm tin học - ngoại ngữ ngoài công lập

- Trình tự thực hiện:

+ Tổ chức/cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định đến nộp tại phòng Giáo dục chuyên nghiệp tiếp nhận: kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ hợp lệ; phòng xử lý hồ sơ.

+ Chuyển hồ sơ lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập.

+ Giao trả kết quả tại phòng Giáo dục chuyên nghiệp;

- Cách thức thực hiện: tại trụ sở cơ quan hành chính;

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình xin thành lập trung tâm.

+ Đề án thành lập trung tâm.

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc.

+ Bản sao bằng, chứng chỉ của đội ngũ giáo viên;

- Số lượng hồ sơ: 2 (hai) bộ;

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân;

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: phòng Giáo dục chuyên nghiệp;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Quyết định hành chính.

+ Giấy phép;

- Lệ phí: không có;

- Tên mẫu đơn, tờ khai: không;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Đội ngũ cán bộ quản lý đủ chuẩn, có năng lực.

+ Đội ngũ giáo viên giảng dạy đạt chuẩn, có năng lực giảng dạy.

+ Cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị, phương tiện, chương trình, giáo trình, nguồn tài chính đáp ứng quy định;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

II. LĨNH VỰC VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

1. Thủ tục chỉnh sửa các chi tiết hộ tịch trong văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông (hệ phổ thông và hệ bổ túc)

- Trình tự thực hiện:

+ Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả: kiểm hồ sơ hợp lệ.

+ Chuyển phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục: kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ hợp lệ, phòng xem xét, xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo Sở ký duyệt.

+ Giao trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả;

- Cách thức thực hiện: tại trụ sở cơ quan hành chính;

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Giấy khai sinh (bản gốc hoặc sao từ bản gốc).

+ Đơn đề nghị điều chỉnh văn bằng tốt nghiệp (theo mẫu).

+ Thẻ chứng minh nhân dân (nếu có).

+ Ảnh dán văn bằng (cỡ 3x4, quy cách như ảnh dán văn bằng tốt nghiệp);

- Số lượng hồ sơ: 1 (một) bộ;

- Thời hạn giải quyết: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hàn chính: Văn phòng Sở, phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: bản sao bằng tốt nghiệp;

- Lệ phí: không có;

- Tên mẫu đơn, tờ khai: đơn đề nghị điều chỉnh họ, tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh trong văn bằng tốt nghiệp;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

+ Công văn số 6025/THPT ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát bằng trung học phổ thông, trung học cơ sở.

+ Công văn số 6477/GDTX ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát bằng bổ túc trung học phổ thông, bổ túc trung học cơ sở.

2. Thủ tục cấp phát bản sao văn bằng tốt nghiệp (đối với trường hợp còn lưu giữ bản chính văn bằng tốt nghiệp)

- Trình tự thực hiện:

+ Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả: kiểm tra hồ sơ hợp lệ.

+ Chuyển phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục: kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ hợp lệ, phòng xem xét, xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo Sở ký duyệt.

+ Giao trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả;  

- Cách thức thực hiện: tại trụ sở cơ quan hành chính;

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp (theo mẫu).

+ Bản chính văn bằng tốt nghiệp.

+ Ảnh dán bản sao văn bằng (cỡ 3x4, quy cách như ảnh dán văn bằng tốt nghiệp);

- Số lượng hồ sơ: 1 (một) bộ;

- Thời hạn giải quyết: không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Sở, phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: bản sao văn bằng tốt nghiệp;

- Lệ phí: không có;

- Tên mẫu đơn, tờ khai: phiếu yêu cầu cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 20/2002/TT-BGD&ĐT ngày 12 tháng 4 năm 2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện việc cấp phát bản sao văn bằng, chứng chỉ và xác nhận các giấy tờ khác trong lĩnh vực giáo dục.

+ Công văn số 6025/THPT ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát bằng trung học phổ thông, trung học cơ sở.

+ Công văn số 6477/GDTX ngày 30 tháng 7 năm  2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát bằng bổ túc trung học phổ thông, bổ túc trung học cơ sở.

+ Công văn số 10453/GDTrH ngày 24 tháng 10 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cấp bằng và bản sao bằng tốt nghiệp.

+ Công văn số 6408/BGD&ĐT-GDTrH ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hoàn thiện và quản lý cấp phát bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

+ Công văn số 12156/BGD&ĐT-GDTrH ngày 30 tháng 10 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hoàn thiện bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông và sử dụng sổ quản lý.

3. Thủ tục cấp phát bản sao văn bằng tốt nghiệp (đối với trường hợp do bị thất lạc hoặc hư hỏng văn bằng do cá nhân bảo quản)

- Trình tự thực hiện:

+ Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả: kiểm tra hồ sơ hợp lệ.

+ Chuyển phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục: kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ hợp lệ, phòng xem xét, xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo Sở ký duyệt.

+ Giao trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả;

- Cách thức thực hiện: tại trụ sở cơ quan hành chính;

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp (theo mẫu).

+ Đơn trình bày nguyên nhân thất lạc hoặc hư hỏng, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền:

* Trường hợp hư hỏng, thất lạc do cá nhân bảo quản tại gia đình thì chính quyền địa phương xác nhận.

* Trường hợp do cơ quan làm hư hỏng, thất lạc thì cơ quan nào làm hư hỏng, thất lạc thì cơ quan đó xác nhận.

* Trường hợp thất lạc khác thì do Công an địa phương xác nhận.

+ Thẻ chứng minh nhân dân.

+ Ảnh dán bản sao văn bằng (cỡ 3x4, quy cách  như  ảnh dán văn bằng tốt nghiệp);

- Số lượng hồ sơ: 1 (một) bộ;

- Thời hạn giải quyết: không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Sở, phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: bản sao bằng tốt nghiệp;

- Lệ phí: không có;

- Tên mẫu đơn, tờ khai: đơn đề nghị cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 20/2002/TT-BGD&ĐT ngày 12 tháng 4 năm 2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện việc cấp phát bản sao văn bằng, chứng chỉ và xác nhận các giấy tờ khác trong lĩnh vực giáo dục.

+ Công văn số 6025/THPT ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát bằng trung học phổ thông, trung học cơ sở.

+ Công văn số 6477/GDTX ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát bằng bổ túc trung học phổ thông, bổ túc trung học cơ sở.

+ Công văn số 10453/GDTrH ngày 24 tháng 10 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cấp bằng và bản sao bằng tốt nghiệp.

+ Công văn số 6408/BGD&ĐT-GDTrH ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hoàn thiện và quản lý cấp phát bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

+ Công văn số 12156/BGD&ĐT-GDTrH ngày 30 tháng 10 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hoàn thiện bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông và sử dụng sổ quản lý.

III. LĨNH VỰC QUY CHẾ THI, TUYỂN SINH

1. Thủ tục đăng ký dự thi đại học, cao đẳng và xét tuyển trung cấp chuyên nghiệp

- Trình tự thực hiện:

+ Phòng Giáo dục chuyên nghiệp tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

+ Phòng Giáo dục chuyên nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ và chuyển cho các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

- Cách thức thực hiện: tại trụ sở cơ quan hành chính;

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bộ phiếu đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

+ 3 ảnh 4x6 mới chụp.

+ 3 bìa thư ghi địa chỉ.

+ Bản sao giấy tờ ưu tiên (nếu có);

- Số lượng hồ sơ: 1 (một) bộ;

- Thời hạn giải quyết:

+ Hồ sơ đại học, cao đẳng thực hiện theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Hồ sơ trung cấp tùy thuộc vào từng trường;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: phòng Giáo dục chuyên nghiệp; các đơn vị đăng ký dự thi, các trường trung học phổ thông, các Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy báo dự thi đại học, cao đẳng hoặc giấy báo kết quả trung cấp chuyên nghiệp;

- Lệ phí:

+ Lệ phí thi tuyển: 40.000 đồng/hồ sơ.

+ Lệ phí xét tuyển trung cấp chuyên nghiệp: 30.000 đồng/hồ sơ;

- Tên mẫu đơn, tờ khai: bộ phiếu đăng ký dự thi hoặc xét tuyển;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 28/2003/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

+ Thông tư số 69/2005/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2003.

+ Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

2. Thủ tục đăng ký cử tuyển đại học, cao đẳng

- Trình tự thực hiện:

+ Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định đến nộp tại phòng Giáo dục chuyên nghiệp tiếp nhận: kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ hợp lệ; phòng tổng hợp danh sách trình hội đồng tuyển sinh tỉnh.

+ Hội đồng tuyển sinh tỉnh xét, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định cử đi học.

+ Phòng Giáo dục chuyên nghiệp chuyển hồ sơ về các trường đại học, cao đẳng;

- Cách thức thực hiện: tại trụ sở cơ quan hành chính;

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký học cử tuyển.

+ Bản sao giấy khai sinh.

+ Bản sao văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (bổ túc trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, …)

+ Bản sao học bạ cuối cấp.

+ Giấy xác nhận thường trú đủ 05 năm liên tục.

+ Giấy khám sức khoẻ.

+ Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

+ 2 ảnh 4x6 mới chụp.

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận Ủy ban nhân dân xã.

+ 1 phong bì ghi rõ địa chỉ;

- Số lượng hồ sơ: 2 (hai) bộ;

- Thời hạn giải quyết: theo văn bản hướng dẫn hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo;      

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân;

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: phòng Giáo dục chuyên nghiệp;

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính;

- Lệ phí: lệ phí xét tuyển: 15.000 đồng/hồ sơ;

- Tên mẫu đơn, tờ khai: không;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học - cao đẳng - trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

+ Thông tư số 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học - cao đẳng - trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

+ Thông tư số 28/2003/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BẢN SAO

BẰNG TỐT NGHIỆP:......................................................................

(sử dụng cho trường hợp thất lạc hoặc hư hỏng bản chính văn bằng tốt nghiệp)

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

Họ và tên:...............................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:..............................................................................................................

Nơi sinh:................................................................................................................................

Học sinh trường:.....................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:................................................................................................................

Số chứng minh nhân dân (nếu có):...........................................................................................

Đã dự thi tốt nghiệp, khoá thi ngày:...................................... /.............. /..................................

Tại hội đồng coi thi:.................................................................................................................

Xếp loại tốt nghiệp:..................................................................................................................

Tôi đã làm thất lạc, hư hỏng văn bằng tốt nghiệp (có đính kèm theo đơn trình bày và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền). Kính đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp để...............

.............................................................................................................................................

 

Ý KIẾN VÀ XÁC NHẬN CỦA:

---------------------

, ngày....... tháng............ năm

Người đề nghị

(ký, ghi rõ họ tên)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BẢN SAO

BẰNG TỐT NGHIỆP:......................................................................

(sử dụng cho trường hợp còn lưu giữ bản chính văn bằng tốt nghiệp)

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

Họ và tên:.................................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:................................................................................................................

Nơi sinh:...................................................................................................................................

Học sinh trường:.......................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:..................................................................................................................

Số chứng minh nhân dân (nếu có):..............................................................................................

Đã dự thi tốt nghiệp, khoá thi ngày:...................................... /.............. /.....................................

Tại hội đồng coi thi:....................................................................................................................

Xếp loại tốt nghiệp:....................................................................................................................

Đã được cấp bằng tốt nghiệp có số hiệu:....................................................................................

Số vào sổ cấp bằng:........................................................................... Ngày:..............................

Số lượng bản sao xin cấp:.........................................................................................................

 (số lượng xin cấp không quá 3 bản; được ghi bằng số và bằng chữ)

 

 

, ngày....... tháng............ năm

Người yêu cầu

(ký, ghi rõ họ tên)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH HỌ, TÊN, NGÀY THÁNG NĂM SINH, NƠI SINH

TRONG VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP:.........................................................

Kính gửi:

- UBND xã, phường:…………….;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo (trường THPT):……….;

- Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận.

 

1. Tôi tên:...................................................................................................... tuổi:..................

Quê quán:..............................................................................................................................

Hiện cư ngụ tại:......................................................................................................................

Nghề nghiệp:..........................................................................................................................

Có con tên là:.........................................................................................................................

Hiện đang (làm gì):..................................................................................................................

2. Sự sai khác về họ, tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh cụ thể:................................................

Nguyên nhân dẫn đến sự sai khác đó là:...................................................................................

3. Chấp hành quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận về việc thay đổi họ, tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh của học sinh, nay tôi xin điều chỉnh: theo đúng hồ sơ quản lý hộ khẩu của chính quyền địa phương là:     thay vì: ……………

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai trên đây./.

 

XÁC NHẬN

CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG

, ngày....... tháng............ năm

Người viết đơn

 

Ý KIẾN

CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (TRƯỜNG THPT)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TƯ THỤC

Kính gửi:

- UBND tỉnh Ninh Thuận;

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận;

- Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận;

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận.

 

Tôi tên là:......................................................... sinh ngày........ tháng......... năm......................

Hiện cư ngụ tại:......................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:................................................................................................................

Số CMND:................................................. , ngày cấp:......................... , nơi cấp:....................

Điện thoại số..........................................................................................................................

Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục văn hoá và thể thao, tôi cam kết sẽ bỏ vốn đầu tư xây dựng một trường trung học phổ thông tại:........................

với quy mô học sinh (đính kèm dự án đầu tư), cơ sở vật chất nhà trường sẽ được đầu tư theo hướng kiên cố và đạt chuẩn quốc gia.

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành trong tỉnh xem xét và cho phép tôi được thành lập mở trường nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương và góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục cho tỉnh nhà.

Tôi xin chân thành cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành trong tỉnh./.

 

 

……, ngày........ tháng....... năm

Người viết đơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 236/QĐ-UBND năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.919

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253