Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 112/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 112/NQ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 9 NĂM 2013

Ngày 29 tháng 9 năm 2013, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2013, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau:

1. Về các Báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2013, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP , Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 1 năm 2013 của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình; Tình hình thực hiện các Nghị quyết phiên họp Chính phủ và Chương trình công tác của Chính phủ quý III năm 2013 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình; Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng quý III năm 2013 do Tổng Thanh tra Chính phủ trình; Công tác cải cách hành chính quý III năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình; Tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh quý III năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình.

Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến tích cực. Nền kinh tế đang dần phục hồi với tốc độ tăng trưởng GDP tng bước được cải thiện từ mức 4,76% của quý I lên 5% của quý II và 5,54% của quý III và GDP 9 tháng ước đạt 5,14%. Kinh tế vĩ mô ổn định. Lạm phát được kiềm chế; lãi suất ngân hàng giảm; tỷ giá ngoại tệ và thị trường ngoại hối ổn định. Xuất khẩu duy trì mức tăng trưởng cao hơn so với kế hoạch đề ra, 9 tháng đầu năm tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2012; nhập khẩu tiếp tục cải thiện, tỷ lệ nhập siêu thấp, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký và thực hiện đạt khá, 9 tháng đầu năm vốn đăng ký ước đạt trên 15 tỷ USD, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm 2012 và vốn thực hiện ước đạt 8,62 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2012. Sản xuất công nghiệp và nông nghiệp có dấu hiệu phục hồi, 9 tháng đầu năm chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,4%; giá trị sản xut nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,7%. Du lịch, dịch vụ đạt kết quả khá, 9 tháng đầu năm khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 5,5 triệu lượt người, tăng 9,9%; tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2012. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội, nhất là việc thực hiện chính sách đối với người có công, gia đình chính sách cơ bản được bảo đảm. Công tác thông tin, tuyên truyền; văn hóa, thể thao; khoa học - công nghệ; giáo dục - đào tạo được quan tâm. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh. Tình trạng ùn tắc giao thông tại các thành phố ln được giải quyết cơ bản; tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2012 được kiềm chế. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội được chỉ đạo chấn chnh và xử lý nghiêm. Tỷ lệ người nhiễm HIV giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2012. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đu tranh, phòng chống các loại tội phạm được tăng cường. Hoạt động đi ngoại đạt nhiều thành tựu nổi bật.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc. Sức ép lạm phát những tháng cui năm còn rất lớn. Việc xử lý nợ xu của các tchức tín dụng chậm được giải quyết. Tăng trưởng tín dụng còn ở mức thấp. Sản xut, kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn. Thu ngân sách đạt thp so với kế hoạch. Tình trạng thất thu thuế còn diễn ra phổ biến. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn. Thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Việc tchức trin khai các giải pháp về cơ chế, chính sách của Chính phủ còn chậm.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục kiên trì, nhất quán thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ , kiềm chế lạm phát, đng thời tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết số 01/NQ-CP , số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 1 năm 2013, Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương thực hiện một snhiệm vụ, giải pháp sau:

- Các bộ, cơ quan theo chức năng quản lý nhà nước, có giải pháp cụ thể, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ hợp lý, bảo đảm tăng trưởng tín dụng theo mục tiêu nhưng không làm tăng nợ xấu; tiếp tục hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên; phối hp với Bộ Xây dựng tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai giải ngân gói cho vay hỗ trợ nhà ở. Tập trung đẩy mạnh hoạt động của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) để việc xử lý nợ xấu có hiệu quả; đôn đốc, giám sát việc thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng; kiểm soát chặt chẽ tỷ giá và thị trường vàng.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013; thực hiện quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách, rà soát, kim tra việc kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp nhằm chng tht thu thuế; xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, gian lận trong kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, cắt giảm những khoản chi không cần thiết và chưa thật sự cấp bách, bảo đảm mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và cân đối ngân sách nhà nước; phối hợp kiểm soát chặt chẽ giá sữa theo quy định của Lut giá; điều hành giá xăng du theo cơ chế thị trường và phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với các bộ, cơ quan, địa phương có giải pháp khuyến khích và thúc đẩy việc huy động các nguồn lực trong nước và nước ngoài cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; tập trung rà soát để lựa chọn các chương trình, dự án ODA có hiệu quả, phù hp với mục tiêu phát triển; ưu tiên bố trí vốn đối ứng các phương trình, dự án ODA, Hợp tác công - tư (PPP) để thúc đẩy giải ngân; khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về đầu tư trung hạn để làm căn cứ pháp lý định hướng phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hp với các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường xúc tiến thương mại, củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu; thúc đẩy ký kết các Hiệp định thương mại đang đàm phán với các đối tác; có kế hoạch thông tin, tuyên truyền nội dung, lộ trình mà Việt Nam cam kết, nhất là các tác động khi Việt Nam tham gia vào Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) để doanh nghiệp chủ động hội nhập; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng nhập khẩu, chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; tăng cường áp dụng biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; chủ động phương án cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm để tránh tăng giá vào những tháng cuối năm và phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết nguyên đán sắp tới.

- Bộ Giao thông vận tải tăng cường, kiểm tra, giám sát, quản lý trọng tải, xử lý nghiêm các trường hợp xe quá tải, góp phần bảo vệ các công trình giao thông; chỉ đạo quyết liệt tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nắm tình hình thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra, khn trương giúp nhân dân ổn định đời sống và sản xuất; tăng cường dự báo, ứng phó với thiên tai; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi, cây trng; chủ trì, phi hợp với các bộ, cơ quan, địa phương có chính sách n định đời sống đối với đồng bào di cư tự do vào khu vực Tây Nguyên; tập trung trin khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, tập trung vào các ngành, các sản phẩm có giá trị gia tăng cao để thúc đẩy tăng trưởng, đng thời, tăng việc làm và thu nhập cho nông dân; đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; có chính sách hỗ trợ hợp lý cho sản xut trng trọt, chăn nuôi; chuẩn bị đàn gia súc, gia cầm để bảo đảm nguồn cung ứng thực phẩm cho thị trường vào những tháng cuối năm.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, các Chương trình mục tiêu quc gia vgiảm nghèo và việc làm; thúc đẩy hợp tác xut khu lao động ở những th trưng truyn thống như: Hàn Quốc, Nhật Bản và phát triển thị trường xuất khẩu lao động mới; có chính sách hỗ trợ kịp thời, không để xảy ra tình trạng thiếu đói đi với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đng bào dân tộc thiu s, vùng bị ảnh hưởng của thiên tai.

- Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 346/TB-VPCP ngày 16 tháng 9 năm 2013 để giảm quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối, đồng thời nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân; kim soát chặt chẽ giá thuc chữa bệnh và dịch vụ y tế; đẩy mạnh công tác y tế dự phòng và kim tra vệ sinh, an toàn thực phẩm, nhất là thực phẩm nhập khẩu.

- Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo các kế hoạch cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức đã ban hành; công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo các địa phương theo thẩm quyền tập trung xử lý các vụ khiếu nại, tố cáo, phức tạp, kéo dài còn tồn đọng và các vụ việc mới phát sinh; triển khai thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường thanh tra, nắm bắt tình hình, phát hiện hành vi tham nhũng.

- Các bộ, cơ quan rà soát, tích cực triển khai các quyết nghị của Chính phủ trong các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ; chuẩn bị và trình các đán, dự án đã đăng ký trong Chương trình công tác của Chính phủ năm 2013 theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh đã được ban hành, nht là các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật, nhằm giải quyết cơ bản tình trạng nợ đọng văn bản trong năm 2013; khẩn trương hoàn thiện các đề án, báo cáo, dự án luật đã được phân công, trình Quốc hội khóa XIII tại kỳ họp thứ 6 đúng quy định. Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp tục theo dõi, đôn đc, kiểm tra báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền đúng đường li, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra. Các cơ quan nhà nước các cấp chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, khách quan vnhững vn đcó liên quan, đồng thời trao đổi, tiếp thu những phản hi của dư luận đcó những giải thích hoặc điều chỉnh phù hp.

2. Về dự kiến phương án phát hành và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 và kế hoạch năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.

Bộ Kế hoạch và Đu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan căn cứ Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương phát hành trái phiếu Chính phủ, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Báo cáo phương án phát hành và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 và kế hoạch năm 2014. Đng thời, lập phương án phân bổ chi tiết, bảo đảm tuân thủ các nguyên tc quản lý và phân cấp đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Báo cáo đánh giá thực hiện ngân sách năm 2013 và dự toán ngân sách năm 2014 theo hướng: Tổng vốn đầu tư phát triển từ dự toán ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2014 không thấp hơn dự toán năm 2013, bảo đảm nợ công không vượt quá giới hạn an toàn. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội khóa XIII tại kỳ họp thứ 6.

3. Về tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.

Chính phủ thống nhất nhận định, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng là một quá trình lâu dài, đã được thực hiện trong nhiều năm gần đây. Đặc biệt là từ khi Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ba lĩnh vực trọng tâm của tái cơ cấu kinh tế là: Tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; tái cơ cấu các tổ chức tín dụng đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Việc thực hiện Đề án này cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ phức tạp, lâu dài và phải có bước đi phù hợp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ; đồng thời, trên cơ sở kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XI) vĐánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đng về kinh tế - xã hội, trọng tâm là thực hiện ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hoàn chỉnh Báo cáo. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quc hội khóa XIII tại kỳ họp thứ 6.

4. Về lệ phí trước bạ xe ô tô mang biển số ngoại giao và nước ngoài chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình.

Chính phủ thống nhất: Đối với xe ô tô mang biển số ngoại giao (NG), biển số nước ngoài (NN) đã đăng ký lần đầu tại Việt Nam, khi chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân trong nước thì người nhận chuyn nhượng phải đăng ký và nộp lệ phí trước bạ với mức thu từ 10% - 15% theo quy định của Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thviệc áp dụng lệ phí trước bạ đi với các trường hợp này.

Bộ Công an chỉ đạo việc thu hồi biển số đối với các xe ô tô biển số ngoại giao (NG) và biển số nước ngoài (NN) khi hết hạn đăng ký lưu hành tại Việt Nam./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Trợ lý Thủ tướng CP, Phó Thtướng CP; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 112/NQ-CP

Ha Noi, October 4, 2013

 

RESOLUTION

THE GOVERNMENT’S REGULAR MEETING - SEPTEMBER 2013

The Government on September 29, 2013 convened its regular meeting to discuss and decide the following issues:

Reports on socio-economic performance in September and the first nine months of 2013, the implementation of the Resolution No. 01/NQ-CP and Resolution No. 02/NQ-CP dated on January 7, 2013, which were presented by the Minster of Planning and Investment; the realization of Resolutions adopted at the Government’s meetings and its working program in the third quarter of 2013, presented by the Minister-Chairman of the Government Office; the inspection and settlements of complaints and denunciations, and anti-corruption in the third quarter, presented by the Government Chief Inspector; the administrative reform in the third quarter, presented by the Minister of Home Affairs; the formulation and promulgation of legal documents on detailed implementation of laws and ordinances in the third quarter, presented by the Minister of Justice.

The Government agreed that: in September and the first nine months, the socio-economic performance continued to be positive. The national economy has gradually recovered with the GDP expanding from 4.76% in the first quarter to 5% in second quarter, 5.54% in the third quarter; and 5.14% on average in January-September period. The macro-economy was stable and inflation was put under control; interest rates were on the decline; foreign exchange rate and foreign currency market were stable. Exports maintained growth pace, higher than the preset target, posting a year-on-year increase 15.7%. Imports kept increasing and trade deficit was low. Registered and disbursed foreign direct investment (FDI) was high in the first nine months, standing at US$15 billion and US $8.62 billion or up 36.1% and 6.4%, respectively, against the same period last year. Industrial and agricultural production has shown signs of recovery, with the industrial production index rising 5.4% and agricultural-forest-aquaculture production value climbing 2.7% in the first nine months. Tourism and service sectors obtained satisfactory results. In the first nine months, the number of international tourists visiting Viet Nam reached 5.5 million or up 9.9%. Total retail sale of goods and services was estimated to increase 12.5% against the same period last year. Social security and welfare, particularly the enforcement of policies to back people with meritorious contributions to the revolutions and policy beneficiaries, were basically guaranteed. The sectors such as information-communication, culture-sports, science, technology, education and training received due attention. The administrative reform, settlement of complaints and denunciations, anti-corruption, thrift practice and anti-wastefulness were continually strengthened. Traffic jam in big cities was basically solved; traffic accidents under control against the same period last year. Social evil prevention was strengthened and offenders were strictly punished. The rate of HIV carriers reduced remarkably against the same period last year. Political security and social order and safety were maintained. The prevention and fighting of crimes were strengthened. Foreign affairs obtained many outstanding achievements.

Nevertheless, there remain difficulties and challenges to the socio-economic performance, including unstable macro-economy. Inflation pressure still remains huge for the rest of the year. Non-performing loans of credit organizations were slowly addressed. Credit growth was low. Businesses still faced with many difficulties. Budget collection was lower than schedule. Tax revenue loss occurred commonly. Life of a proportion of people still was still difficult. Natural disasters and epidemics occurred complicatedly. The realization of Government’s issued mechanisms and policies remained slow.

The Government tasks ministries, agencies and localities to persistently pursue the preset goals of economic stabilization and inflation curbing while focusing on realizing tasks and measures enshrined in the Resolution No. 01/NQ-CP and Resolution No. 02/NQ-CP dated on January 7, 2013, resolutions adopted at Government’s regular meetings and regulatory documents promulgated by the Government and the Prime Minister, and quickly realize the following tasks and measures:

- Ministries and agencies shall take concrete measures to timely solve difficulties against enterprises and support them to expand consumption market.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The Ministry of Finance shall take the prime responsibility and collaborate with other ministries, agencies and localities to effectively implement Prime Minister’s Directive No. 09/CT-TTg, dated May 24, 2013 on strengthening the direction and management in implementing State budget – financial tasks in 2013; strengthen management over budget collection, review and inspect enterprises’ tax declaration and payment in order to avoid tax revenue losses; strictly deal with tax evasion, value added tax declaration and refund cheats; strictly control regular expenses; cut down unnecessary and non-urgent expenditure items, ensure the top targets of inflation control, macro-economic stabilization and State-budget balance; strictly control prices of milk powder in accordance with regulations of the Law on Pricing; put prices of petrol and oil in operation under the market rules and in accordance with the happenings of the world petrol and oil price.

- The Ministry of Planning and Investment (MoPI) shall take prime responsibility and coordinate with other ministries, agencies and localities to push up the mobilization of domestic and foreign resources for investment and socio-economic development; focus on reviewing to select effective ODA programs and projects in accordance with development targets; prioritize corresponding capital for ODA and PPP (Public Private Partnership) programs and projects; quickly recommend the Government to issue Decree on medium-term investment as the legal foundation for orientation, allocation, management and use of public investment capital.

- The Ministry of Industry and Trade shall chair and collaborate with other ministries, agencies and localities to boost trade promotion, consolidate and expand export markets; speed up the signing of trade agreements which are under negotiation with partners; design plans on providing information regarding the contents and roadmaps undertaken by Viet Nam side, particularly impacts upon Viet Nam’s joining in Trans-Pacific Partnership (TPP); enhance imported goods inspection and control, prevent smuggling and trade fraud, counterfeit and disqualified goods; strengthen the application of technical measures to protect the market and support domestic enterprises; actively prepare plans of fully supplying necessary goods, particularly food and foodstuff to avoid price increase at the year-end and meet consumption demand during the coming Lunar New Year.

- The Ministry of Transport shall enhance inspection, supervision and management of and seriously punish overloaded vehicles, contributing to the protection of traffic works; supply drastic guidance to ensure the schedule of key traffic projects. The People’s Committees of provinces and cities shall focus on removing difficulties, speeding up site clearance for key traffic projects.

- The Ministry of Agriculture and Rural Development shall collaborate with the People’s Committees of provinces and cities to seize damages caused by natural disasters, quickly help victims stabilize their life and production activities; strengthen natural disaster forecasts and response; well prevent animal and plant diseases; collaborate with ministries, agencies and localities to introduce policies to stabilize life of people who freely have migrated to the Central Highlands; effectively carry out the Project on restructuring agriculture, focusing on high value-added sectors and products to speed up growth and concurrently increase employment and income of farmers; step up the implementation of the Program on building new rural model; introduce reasonable assistance policies for production, farming and breeding; ensure supply of livestock and poultry in the last months of the year.

- The Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs shall collaborate with other ministries, agencies and localities continues to synchronously and effectively implement policies on social security and social welfare, and national target programs on poverty reduction and job generation; boost cooperation of labor export to traditional markets such as the Republic of Korea and Japan while seeking new labor markets; timely introduce assistance policies in order to avoid the happening of poverty to people in remote and difficult areas, minority ethnic groups and areas damaged by natural disasters.

- The Ministry of Health, the Ho Chi Minh City People’s Committee, the Ha Noi People’s Committee and relevant agencies shall focus on realizing the Prime Minister’s guidance at Notice No. 346/TB-VPCP to reduce hospital overload while improving the quality of medical examination and treatment; strictly control prices of medicines and healthcare services; further preventive medicine and check food hygiene and safety, particularly imported food.

- The Ministry of Home Affairs shall work with other ministries, ministerial-level agencies, provinces and centrally-run cities to speed up, supervise and inspect the implementation of tasks enshrined in the issued plans for administrative reform and reform of public duty and civil servant regimes; publicize administrative reform index in 2012 of ministries, ministerial- level agencies and People’s Committees of provinces and centrally-run cities.

- The Government Inspectorate and local leaders under their competence shall focus on solving outstanding and prolonged complaints and denunciations and newly-arisen cases; well organize citizen reception, well handle petitions, claims and accusations in accordance with legal regulations; monitor and inspect the implementation of decisions on solving complaints and denunciations; further inspect, seize and detect corruptive behaviors.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The Ministry of Information and Communications shall direct information dissemination in accordance with the guidelines and policies of the Party and State in order to build social consensus and promote strength of the whole political system in the implementation of the set targets. State authorities at all levels shall be active in providing accurate, timely and objective information on related issues while exchanging and receiving public feedback for proper explanations or adjustments.

2. Regarding the proposed orientations for Government bonds issuance and use in the 2014-2016 period and proposed plan for 2014, presented by the Minister of Planning and Investment.

The Ministry of Planning and Investment shall chair and collaborate with the Ministry of Finance and relevant agencies, on the basis of the Politburo’s Conclusion on the guideline of Government bonds issuance, to summarize the Cabinet members’ ideas and finalize a Report on orientations for Government bonds issuance and use in the 2014-2016 period and plan for 2014 while preparing detailed allocation plan in the compliance with principles of management and decentralization of State budget and Government bonds as set forth in Directive No. 1792/CT-TTg dated on October 15, 2011, then report to the Prime Minister before submitting to the National Assembly.

The Ministry of Finance shall chair and collaborate with the Ministry of Planning and Investment to collect the Cabinet members’ ideas, finalize the Report on evaluation of State budget performance in 2013 and budget estimate in 2014 in the direction that total development investment capital sourced from State budget and Government bonds for 2014 shall not be lower than the estimated volume for 2013 and public debt shall not exceed safe limit. The Minister of Finance, authorized by the Prime Minister and on behalf of the Government, shall submit it to the 6th session of the 13th National Assembly.

3. Regarding the implementation of Master Plan on Economic Restructuring, presented by the Minister of Planning and Investment

The Government agreed that restructuring the economy in combination with transformation of growth model is a long-term process which has been carried out in many recent years.

Particularly, since the Master Plan on Economic Restructuring was approved by the Prime Minister, three key sectors of economic restructuring, namely public investment, State-owned groups and corporations, and credit organizations have achieved initial important results. The implementation of this plan should be further sped up in the coming time. However, this task is complicated, long term and requires suitable steps.

The Ministry of Planning and Investment shall chair and work with other ministries and relevant agencies to collect ideas of the Cabinet members and base on the conclusion issued at the 11th Party Central Committee’s 8th Plenum on evaluation of the implementation of Resolution of 11th National Party Congress, then finalize the Report. The Minister of Planning and Investment, authorized by the Prime Minister and on behalf of the Government, shall submit it to the 6th session of the 13th National Assembly.

4. Regarding registration fee for automobiles bearing diplomatic and foreign registration plates that are transferred to domestic organizations and individuals, presented by the Minister of Finance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministry of Public Security shall guide the withdrawal of expired diplomatic and foreign registration plates./.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER

Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 112/NQ-CP ngày 04/10/2013 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.029

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.143.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!